| Cases

Teamleder i Metroselskabet & Hovedstadens Letbane: I 90 pct. af vores kontrolcheck finder vi noget

Siden 205 har Metroselskabet arbejdet målrettet med, at deres byggerier skal foregå på vilkår, der er i overensstemmelse med respekt for den danske arbejdsmodel. De arbejder derfor med en helhedsorienteret indsats, der bl.a. indebærer, at alle større kontrakter indeholder social- og arbejdsklausuler, der skal bidrage til, at løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt på selskabernes anlægsprojekter.

Intern kontrolenhed

Anette Vestergaard Grønbæk sidder i en intern kontrolenhed, der udfører kontroller og tager dialogen med selskabernes entreprenører.

”Vi arbejder med en tilgang, som både består af kontrol med overholdelsen af vores arbejdsklausul, og af en løbende dialog med entreprenører for at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår på vores projekter. Herudover har vi også en løbende dialog med arbejdsmarkeds parter, fortæller hun.

Anette Vestergaard Grønbæk fortæller desuden at hun sidder i samarbejdsnetværk, der bl.a. består af repræsentanter fra  offentlige bygherrer, herunder offentligt ejet selskaber, kommuner, Staten. Her udveksler de erfaringer og drøfter problemstillinger i forhold til at gennemføre kontrollerne med udgangspunkt i de gældende overenskomster, som ellers er forbeholdt arbejdsmarkedets parter.

Åben dialog og risikoscreening er vejen frem

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane arbejder kontrolbaseret på baggrund af risikovurderinger, de løbende laver. Hvis der vurderes, at der er en risiko for brud på arbejdsklausulen, har de en fast procedure for opfølgning.

”Vi risikoscreener altid underentreprenørerne på de forskellige projekter. Er der forhold, der indikerer en risiko, igangsætter vi en kontrolundersøgelse, hvor vi indhenter en række dokumenter, blandt andet tidsregistreringer, kontrakter, lønsedler m.mn. for medarbejderne hos den pågældende underentreprenør. Dokumenterne anvender vi til at undersøge om lønnen stemmer overens med arbejdstiderne, og om arbejdsklausulen generelt er overholdt”, forklarer Anette Vestergaard Grønbæk.

”Vi snakker også løbende med entreprenørerne og medarbejdere, der arbejder ude på vores byggeprojekter, når vi tager runderinger. Vi er ikke undercover eller noget, vi kommer bare og snakker lidt og det falder egentlig meget naturligt, når vi kommer og hilser på som bygherre. Så spørger vi fx folk om, hvilket firma de arbejder for. Det kan også være at vi vælger en særlig byggeplads ud, som vi er særligt opmærksomme på”.

Kontrolcheck giver som regel noget

Anette fortæller, at når de laver kontroller, finder de noget størstedelen af tiden.

”I 90 pct. af vores kontrolcheck finder vi faktisk noget, vi skal følge op på, men der langt fra altid at det har noget med snyd at gøre. Det kan også være misforståelser, fejl i overenskomster og mindre småting, man kan rette op på gennem dialog og oplysning. Og så har vi også tilfælde af snyd i forhold til arbejdstid og løn. Det lyder måske af meget, men vi leder jo også efter det i vores risikoscreeninger,” fortæller hun.

Forbereder sig til ESG-rapportering

Anette Vestergaard fortæller, at hendes organisation, ligesom mange andre, er ved at omstille sig til ESG-rapportering. Det indebærer bl.a. at gøre sig overvejelser omkring, hvordan de skal gøre brug af det data, de får ud af deres kontroller.

”Vi bliver først omfattet fra 2025. I vores bæredygtighedsrapporter har vi i de sidste år i skrevet tal ind fra vores kontroller, men vi er i gang med at se på, hvad der specifikt bliver spurgt til i ESRS’erne for det sociale område under CSRD. Vi er ved at finde ud af, hvad det kræver, og hvilke datapunkter, vi kan rapportere på og sætte et internt system op til det. Når vi er klar med det, får vi det ind i vores årsrapporter. Lige nu bruger vi tallene fra vores kontrolcheck til et internt overblik” afslutter hun.

Interviewet blev foretaget i vinteren 2023

Dette er en ud af en række cases, som du finder i Byggeriets Samfundsansvars online vidensunivers Fra Verdensmål til ESG. Her kan du finde værktøjer, der hjælper dig med at arbejde strategisk med udvalgte verdensmål i din virksomheds bæredygtighedsstrategi samt en guide til den bæredygtige markedsdialog og meget andet. 

Gå videre til vidensuniverset

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.