Nyheder


11/28/2022

Har du brug for inspiration til bæredygtige (jule)gaver?


11/17/2022

Derfor skal du interessere dig for EU-taksonomiens sociale minimumsgarantier

De sociale minimumsgarantier er et centralt element inden for EU-taksonomien,som alle aktører i byggeriet derfor bør blive fortrolige med. Bl.a. fordi at den sociale bæredygtighed vil blive sidestillet med den grønne, og fordi social bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter. Find her flere gode grunde til at du skal begynde at interessere dig for detsamt noget relevant baggrundsviden her.


11/01/2022

6 råd til byggebranchen: Sådan skaber du fritidsjobs til unge

FBSA har sammen med den socialøkonomiske organisation FRAK udarbejdet seks gode råd til bygherrer og entreprenører, der ønsker at skabe fritidsjobs til unge fritidsjobbere.   

Byggeriet mangler arbejdskraft, og samtidig kæmper flere med vejen til uddannelse og job, og er i tvivl om, hvad de vil med deres liv. Ifølge Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, er der her en oplagt mulighed for byggebranchen for at få disse unge ind og snuse til det, man kan arbejde med ibyggeriet:

“Byggeriet har brug forarbejdskraft, både nu og i fremtiden,og her er en oplagt mulighed for at få de unge ind og opleve, hvordan det er at arbejde på en byggeplads. Samtidig er det en god måde at arbejde med sin virksomheds sociale bæredygtighed og “S’et” i virksomheders ESG-indsats på. Vi er derfor glade for at have samarbejdet med FRAK om at bygge bro mellem de unge og byggebranchen” fortæller hun.

Barrierer og forestillinger

Men for at kunne gå helhjertet ind i processen, er der nogle barrierer og forestillinger, der skal nedbrydes, og her er det en god idé at alliere sig med lokalmiljøet omkring sit byggeprojekt. Derfor har FBSA og FRAK i samarbejde formuleret seks gode råd til, hvordan bygherrerne og entreprenørerne kan tænke fritidsjobbere ind deres byggeprojekter. Rådene udspringer af de barrierer, FRAK har mødt i deres dialog med byggebranchen, og af de konkrete erfaringer, som flere af FBSA’s medlemmer har budt ind med.

Find de 6 gode råd her 

Få også mere inspiration til arbejdet med social bæredygtighed i rapporten Den rummelige byggeplads.


10/26/2022

FBSA medlemsundersøgelse: Mange har en bæredygtighedsstrategi, men mangler konkrete målsætninger

En ny medlemsundersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser, at 65 pct. har en strategi for bæredygtighed. Samtidig viser undersøgelsen, at lidt over halvdelen ikke har sat sig konkrete reduktionsmål for deres virksomheds Co2-udslip, mens 65% endnu ikke har en politik for diversitet og ligestilling. Det er positivt, at så mange har en strategi for bæredygtighed, men mange virksomheder får travlt, hvis de skal leve op til nye krav og standarder.    


08/29/2022

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet

Med et nyt samtaleværktøj, der tager fat på autentiske problemstillinger og dilemmaer omkring diversitet i bygge- og anlægsbranchen, vil Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar nu sætte diversitet på skoleskemaet på både erhvervsskoler, universiteter og arkitektskoler. Håbet er, at det kan være med til at skabe bedre forudsætninger for at udbrede diversitet og inklusion i branchen fremadrettet. 


08/08/2022

Ned med nøgenkalenderen - Kvinder ønsker kulturforandring i byggebranchen

Anja Thuren Larsen er i lære som snedker og kvinde i en mandsdomineret branche. En branche hvor nøgne kvinder og sexistiske jokes er en del af kulturen. Det forsøger hun og andre i branchen at ændre.


05/05/2022

NYT MEDLEM: HK Byg Entreprise sikrer en kernesund økonomi gennem samfundsanvar

Foreningens nye medlem HK Byg Entreprise vil skabe en kernesund økonomi baseret på bæredygtige løsninger med plads til alle.


04/28/2022

Landets byggepladser kan give borgere på kanten af arbejdsmarkedet nyt fodfæste

Byggeriet er landets fjerdestørste branche og en vigtig aktør i skabelsen af et mere bæredygtigt samfund. Det gælder også på det sociale område, hvor landets byggepladser har særlige forudsætninger for at åbne døren til job og uddannelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver en særlig indsats, men der er gevinster at hente for både borgere, byggepladser og branchen som helhed. Ny publikation klæder branchen på til at løfte opgaven.


04/11/2022

Nyt workshopformat skal kickstarte arbejdet med diversitet og inklusion i bygge-og anlægsbranchen

Tiden er for alvor inde til at byggeriets virksomheder begynder at arbejde fokuseret med problematikker omkring diversitet og ligestilling, lyder det fra Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Udtalelsen kommer på baggrund af en ny lov omkring håndtering og retningslinjer for sexisme i det danske erhvervsliv. Gennem skræddersyede workshops vil foreningen nu klæde byggebranchen på til at håndtere udfordringer omkring ligestilling, inklusion og sexisme.


04/04/2022

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar søger praktikant til udfoldelse af verdensmålene i byggeriet 

Interesserer du dig for CSR, diversitet og inklusion samt grøn bæredygtighed? Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en praktikant til implementering af verdensmålene i byggeriet.


03/15/2022

Storytelling vandt publikums hjerter på Kvindernes Kampdag i FBSA

Tirsdag d. 8. marts brillerede fem modige kvinder på scenen på Det Kongelige Akademi, som led i en stort opslået Kvindernes Kampdags-fejring på tværs af branchen.


02/25/2022

Verdensmål i byggeriet: Hvordan går vi fra vision til praksis?

Som en del af Netværk for Verdensmål i Byggeriet under WeBuildDenmark afholdte FBSA et arrangement om verdensmål fra vision til praksis. Her satte vi Roadmap for Verdensmål i spil i tre cases fra bygherre, entreprenør og rådgiver. 


01/24/2022

Bliv forandringsskaber i byggeriet med FBSA! 

Er du kvinde i byggebranchen og vil du dele dine erfaringer om, hvordan vi skaber en branche i balance?

- Så meld dig som fortæller ogfå en enestående mulighed for at blive forandringsskaber i byggeriet! 


01/19/2022

Brændstof til ildjæle: Unge Advisory Board fylder år

Foreningens Unge Advisory Board har nu eksisteret i to år. Vi har spurgt gruppen, hvad de tager med fra arbejdet, som på trods af en periode præget af corona har været både effektivt og inspirerende. 


12/21/2021

Entreprenørvirksomheder sætter skub i arbejdet for mere diversitet og inklusion

Flere medlemmer i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser initiativ til konkret handling på diversitetsområdet. Det tyder godt for fremtidens grønne omstilling, mener sekretariatschef.


12/10/2021

Debat: Lovgivning spænder ben for unges bidrag til grøn omstilling

Den unge beboer står uden for fællesskabet, når det kommer til at installere og forbruge vedvarende energi produceret af solceller på det eksisterende etagebyggeri


11/15/2021

Guide: Pluk 10 lavthængende frugter for diversitet i din byggevirksomhed

Da debatten om MeToo, ligestilling og diversitet blev skudt i gang i 2017 måtte mange erkende, at vi i Danmark ikke er helt så lige, som vi går og tror. Byggeriet er en af de brancher, der især halter bagefter, og der er store gevinster at hente, hvis vi får sat alle talenter i spil.


10/08/2021

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar søger praktikant til kommunikations- og marketingsopgaver

Interesserer du dig for CSR, diversitet og inklusion samt grøn bæredygtighed, og er du en haj til at kommunikere? Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en kommunikations- og marketingspraktikant til udfoldelse af verdensmålene i byggeriet.


10/01/2021

NYT MEDLEM: A:GAIN vil gøre det cirkulære byggeri mainstream

Foreningen byder velkommen til et nyt medlem. A:GAIN ApS er en virksomhed der spinner ud af Lendager Group og nu skal gøre bæredygtige byggeprodukter- samt landskabs- og indretningsløsninger til mainstream i ejendomsbranchen. Virksomhedens portefølje af løsninger skal bestå af produkter lavet af materialer der har haft deres første livscyklus, samt med tiden også biobaserede materialer. 


09/13/2021

Årsmøde i FBSA: Byggeriet spiller en afgørende rolle i fremtidens bæredygtige udvikling

Diversitet, menneskerettigheder i værdikæder og grøn omstilling. Det var tre hovedtemaer på Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) årsmøde, der understregede vigtigheden af, at den danske bygge- og anlægsbranche sætter gang i handling.


07/08/2021

Tag socialt ansvar med ny beskæftigelsesklausul til byggeriet

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) står sammen med Enemærke & Petersen, og med støtte fra Realdania, bag ny beskæftigelsesklausul, der skal sikre flere jobs i byggeriet til udsatte borgere. Klausulen er et tillæg til foreningens arbejds- og lærlingeklausuler og skal gøre det lettere for virksomheder at arbejde med sit sociale ansvar. 


06/24/2021

Støt op om Statement for diversitet i byggeriet!

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer Statement for øget kønsdiversitet, som skal skubbe på for, at bygge- og anlægsbranchen står sammen om en mere divers medarbejderskare. Støt op og skriv under på Statement for Diversitet nu! 


06/18/2021

FBSA har fået ny interaktiv brochure

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har fået en ny interaktiv brochure. På 16 sider går vi i dybden med foreningens formål, og hvordan vi integrerer både Charter for Samfundsansvar, FN's Global Compact, de 17 verdensmål i vores daglige arbejde. Se den flotte brochure nu. 


05/28/2021

Nyt Charter for Samfundsansvar skal nu implementeres i byggeriet

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer et nyt Charter for Samfundsansvar - version 2021 - den 27. maj for at adressere de udfordringer, bygge- og anlægsbranchenstår over for. I den nye version, tager vi udgangspunkt i nødvendigheden af at arbejdemed den tredobbelte bundlinje, hvor særligt behovet for at styrke det bæredygtigebyggeri fremhæves for at understøtte regeringens målsætning om en 70%-reduktion af handling.


04/27/2021

Dato for generalforsamling og årsmøde rykkes grundet Corona

Dato for generalforsamling og årsmøde rykkes grundet Corona.


04/26/2021

Ny undersøgelse skal afdække best practice for diversitet i bygge- og anlægsbranchen

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar vil med støtte fra Boligfonden Kuben afdække virksomheders arbejde med diversitet - og herunder også indsatsen for at forebygge sexisme og krænkelser på arbejdspladsen i bygge- og anlægsbranchen. Undersøgelsen skal tage temperaturen på, i hvor høj grad virksomhederne har taget fat på arbejdet med diversitet og give et overblik over best practice på området.


04/19/2021

Byggeriets unge: Vi mangler en fælles forståelse for bæredygtig udvikling i byggeriet

Hvordan skal vi bygge fremtidens bæredygtige samfund, hvis vi ikke kan blive enige om, hvad bæredygtighed er? Sådan spørger Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Unge Advisory Board, der samler en række kompetente unge på tværs af byggeriets værdikæde om at give nye perspektiver på branchens grønne, økonomiske og sociale virkelighed.


04/19/2021

Roadmap for verdensmål skal styrke det bæredygtige byggeri

Den danske regering har i et udspil fra september 2020 fremsat en målsætning om, at verdensmålene skal indtænkes i alle ministerier, ligesom der opfordres til, at hele det danske erhvervsliv, kommuner og regioner, organisationer og civilsamfundet adopterer de 17 farverige mål. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar vil med dialogredskabet Roadmap for verdensmål sikre, at alle aktører i byggebranchen kommer med på rejsen mod det bæredygtige byggeri.


04/06/2021

NYT MEDLEM: CASA A/S bygger på fremtiden

Foreningen byder velkommen til et nyt medlem. CASA A/S er en agil ejendomsudvikler og løsningsorienteret totalentreprenør, der sætter mennesket i centrum for det bæredygtige byggeri.


03/15/2021

Seminar om verdensmål 12: ”Vi skal tænke bæredygtigt helt fra start”

På seminaret om verdensmål 12 i byggeriet, det andet i rækken ”Roadmap for verdensmål i praksis”, satte vi sammen med Bygherreforeningen fokus på bæredygtige byggematerialer og miljøvenlig affaldshåndtering i hele værdikæden og i alle faser af et byggeri.


03/07/2021

Lancering af ny rapport: Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer på Kvindernes internationale Kampdag den 8. marts en ny rapport, som undersøger byggeriets kultur og giver anbefalinger til, hvordan vi skaber et mere inkluderende arbejdsmiljø, der appellerer både til unge mænd og kvinder.


02/22/2021

NYT MEDLEM: Shark Solutions giver brugte bilruder nyt liv som bæredygtige byggematerialer

FBSA’s nye medlem, Cleantech-virksomheden Shark Solutions, arbejder for at give affaldsmaterialer såsom bilruder og lamineret bygningsglas nyt liv som bæredygtige byggematerialer. Vi byder velkommen i foreningen.


01/29/2021

Byg en bæredygtig fremtid (3/3): Tænk holistisk, genanvend materialer og efterspørg CO2-lovgivning

Byg en bæredygtig fremtid. Sådan lød titlen på det tredje arrangement i rækken om bæredygtige investeringer i byggeriet, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar afholdt i samarbejde med Dansif og Global Compact Network Denmark. Men hvordan gør man så lige det? Tre repræsentanter fra branchen præsenterede deres bud, mens Københavns Kommune involverede os i deres strategi samt overvejelser om den grønne omstilling i byggeriet.


01/21/2021

Nyt Green Paper: Her ligger indtjeningen i det cirkulære byggeri

I et nyt Green Paper undersøger virksomhedsnetværket Circle House Lab, hvor forretningsmulighederne ligger i det cirkulære byggeri, og kommer med bud på, hvad der skal til for at sætte turbo på udviklingen.


01/21/2021

Byggeriets unge: Branchen går en sort fremtid i møde

DEBAT: Regeringen vil indføre et CO2-loft i byggeriet i 2027. Det er for sent, underminerer klimamålene og underløber branchens fremtidige konkurrencedygtighed, mener unge fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.


12/14/2020

Ny Guide til Social Inklusion sendes nu i høring

Hvordan styrker du socialt ansvar i dine byggeprojekter? Og hvilke konsekvenser har det for parterne i et byggeri, om du vælger at bruge beskæftigelsesklausuler eller frivillige partnerskabsaftaler? Ny Guide til Social Inklusion skal gøre det lettilgængeligt at sikre socialt ansvar på dine byggeprojekter.


12/03/2020

Vedtægtsændring åbner op for studie- og enkeltmedlemskaber

Som noget nyt har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar åbnet op for individuelle medlemskaber, og nu kan studerende og andre enkeltpersoner med tilknytning til branchen melde sig ind i foreningen. Det sker særligt for at bygge bro mellem branchen og uddannelsesinstitutioner.


11/16/2020

Video: Se eller gense foreningens debat på Building Green 2020

Du kan nu se eller gense foreningens debat på årets Building Green DK, hvor vi sammen med HELLES & DOCHERTY - byudvikling med tre bundlinjer nørdede FN's verdensmål og hvordan den sociale bundlinje hænger sammen med grøn og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.


11/03/2020

Debat: Det er nu, vi sætter standarderne for social bæredygtighed i byggeriet

Når der tales om, hvordan grøn, social og økonomisk bæredygtighed hænger sammen i byggeriet, er erfaringerne få – men nu skal der handles. Sådan lød konklusionen på paneldebatten ved årets Building Green-konference, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar afholdte sammen med HELLES & DOCHERTY.


11/02/2020

FBSA søger praktikant til udfoldelse af verdensmålene i byggeriet

Interesserer du dig for CSR, diversitet og inklusion samt grøn bæredygtighed? Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en praktikant til implementering af verdensmålene i byggeriet.


10/20/2020

FBSA indsamler vidnesbyrd om krænkelser i byggeriet

I takt med den aktuelle me too-bølge, der afdækker sexistisk og krænkende adfærd i forskellige dele af det danske samfund, samler Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar nu vidnesbyrd ind fra byggeriet. Det sker anonymt og har til formål at afdække omfanget af krænkende adfærd i den danske ejendoms,- bygge- og anlægsbranche. Du kan bidrage ved at sende os din historie eller skrive under på vores sexismeerklæring.


10/20/2020

Revideret Charter for Samfundsansvar sendes nu i høring

I takt med et øget fokus på bl. a. FN’s verdensmål de sidste fem år, har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar arbejdet på at aktualisere Charter for Samfundsansvar, hvis aktuelle version nu sendes i høring. Læs det nye charter og send dine bemærkning til os inden d. 6. november for at blive hørt i processen.


10/09/2020

NYT MEDLEM – Teknologisk Institut tilbyder forsknings- og teknologiløsninger baseret på den nyeste viden om samfundsansvar

Foreningen byder velkommen til Teknologisk Institut, der tager sit sociale ansvar alvorligt. Det kommer til udtryk i deres forsknings- og teknologiløsninger, der udarbejdes med afsæt i den nyeste viden om samfundsansvar. Vi glæder os til samarbejdet.


10/05/2020

NYT MEDLEM - Herning Kommune sætter skub i bæredygtige løsninger

Som nyt medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar ser Herning Kommune frem til at sætte ekstra skub i arbejdet med bæredygtige byggeløsninger, både generelt i kommunen og konkret i forhold til den kommunale bygningsmasse.


10/02/2020

NYT MEDLEM – SmartGuard sikrer dit projekt

Foreningen har fået nyt medlem i sikringsvirksomheden SmartGuard. Vi byder stort velkommen og glæder os til samarbejdet.


09/28/2020

Sæt en stopper for sexisme på arbejdspladsen - også i byggebranchen

De seneste uger har debatten om sexisme på arbejdspladser rundt omkring i Danmark rullet. Med ophav i mediebranchen, har en ny bevægelse for ligestilling spredt sig til forskellige dele af det danske erhvervsliv. Men hvorfor bliver bygge- og anlægsbranchen i mange tilfælde overset, når kun 9% kvinder udgør en betydelig minoritet, og mange ser sexisme som et grundvilkår for at være i branchen?


09/23/2020

NYT MEDLEM - Helles & Docherty styrker den sociale bundlinje

Foreningens nye medlem HELLES & DOCHERTY sikrer konstruktiv borgerinddragelse og interessenthåndtering fra start til slut. HELLES & DOCHERTY har fokus på, at den grønne omstilling af byggeriet også bidrager til trivsel og livskvalitet i vores by- og boligområder.


09/09/2020

FBSA søger nye deltagere til Arbejdsgruppen for Verdensmål og Unge Advisory Board

Interesserer du dig for verdensmål, bæredygtighed og byggeri? Og ønsker du at gøre en forskel for implementeringen af bl. a. FN’s 17 verdensmål i den danske bygge- og anlægsbranche? Vi søger nu nye deltagere til Arbejdsgruppen for verdensmål og FBSA’s Unge Advisory Board.


09/07/2020

Få skræddersyet træning i FN's Verdensmål til din virksomhed

Klæd din organisation på til fremtiden gennem et skræddersyet forløb med træning i FN's Verdensmål til netop din virksomhed. 


09/04/2020

Download pilotudgaven af Roadmap for Verdensmål

Et nyt værktøj – Roadmap for Verdensmål - skal nu gøre det lettere for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Det skræddersyede værktøj er udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) i samarbejde med foreningens medlemmer på tværs af værdikæden.


08/31/2020

Guide til social inklusion skal bane vejen til mere socialt ansvar i byggeriet

Første spadestik er taget mod at udarbejde en ny guide til social inklusion i byggeprojekter, hvor udsatte borgere hjælpes ind på arbejdsmarkedet af byggeriets parter. Men det kræver samarbejde på tværs, mener deltagere og oplægsholdere på torsdagens workshop.


07/07/2020

Samråd i Beskæftigelsesudvalget sætter spot på FBSA og arbejdsklausuler i offentlige udbud

Staten indkøber hvert år for mere end 42 mio. kr. i offentlige udbud. Ny rapport fra Rigsrevisionen udøver nu stærk kritik af manglen på arbejdsklausuler, samt kontrol af disse i udbudsrunderne. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar glæder vi os over, at der nu bliver sat fokus på vigtigheden af, at Staten stiller krav om ordentlige arbejdsvilkår i offentlige udbud.


06/30/2020

Kommuner skal sætte fokus på materialevalg i corona-byggerier

Proces og materialer er afgørende faktorer når bygge- og anlægsbranchen skal tage skridtet videre mod at blive mere bæredygtig. Der skal indtænkes nye muligheder for grøn innovation, når kommunerne sætter gang i projekter som følge af regeringens corona-lempelse af anlægsloftet, mener både forskere og bygherrer.


05/13/2020

Webinar: Inklusion kan være nøglen til bredere rekruttering og et styrket arbejdsmiljø i byggeriet

En hård tone på arbejdspladsen skræmmer både kvinder og mænd væk fra en branche, som samtidig oplever udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Så hvordan åbner vi op for en indsats, der har potentiale til at bidrage til en øget innovation og bedre trivsel, men som er dybt internaliseret i branchen?


05/12/2020

NYT MEDLEM – ERIK Arkitekter sætter viden fri

Evnen til at tænke på tværs, gribe digitaliseringens potentialer og dialog er afgørende i en ny virkelighed – FBSA byder velkommen til ERIK arkitekter.


05/12/2020

NYT MEDLEM – BAUHERR udfylder rollen som ansvarlig bygherre

Foreningens nye medlem BAUHERR hjælper virksomheder og institutioner der skal have bygget nyt, men som ikke har en etableret bygherrefunktion. FBSA byder velkommen.


05/07/2020

Dialog og timing er afgørende for arbejdsklausulers succes

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar satte i et online seminar onsdag den 6. maj 2020 fokus på arbejdsklausuler med Horten Advokatpartnerselskab og Odense Kommune. Her fik vi en indflyvning på, hvorfor dialog og timing er afgørende for klausulernes succes.


05/06/2020

NYT MEDLEM - LivingLean sikrer godt samarbejde i byggeriet

Foreningens nye medlem LivingLean har specialiseret sig i at sikre et godt samarbejde gennem effektiv organisering i byggeriet. Dette gælder alle faser i byggeprojekterne såvel som de interne processer i byggeriets virksomheder.


04/29/2020

Praktik i FBSA

Interesserer du dig for CSR, bæredygtighed og interessevaretagelse? Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en praktikant til implementering af verdensmålene i byggeriet.


04/06/2020

Dato for generalforsamling og årsmøde rykket grundet corona

Grundet den aktuelle situation med risiko fors smittespreding af COVID-19 ved arrangementer, har vi valgt at udskyde foreningens generalforsamling og årsmøde, som oprindeligt skulle afholdes d. 29. april i Bygningskulturens Hus.


04/06/2020

God kommunikation er nøglen til løsninger under Corona-krisen

”Når mennesker bliver udsat for pres, nedsættes den rationelle hjernefunktion til 50 %. Coronakrisen afkræver derfor ledere at udvise stor empati og en evne til at kommunikere med medarbejdere under stort pres.”


03/24/2020

NYT MEDLEM: Entreprenør skaber merværdi funderet i bæredygtighed

Entreprenør vil skabe merværdi gennem en tværfaglig tilgang til bæredygtighed. Vi byder velkommen til Adserballe & Knudsen.


03/20/2020

Brug krisen til at se indad og styrk dit samfundsansvar

Coronakrisen er alvorlig, men giver anledning til at se indad. Brug tiden derhjemme til at dykke ned i din strategi for samfundsansvar med FBSA's samling af redskaber og værktøjer. 


03/12/2020

COVID-19 opdatering

OBS! I forbindelse med forebyggelse af spredning af den nye coronavirus COVID-19, følger Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar Sundhedsstyrelsens anbefalinger som arbejdsplads og i forhold til vores forskellige arrangementer. Og efter de seneste tiltag præsenteret af regeringen onsdag aften den 11. marts 2020, har vi besluttet at flytte de foreningsarrangementer, der var planlagt de kommende 14 dage til senere. Møder og anden aktivitet vil enten blive flyttet, aflyst eller afholdt i et digitalt setup. De berørte deltagere bliver kontaktet direkte.


03/10/2020

Circle House-udbud startskud på fremtidens cirkulære byggeri

60 almene boliger skal gennem Circle House-partnerskabet være Danmarks første byggeri baseret på cirkulære principper, som bliver udbudt på markedsvilkår. Udbuddet er nu skudt i gang af de mere end 60 partnere i det tværgående samarbejde, som inkluderer alle værdikædens led.


02/20/2020

Byggeriets grønne omstilling kræver større kønsmæssig diversitet

DEBAT: Det er et problem, at kun en ud af ti ansatte i byggeriet er kvinder, for mangfoldige arbejdspladser er mere innovative. Hvis byggeriet skal gå ind i klimakampen, kræver det derfor større diversitet i branchen, skriver Vibeke Lydolph og Palle Adamsen.


01/28/2020

NYT MEDLEM – Forældre på Arbejde vil sikre boliger tilpasset moderne familieformer

Ny forening vil gennem aktivisme sætte fokus på moderne familieformer i byggeriet.


01/23/2020

Unge Advisory Board skal sikre innovation i byggeriet

Ny gruppe af unge skal gennem Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar bygge bro mellem generationer og sikre fornyelse i byggeriets samarbejdet på tværs af værdikæden.


12/13/2019

Arbejdsgruppen for verdensmål i fuld gang med anbefalinger til byggeriet

Arbejdsgruppen for verdensmål etableret af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er i fuld gang med arbejdet for at oversætte FN’s verdensmål til konkrete metoder til hverdagsbrug i den danske bygge- og anlægsbranche. Se her hvor langt vi er nået.


12/13/2019

NYT MEDLEM – VGL – Sustainable Cities and Buildings sikrer bæredygtig ledelse i byggeriet

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar byder VGL – Sustainable Cities and Buildings velkommen i foreningen. VGL har specialiseret sig i at sikre bæredygtig ledelse i byggeriet.


12/02/2019

Flere udsatte skal have job i byggebranchen: ”Det er en del af løsningen på den manglende arbejdskraft”

Med et nyt udviklingsprojekt vil entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen sammen med en række samarbejdspartnere skabe en guide, der kan løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet. En indsats, der kan imødekomme byggebranchens store mangel på arbejdskraft i fremtiden.


11/29/2019

Nyt barometer kortlægger verdensmål i udbud

Nyt barometer skal kortlægge hvordan projekter positionerer sig på FN’s verdensmål i konkurrencer og udbud.


11/22/2019

NYT MEDLEM – BARK understøtter byggeriet gennem stærk analytisk tilgang

FBSA byder velkommen til BARK rådgivning, som understøtter byggeriets aktører med stærk faglig sparring på udviklingsprojekter.


11/08/2019

PRAKTIK I FBSA

Interesserer du dig for bæredygtighed, interessevaretagelse og fundraising? Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) søger en praktikant til implementering af verdensmålene i byggeriet. 


09/23/2019

KONFERENCE – Styrk arbejdsmiljøet med Vision Zero

KONFERENCE – Styrk arbejdsmiljøet med Vision Zero


09/23/2019

NYT MEDLEM – Danish Energy Management rådgiver om bæredygtighed i verdensmålsregi

Bæredygtighed er in. Men hvordan implementerer vi ofte generelle vendinger og ukonkrete målsætninger i vores virksomheder? FBSA byder velkommen til DEM, som rådgiver om netop denne problemstilling.


09/02/2019

NYT MEDLEM - Velkommen til Frame: Målbar og overskuelig bæredygtighedsproces med online platform

Hvordan får vi løst udfordringerne med ressourceknaphed i fremtidens byggeri? Det har FBSA's nye medlem et bud på. Vi byder velkommen til Frame, en online platform med fokus på ensartet implementering af bæredygtigt byggeri.


08/27/2019

Kom til netværksmøde om verdensmålenes virkelighed i byggeriet

FBSA er medafsender på et nyt netværk med fokus på verdensmålenes funktion i byggeriets virkelighed. Første møde afholdes den 19. september. Hør inspirerende oplæg fra UNDP, Trafik- og Boligstyrelsen, og se KADK’s nye udstilling om klimaløsninger.


08/20/2019

NYT MEDLEM – FBSA byder velkommen til Fischer Lighting: Ansvarlig fornyelse til en lysere fremtid

Bæredygtige løsninger, et opgør med brug-og-smid-væk-kultur og tilpasning til eksisterende forhold er tre nøgleprincipper i Fischer Lightings forretning. FBSA byder velkommen til nyt medlem.


08/13/2019

Indsats for flere faglærte i byggeriet skydes i gang

FBSA støtter op om initiativet Byg med unge-alliancen, som under Bygherreforeningen går sammen med erhvervsskolerne ind i kampen for at skabe flere praktikpladser på de store byggerier. Indsatsen skydes i gang med et fagligt event med input fra blandt andre Region Hovedstaden.  


08/12/2019

Deltag i arbejdsgruppe om verdensmålene

Som resultat af diskussioner på årsmødet og generalforsamlingen opretter FBSA en arbejdsgruppe, som skal sætte fokus på verdensmålenes rolle i byggeriet. 


07/05/2019

Ny markedsanalyse konkluderer fortsat vind i sejlene for FBSA

Bygge- og anlægssektoren er i rivende udvikling, og med stigende krav til socialt og miljømæssigt ansvar stiller FBSA sig som en vigtig aktør på markedet.


06/24/2019

Bygtropolis podcast om samfundsansvar i byggeriet

Så er "Bygtropolis" klar med deres anden podcast sæson, som omhandler Byggeri med øje for samfundsansvar.


05/09/2019

Kursus i krav og kontrol af samfundsansvar

Vil du blive skarpere på, hvordan du stiller krav om samfundsansvar i dine kontrakter, og hvordan du sikrer en effektiv kontrol af dine leverandører?

Kurset bygger på praksis og giver dig solidt indblik i de kontraktuelle og proceduremæssige krav, samt i dine muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser gennem formulering af udbudsbetingelserne, kontrakter og efterfølgende kontrol. Kurset afholdes den 20. juni i Bygningskulturens Hus, København K.


04/11/2019

Byg verdensmålene ind i byggeprojekterne – med besøg i FN byen

Bliv klogere på, hvordan du kan tænke verdensmålene som en strategisk faktor, der kan bidrage til ambitionen om en mere bæredygtig udvikling. På seminaret giver Bygherreforeningen og Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med førende aktører inden for området en række bud på, hvordan verdensmålene kan skabe værdi for alle involverede i dine projekter.


04/03/2019

Investeringer er vejen frem for landets ghettoområder

Selvom nedrivninger ikke kan undgås i mange af landets såkaldte ghettoområder, så arbejder landets boligforeninger proaktivt på at bygge sig ud af den udfordring, som regeringen har givet dem. Opgaven er at reducere den almene boligmasse til blot 40 pct. i 15 af de mest udfordrede boligområder i Danmark. Det stod klart efter en meget velbesøgt konference arrangeret af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder.


04/02/2019

Meningsløse nedrivninger bør undgås i ghettoplan

Byggebranchen vil gå meget langt for at undgå meningsløse nedrivninger, som følge af regeringens ghettoplan, siger flere parter op til dagens store konference i Tingbjerg. Konferencen er arrangeret af FBSA, og her fremlægges bl.a. de første planer for den københavnske bydel.


01/21/2019

Høring om udbud i byggeriet: Hvordan understøttes samfundsansvaret i byggeriet?

Torsdag d. 17. januar var en spændende dag for byggeriets samfundsansvar. Her blev der afholdt en åben høring på Christiansborg, hvor ledende fagfolk fra byggeriet fik mulighed for at præsentere dilemmaer i byggeriet såvel som løsninger for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.


12/18/2018

FBSA: Stop social dumping før det starter

”Det er tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi deler erfaringer og sparrer med hinanden”, sagde Dorthe Høegsberg fra kontrolenheden mod social dumping i Odense Kommune til FBSA og Bureau Veritas’ arrangement den 12. december i Bygningskulturens Hus. Til arrangementet debatterede de mere end 30 deltagere, hvordan vi bedst forebygger social dumping, som forårsager forringelser af løn- og arbejdsvilkår på mange danske arbejdspladser.


12/14/2018

FBSA sætter fokus på cirkulært byggeri

De næste 40 år vil der blive bygget lige så meget, som der hidtil er bygget gennem hele menneskehedens historie. En stor andel af de nye boliger vil blive bygget i udviklingslande, men i Danmark forventes antallet af boliger ligeledes at stige dramatisk - bl.a. fordi vi bor anderledes og familieformerne ændrer sig. Denne udvikling tvinger os til at tænke i nye baner og skabe mere bæredygtige forretningsmodeller. Det satte FBSA fokus på til et debatarrangement om perspektiverne for cirkulært byggeri med afsæt i regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi og erfaringerne fra Circle House projektet.


10/03/2018

Åbning af Circle House demonstrator

Circle House demonstratoren blev fredag d. 28. september indviet hos Lejerbo i Valby. Her står nu en prototypen på verdens første cirkulære hus til den almene boligsektor, hvor 90% af alle materialerne kan genanvendes. Se her filmen fra lanceringen af demonstratoren og få et indblik i de mange aktører, som står bag projektet og de mange bæredygtige bud på materialevalg:

Åbning af Circle House demonstrator


09/17/2018

Ny netværksgruppe om kontrakter og samarbejde

FBSA har udarbejdet et dokumentations- og kontrolredskab med gode råd til, hvordan du kontrollerer arbejdsforholdene hos dine leverandører og har afholdt to temamøder i 2018 med fokus på samarbejde med leverandører. Som næste skridt opstarter vi nu et netværk, hvor foreningens medlemmer kan mødes og drøfte udfordringer og løsninger på tværs af branchens aktører.


06/25/2018

Erfaren CSR-leder i spidsen for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

FBSA har ansat Christina Schultz som ny sekretariatschef. Dermed bliver det erfarne kræfter, som fremover skal sikre, at bæredygtige løsninger og ordentlige arbejdsforhold bliver en naturlig del af forretningsgrundlaget i byggebranchen. Den nye frontfigur kommer fra en tilsvarende stilling i Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA).


06/11/2018

#101 handlinger, der kan gøre dansk byggeri cirkulært

Cirkulær økonomi er forretningskritisk for fremtidens byggesektor. Der er brug for en omstilling fra linært forbrug til genbrug og genanvendelse. Projekt Circle House har bedt den danske byggebranche hjælpe med at indsamle 101 bud på, hvad der skal til, for at omstillingen til en cirkulær byggeindustri kan ske.

 Download og læs #101 handlinger

 


05/31/2018

Konference om Lean og arbejdsmiljø - Strategier for bedre produktivitet i din virksomhed

Vær med, når vi den 21. august 2018 sætter fokus på at skabe øget produktivitet og bedre bundlinje ved at styrke byggeprocesserne og arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen.


05/03/2018

Temamøde: Det nye EU udstationeringsdirektivs betydning for fair lønforhold

EU har vedtaget nye regler om udstationering. På temamødet den 4. juni får du håndgribelig information og konkrete svar på, hvad de nye EU-regler betyder, og hvordan de påvirker den danske byggebranche – bygherrer, hoved- og underentreprenører.


04/17/2018

Arkitekter: Nye anvendelsesmuligheder er også cirkulært

Så stoppede rejsen mod mere cirkulært byggeri hos Danske Arkitektvirksomheder, hvor der igen blev samlet forslag ind til, hvordan man skaber mere cirkulært byggeri. Bl.a. i forhold til at genopfinde eksisterende byggeri og dermed give det længere levetid.


04/03/2018

FN’s verdensmål åbner døre til kunderne

Selv om Rambøll er blandt branchens pionerer inden for bæredygtighed, har et grundigt arbejde med FN’s verdensmål givet virksomheden nye perspektiver og forretningsmuligheder.


03/21/2018

Generalforsamling 2018 - fokus på forretningsorienteret samfundsansvar, produktivitet og bundlinje

På årsmødet den 15. maj sætter vi forretningsdrevet samfundsansvar på dagsordenen.

Her bliver du klogere på hvordan jeres samfundsansvarlige aktiviteter skaber værdi for jeres forretning, miljø og mennesker samtidig med det vendes til en konkurrencefordel.


03/07/2018

Gode råd til udarbejdelse af miljøkortlægningsrapporter

I forbindelse med nedrivning og miljøsanering er det et krav, at miljøfarlige stoffer kortlægges. Men retningslinjerne angiver ikke omfanget og indhold - man skal tage det nødvendige antal prøver og netop dette er ofte kilden til konflikter mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Derfor har vi udarbejdet en guide til hvad en miljøkortlægningsrapport bør indeholde, for at nedrivning- og miljøsaneringsprojekter kan gennemføres under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø og med færrest mulige konflikter.


02/28/2018

Ildsjæle og affaldsdistributører skal give mere cirkulært byggeri

Engagerede medarbejdere og aktører, som kan distribuere byggeaffald tilbage til produktionen var nogle af de forslag, som kom på bordet torsdag den 22. februar, da materialeleverandørerne i Dansk Industri gav deres bud på, hvordan vi skaber et mere cirkulært byggeri.


02/22/2018

Ny bog: Circle House - Danmarks første cirkulære boligbyggeri

Ny bog samler viden om det at bygge og lave forretning efter den cirkulære økonomis principper


02/15/2018

TEMAMØDE: FN’S VERDENSMÅL I DEN DANSKE BYGGEBRANCHE

FN’s verdensmål skaber stor værdi hos de virksomheder, som har taget fat på at operationalisere målene til konkrete målsætninger. Det i høj grad er de store, internationale virksomheder i branchen, der har ressourcerne til at omsætte de lidt abstrakte mål til strategier og arbejdsgange i dagligdagen.

Den 11. april inviterer Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar til temamøde om FN’s verdensmål. På temamødet går vi praktisk til værks. Du får viden om, hvordan FN’s verdensmål kan tilpasses en dansk byggevirkelighed, når en bygherre, en rådgiver og en udførende fortæller, hvordan de arbejder med målene og hvordan de fanger ledelsens interesse.


02/09/2018

Nyt redskab til ensartet opgørelse af antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen

Der har været mange forskellige metoder til optælling af praktikpladser. Derfor har det været svært at sammenligne, hvor mange praktikpladser der bliver skabt hos forskellige bygherrer. 


01/16/2018

Ny case: Kontrol af underentreprenørers arbejdsforhold

Efter med succes at have anvendt Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars charter, går ANKER HANSEN & CO. A/S nu i gang med at bruge foreningens nye redskab til dokumentation og kontrol af arbejdsforhold hos sine underentreprenører. Læs hele casen.


12/18/2017

Verdensmålene gør samfundsansvar vedkommende i NCC

FN’s verdensmål er strategiske pejlemærker for arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar i NCC. Målene kan skabe genklang i hele organisationen og styrker den langsigtede forretning.


11/28/2017

Nye vejledninger og redskaber: Sådan kontrollerer du arbejdsforholdene hos dine leverandører

Vejledninger og redskaber til bygherrer og entreprenører, der vil undgå social dumping på deres projekter. 


11/16/2017

Juridiske barrierer og muligheder ved cirkulært byggeri

Ny analyse af de væsentligste lovgivningsmæssige barrierer og muligheder ved cirkulært byggeri konkluderer, at der ikke er direkte lovgivningsmæssige barrierer, som forhindrer cirkulært byggeri.

Der er dog en række uudnyttede muligheder i lovgivningen samt problemområder, der fremtræder som de facto barrierer for cirkulært byggeri. Disse problemområder er bl.a. manglende inddragelse af totaløkonomiske hensyn, ansvar for byggeriet og byggematerialerne samt manglende CE-mærkning eller anden mærkningsordning for genbrugte eller genanvendte byggevarer.


11/16/2017

Det cirkulære byggeri - Scenarier – Trends – Forretningmodeller

Ny rapport om det cirkulære byggeri - scenarier - trends og forretningsmodeller.


10/31/2017

Lejerbo katalysator for bæredygtig forretningsudvikling

Det er ikke hver dag den almene sektor står i centrum for private virksomheders forretningsudvikling. Men det er netop hvad der sker i udviklingen af Circle House, hvor 30 private aktører sammen med Lejerbo skal opføre verdens første almene boligbyggeri baseret på cirkulære principper.


10/27/2017

Circle House videoer

Videoer om Circle House konceptet - om økonomi, klima, æstetik, bygherren, brugeren, samarbejde og partnercases.


10/16/2017

Paradigmer for samfundsansvar - præcisering i brug af arbejdsklausulen

Vi har præciseret brugen af arbejdsklausulen i FBSAs paradigmer den 3. oktober. Det betyder, at klausulen nu kan benyttes i to varianter, hvad angår kædeansvar: En variant hvor kædeansvaret gælder uanset entreprenørens beredskab til at modvirke social dumping, og en variant hvor entreprenører, der har udvist rettidig omhu, ikke underlægges kædeansvaret. Konkret er forskellen mellem de to modeller om klausulens stk. 4 benyttes, hvilket fremgår af teksten i kursiv, der ledsager arbejdsklausulen.


09/28/2017

Nyt redskab om social dumping på vej

Bygherrer og entreprenører har sammen med sekretariatet for FBSA udviklet et nyt redskab med de spørgsmål, der skal besvares, når man vil sikre sig bedst muligt mod social dumping.


09/22/2017

Videndeling er vejen frem for cirkulært byggeri

Tre af frontløberne inden for cirkulært byggeri har valgt at forene deres viden og kompetencer frem for at konkurrere. Som led i projektet Circle House har 3XN/GXN, Vandkunsten og Lendager Group etableret Fællestegnestuen. Målet er at vise branchen værdien af at samarbejde om det cirkulære byggeri.


09/20/2017

Kom til premiere på verdens første cirkulære boligbyggeri

På vores temamøder om cirkuært byggeri  præsenterer vi bl.a. business casen, den nyeste teknologi og de indledende erfaringer fra opførelsen af Circle House, som bliver verdens første cirkulære boligbyggeri i den almene sektor. Lejerbo og 30 partnere fra byggebranchen står bag initiativet, som kan have stort internationalt potentiale.


09/15/2017

INVITATION: FORPREMIERE PÅ NYE VEJLEDNINGER TIL AT UNDGÅ SOCIAL DUMPING

Alle kedler kører på fulde damp i byggeriet. De nyeste prognoser viser, at vi skal tilbage til 00’erne for at finde et højere aktivitetsniveau. Byggeriets evne til at håndtere de travle tider med bl.a. et øget antal udenlandske medarbejdere åbner bl.a. for nye udfordringer med at sikre ordentlige arbejdsvilkår til de ansatte og undgå social dumping.


09/13/2017

Nyt nedrivningsnetværk er en kæmpe succes

Der var fuldt hus og ivrig dialog, på de første møder i de nye nedrivningsnetværk, i første uge af september. Over 100 deltagere var på plads i Taastrup og 80 i Silkeborg, til at diskutere udfordringer ved nedrivning i byggeriet. Både de konkrete udfordringer, i forhold til at beskytte både medarbejdere og miljøet i forbindelse med nedrivning, men også de forretningsmæssige udfordringer, i forhold til attænke mere i genanvendelse og cirkulært i byggeriet, blev drøftet.


07/04/2017

Vil du være med til at løse udfordringerne med lærlingeklausulerne?

Vi inviterer bygherrer, rådgivere, entreprenører og repræsentanter fra erhvervsskolerne til en 3-timers workshop den 25. september 2017 kl. 10-13.


06/09/2017

FN’s verdensmål bliver konkrete og praktiske i FBSA

Torsdag den 8. juni holdt FBSA og DK-GBC gå-hjem møde om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling med undertitlen - En ny verdensorden på vej - hvad siger byggebranchen?

Det stod hurtigt klart, at FN’s verdensmål skaber stor værdi hos de organisationer, som har taget fat på at operationalisere målene til konkrete målsætninger. Men også, at det i høj grad er de store, internationale virksomheder i branchen, der har ressourcerne til at omsætte de lidt abstrakte mål til strategier og arbejdsgange i dagligdagen.


05/10/2017

Test jeres virksomheds samfundsansvar

Nu kan I som virksomhed teste, om I lever op til retningslinjer for samfundsansvar i byggeriet.


05/10/2017

Generalforsamling 2017

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar holdt sin fjerde generalforsamling i går, den 9. maj, hvor ca. 50 af branchens toneangivende bygherrer, rådgivere og entreprenører var samlet.


05/08/2017

Gå-hjem møde om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

En entreprenør, en rådgiver og en materialeproducent foretæller om deres arbejde med verdensmålene.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015 og er blevet kaldt den mest ambitiøse plan nogensinde. Verdensmålene og de tilhørende 169 delmål skal frem mod 2030 løse de mest akutte og eksistentielle problemer for kloden og dens befolkning og sikre os en bæredygtig verden.


03/30/2017

Dansk byggeri som grøn spydspids

Bygge- og anlægssektoren er med sin økonomiske og miljømæssige vægt en helt central brik i omstillingen til en bæredygtig og cirkulær økonomi. Derfor samlede Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og CONCITO i den forløbne uge 65 mennesker til debat om, hvilke politiske initiativer, der skal til for at gøre dansk byggeri til grøn spydspids.


03/19/2017

Paradigmer for samfundsansvar i udbudsprocessen højner kvalitet og mindsker omkostningerne

Hør advokaterne bag de fælles paradigmer for samfundsansvar i udbud, Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab samt Claus Berg fra  Bech-Bruun Advokatfirma, gennemgå fordelene for bygherrer og entreprenører ved udbudsparadigmerne. Advokaterne udfolder også den palette af muligheder paradigmerne tilbyder og uddyber, hvordan paradigmerne både højner kvalitet og mindsker omkostningerne for branchen.


03/15/2017

Ny overenskomst med fokus på social dumping

Byggeriet indgik i sidste uge ny overenskomst, som har stort fokus på samfundsansvar og social dumping.


03/15/2017

Ny forretning i cirkulært byggeri

Cirkulært byggeri indebærer, at man allerede i designet af en bygning ved, hvordan den skal skilles ad igen. Det kan åbne helt nye forretningsområder for entreprenører og andre af branchens virksomheder, vurderer MT Højgaards salgsdirektør.


02/28/2017

Best practice på praktikpladsområdet

Region Hovedstaden har samlet viden om, hvad der virker, når vi skal uddanne fremtidens faglærte i vores byggerier.


01/31/2017

Ny case: Kingo har styrket interne regler efter kartelmistanke

En uventet mistanke om kartelvirksomhed har kastet nedrivningsvirksomheden Kingo ud i en længere proces med at gennemgå tilbud, rense sig selv, stramme sine procedurer op og gå i dialog med kunderne, fortæller den administrerende direktør.

Læs casen


01/16/2017

Temamøde om karteller – hvordan skal man forholde sig?

Den 1. februar kl. 16–18 sætter vi branchens kartelsager på dagsordenen. Vi har inviteret en bred kreds af virksomheder til at dele deres overvejelser.


01/15/2017

Nye paradigmer for samfundsansvar i udbudsprocessen

Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet for paradigmerne er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.


01/11/2017

FBSA i medierne

DR har de seneste dage afdækket en historie om en jysk entreprenørvirksomheds behandling af østeuropæiske medarbejdere, der angiveligt er blevet underbetalt, og hvor der er tegn på at virksomheden har brugt skuffeselskaber til at ansætte folk. Foreningen benyttede lejligheden til at omtale paradigmer for samfundsansvar i udbudsprocessen, der netop er blevet lanceret.


01/10/2017

Forenkling af sociale klausuler giver store besparelser

Antallet af sociale klausuler i det offentlige byggeri er kommet ud af proportioner og er blevet for bureaukratisk. Ofte fylder krav om arbejds,- uddannelses- og lønforhold mere end selve opgavebeskrivelsen i kontraktmaterialet. Med et nyt sæt af spilleregler vil en enig branche gøre det nemmere og dermed også billigere for alle at tage et socialt ansvar.


01/06/2017

FBSA partner i verdens første cirkulære byggeri

Lejerbo, GXN, MT Højgaard, SBi ved Aalborg Universitet København og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er gået sammen om projektet ’Circle House’, der vil opføre verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper.


10/17/2016

Nyt evalueringsværktøj på vej

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har fået bevilliget midler af Boligfonden Kuben, til at udvikle et evalueringsværktøj, der gør det muligt for virksomheder at evaluere deres indsats inden for samfundsansvar.

Det nye værktøj skal både kunne benyttes internt i en virksomhed, til at sætte mål og evaluere indsatser samtidig med, at det også skal kunne benyttes til at vurdere andre virksomheder og samarbejdspartnere.

Det nye evalueringsværktøj skal bygge på formater og anerkendte redskaber til at evaluere samfundsansvar, men bliver tilpasset byggebranchens virksomheder, da det tager udgangspunkt i de seks principper for samfundsansvar i foreningens charter.

Værktøjet forventes færdigudviklet primo 2017, det bliver digitalt og enkelt at anvende.


09/29/2016

Ny Case: Arkil satser ambitiøst på at uddanne lærlinge

Ledelsen hos Arkil har lagt en ambitiøs strategi for uddannelse og rekruttering af lærlinge; hver tiende faglærte medarbejder skal være under uddannelse. Strategien giver dobbelt gevinst, da den gavner både rekruttering og image. Virksomheden profilerer sig aktivt over for nye lærlinge blandt andet på Facebook og folkeskoler.

Læs hele casen her


08/31/2016

Klausuler vs. partnerskaber - udfordringer og potentialer

Dette var omdrejningspunktet for et ERFA arrangement af Metroselskabet og Region Hovedstaden i sidste uge. Her samledes 70 mennesker for at udveksle og drøfte erfaringer med uddannelsesklausuler og frivillige sociale partnerskaber


06/29/2016

Invitation til "Erfaringer med uddannelsesklausuler og frivillige sociale partnerskaber"

Vi viderebringer her en invitation fra to af foreningens medlemmer Metroselskabet og Region Hovedstaden.


06/29/2016

Se debatten fra Folkemødet: Er vi korrupte i byggeriet?

På Folkemødet 16 satte Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar gang i debatten om, hvordan aktører i byggebranchen kan agere i forhold til virksomheder, der er involveret i kartelsagen, og hvad disse virksomheder kan gøre for at rense deres ry.


06/01/2016

Metroselskabet introducerer manualer til udenlandske virksomheder

Metroselskabet har udviklet en manual til udenlandske entreprenører. Vi har filmet Metroselskabet og en af Metroselskabets italienske entreprenører, som gør en ekstra indsats for at have ordentlige arbejdsforhold og overholde dansk lovgivning.


01/28/2016

Ny case om cirkulært byggeri

3XN og MT Højgaard har sammen udviklet en model for cirkulært byggeri. De har taget forskud på fremtiden og forudsat, at det er muligt at købe og sælge brugte materialer i stor skala.


10/27/2015

Odense kommunes kontrol af arbejdsforhold - nu på video

70 repræsentanter fra bygherrer, rådgivere og entreprenører diskuterede arbejdsklausul og modeller for kontrol og dialog i Odense Kommunes festsal den 26. oktober. Odense Kommunes model er filmatiseret i tre videoer á ca. 4 minutter, som havde premiere til arrangementet. Videoerne viser, hvordan Odense Kommune indgår dialog med entreprenørerne på kommunens byggepladser, og hvorfor man her har valgt selv at stå for kontrollen af arbejdsklausulen


09/11/2015

Visuelt referat fra konferencen om arbejdsmiljø og sikkerhed

Sikkerhed er en god forretning og en basal ret som medarbejder, det var hovedbudskabet på konferencen: Er arbejdsmiljø og sikkerhed fremtidens konkurrenceparameter?


07/20/2015

Se debatten fra Folkemødet: Er samfundsansvar vejen ud af byggeriets møgsager?

På årets Folkemøde var Foreningen for byggeriets samfundsansvar vært for en debat om, hvordan byggebranchen kan konkurrere på ordentlighed?


06/24/2015

Konference: Er arbejdsmiljø og sikkerhed fremtidens konkurrenceparameter?

Onsdag den 9. september 2015, kl. 14.00 – 17.00 kan du deltage i debatten: Skal der i fremtiden konkurreres på arbejdsmiljø og sikkerhed?


05/19/2015

Odense Kommune bygger på tillid – og brunsviger

Odense Kommune hyrer ikke revisorer eller eksterne konsulenter til at tjekke arbejdsforholdene på kommunens byggepladser. Det klarer en håndværker og en jurist, der baserer deres arbejde på tillid og tæt personlig kontakt til leverandørerne. De færreste af dem handler i ond tro, lyder erfaringen.


04/27/2015

Realdania Byg: Kaffemøder og Facebook kan styrke byggeprojekter

En løbende og systematisk dialog med omgivelserne er helt central, hvis man som virksomhed vil varetage sit samfundsansvar. Omgivelserne kan fx være naboer, forretningsdrivende eller interesseorganisationer. Og dialogen er ikke bare god for omverdenen, den styrker også arkitekturen, legitimiteten og forretningen, har Realdania Byg erfaret. Derfor er de i systematisk dialog med omgivelserne på et af deres store prestigeprojekter:BLOX, der ligger centralt ved Københavns Havn.


04/07/2015

DR: Slut med underbetaling

TV-avisen bragte mandag d. 6. april et indslag om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Her fortæller Martin Manthorpe fra NCC om deres etablering af et vikarbureau i Polen, formand Palle Adamsen fortæller generelt om foreningen, mens overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen fortæller, hvorfor de støtter op om foreningen.


04/07/2015

DR Nyheder: Byggeriet vil blakket ry til livs

DR Nyheder bragte mandag d. 6. april denne historie om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

En betændt branche spækket med sager om karteldannelse, social dumping og rod i arbejdsforholdene. Byggeriets omdømme er alt andet end godt, og det prøver branchen nu selv at rette op på.


02/27/2015

Hvorfor skal danske virksomheder tage samfundsansvar?

For de fleste virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, er det en naturlig del af selvforståelsen. For andre er det et spørgsmål om risikohåndtering og nødvendig omhu. Mads Øvlisen, tidligere administrerende direktør i Novo Nordisk og medlem af bestyrelsen for FNs Global Compact, giver her sit bud på, hvorfor der er god forretning i at opføre sig samfundsansvarligt.


02/27/2015

NCC stiller etiske krav til medarbejdere og leverandører

NCC Sverige fik i 2001 en kartelsag på halsen, der kostede syv chefer jobbet og en betragtelig bøde. Sagen blev et wakeupcall for ledelsen, der besluttede at ændre radikalt på kulturen for at undgå en lignende sag i fremtiden.


02/27/2015

Hoffmann: Sikkerhed er et konkurrenceparameter

I 2013 vandt Hoffmann opgaven at bygge Microsofts hovedsæde nord for København. Hoffmann fik blandt andet opgaven på grund af virksomhedens fokus på arbejdsmiljø.


02/27/2015

SALUS: Elev- og praktikaftaler er en fast del af byggeprojekterne

SALUS Boligadministration har sammen med Kolstrup Boligforening udviklet en drejebog for, hvordan lære- og praktikpladser bliver en fast del af boligforeningens byggeprojekter. Drejebogen bygger videre på en model udviklet af Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger.


02/27/2015

Lejerbo: En præcis standard for bæredygtigt byggeri

Lejerbo har i mange år arbejdet med energioptimering og sociale rammer for byggeriet og intensiverer nu dette arbejde – med visionen om at blive blandt de førende inden for bæredygtigtbygger. Det har allerede resulteret i fire byggerier, der er certificeret efter den internationale DGNB-standard.


02/27/2015

MT Højgaard: Bæredygtig produktivitet bør være varemærke for den danske bygge- og anlægsbranche

MT Højgaard vil være med forrest, når det handler om at fremme produktiviteten i den danske bygge- og anlægsbranche. Men det er ikke nok at være produktiv i gængs forstand. Produktiviteten skal være bæredygtig, så byggeriet både skaber værdi for bygherren, virksomheden og for det omkringliggende samfund – herunder også miljøet.


02/27/2015

Fagbevægelsen er væsentlig interessent på byggeprojekter

De dele af fagbevægelsen, der repræsenterer byggearbejdere (BAT), er væsentlige interessenter for både bygherrer og entreprenører, samt for rådgivere, når de repræsenterer bygherrer.


02/27/2015

Københavns Kommune vil have ordentlige løn- og arbejdsforhold hos leverandører

I efteråret 2014 tog Københavns Kommune en række vidtrækkende initiativer for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser – herunder også byggepladserne. Initiativerne hedder ’Fair Forhold’ og er sat i gang af kommunens politiske ledelse.


02/25/2015

Nyt indhold og nyt design

Vores hjemmeside har fået nyt indhold og nyt design.

En af de store nyskabelser er, at du bl.a. kan finde relevante cases og redskaber under 'God praksis'.


02/25/2015

Følg os på Linkedin og Twitter

Du kan nu følge Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på Linkedin og Twitter.