| Cases

Give Steel A/S: Vi skal gå i dialog med hinanden i markedet

Give Steel A/S er en af Nordeuropas største stålproducenter. Virksomheden leverer bærende stålkonstruktioner til alt fra etagebyggerier til store data- og logistikcentre i Europa. Give Steel arbejder med bæredygtighed på den tredobbelte bundlinje, både på et organisationsniveau og på projektniveau. Derfor arbejder Chief Sustainability Officer Anette Maria Christensen med at gå i dialog med bygherrer og klæde dem på med viden om, hvad mulighederne er i forhold til at reducere stålkonstruktioners CO2 aftryk.

I Brande råder Give Steel A/S over 20.500 kvm produktionskapacitet, der leverer stålkonstruktioner til hele Europa. Med Chief Sustainability Officer Anette Maria Christensen i spidsen, tog Give Steel A/S for to år siden fat på bæredygtighedsrapportering koblet til den tredobbelte bundlinje, det vil sigebåde den sociale, klimamæssige og økonomiske del af bæredygtighed.

Anette Maria Christensen er leder af bæredygtighedsafdelingen, der består af en bæredygtighedsingeniør, hende selv og en ESG-controller. Alle arbejder i afdelingen arbejder med ESG-rapportering med henblik på at dække entreprenører og større bygherrers behov.

Bæredygtighed på flere niveauer

I Give Steel A/S arbejer man med bæredygtighed på både produkt, projektniveau og organisationsniveau. På projektniveau rapporteres der både på CO2-tal og social værdi, med ’Den sociale bæredygtighedsberegner’, der kan konvertere lærlinge timer på projektet til social værdi. Tallene bruges som rapportering til opnåelse af sociale point på DGNB-byggerier.

Som en overordnet ramme for deres bæredygtighedsstrategi på organisationsniveau, arbejder de med ’Science based target’, der er et globalt initiativ, som tager udgangspunkt i mål for CO2-reduktion i henhold til Paris Aftalen i 2050. Med Science-Based Target comitter man sig til at igangsætte processer inden for de kommende 24 måneder, der skal aligne sig med målene i Paris Aftalen. Målene vil derefter blive vurderet fra officiel hånd.

“Science-Based Target er grundstenen for vores bæredygtighedsstrategi, som vi mener både er ambitiøs og realistisk” siger Anette Maria Christensen.

Bygherrens viden skal højnes gennem dialog

De sidste par år har dialog med bygherrer været et vigtigt indsatsområde for Anette Maria Christensen.

“Vi er som materialeproducent leverandør til entreprenører, hvorfor vi traditionelt set ikke har haft den nære og tætte dialog med bygherrer. Men det er helt anderledes nu” siger Anette Maria Christensen og fortsætter:

“Hvis vi skal bygge med materialer, der udleder mindre CO2, skal bygherren vide, hvad de har af muligheder. For det er jo dem, der skal stille kravene til entreprenørerne. På den måde kan de udfordre deres entreprenører og rådgivere, så de får den mest klimavenlige løsning.” siger hun.

Man kan næsten halvere CO2-aftrykket med det rette råmateriale

Dialogen med bygherrerne har mest handlet om CO2-reduktioner, men på det seneste også risikostyring af social risiko fra sourcede råmaterialer.

”Konkret kan man næsten halvere CO2-aftrykket ved at vælge det rigtige råmateriale. Dertil kommer mulighederne for designoptimering. Tidligere handlede det meget om skrotprocenter, men værkerne er i konstant udvikling og det gør sourcingen mere kompleks. Derfor arbejder indkøbsafdelingen i langt højere grad tæt på bygherren for at ramme det rigtige CO2-niveau end tidligere” forklarer hun og fortsætter:

”Vi vil gerne konvertere til mere low carbon stål, både i den gode sags tjeneste, men jo også for at nedbringe vores egen CO2-udledning der er vigtigt i scope 3, hvor indsatsen også understøtter vores scienced based target forpligtelse. Salg og reklame har aldrig været budskabet i dialogen med bygherre”, forklarer Anette Maria Christensen, der dog peger på, at indsatsen har haft en positiv effekt på efterspørgslen på deres produkter:

“Vi oplever altid en stor velvilje hos de bygherrer, vi henvender os til. Jeg sikrer mig dog altid først, at der ikke er et aktuelt projekt kørende, så vi ikke bypasser entreprenøren, vores kunde. Vi er i den heldige situation, at jeg ikke skal sælge noget – jeg skal bare oplyse, nedbryde siloer, netværke og dele viden på tværs af byggeriet med formålet om at højne viden om CO2-reduktioner på bærende stålkonstruktioner”.

Til mødet med bygherren tager Anette ofte en af virksomhedens ingeniører med, der har den tekniske, konstruktionsmæssig viden, hvis der skulle opstå konkrete tekniske spørgsmål.

“Det vigtigste for os er, at bygherren bliver klædt på til at kunne udfordre deres rådgivere og entreprenører. De skal vide, at de faktisk kan få stål, der består af op til 98 pct. skrot, når de får et tilbud på noget standard, og at køb af low carbon stål er en billig måde at spare enorme mængder CO2”, afslutter hun.

Interviewet blev foretaget foråret 2023.

Dette er en ud af en række cases, som du finder i Byggeriets Samfundsansvars online vidensunivers Fra Verdensmål til ESG. Her kan du finde værktøjer, der hjælper dig med at arbejde strategisk med udvalgte verdensmål i din virksomheds bæredygtighedsstrategi samt en guide til den bæredygtige markedsdialog og meget andet. 

Gå videre til vidensuniverset

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.