Fra verdensmål til ESG i byggeriet

“Fra verdensmål til ESG i byggeriet” er et online vidensunivers til byggebranchens aktører.

Vidensuniverset er en guide til at navigere i landskabet inden for den brede tilgang til bæredygtighed, hvor FN’s Verdensmål er de overordnede pejlemærker og hvor indsatser kan dokumenteres ved hjælp af målepunkter for den tredobbelte bundlinje også kaldet ESG data, hvor E (Environment) står for Miljø og Klima, S (Social) står for mennesker og samfund og G (Governance) står for ledelsesmekanismer.

Formålet med vidensuniverset er at hjælpe byggeriets virksomheder med at omsætte de store dagsordener fra FN’s Verdensmål til konkrete og håndgribelige bæredygtige indsatser.

I vidensuniverset kan du få inspiration, viden og værktøjer til at omsætte fire udvalgte verdensmål til handlinger i en bæredygtighedsstrategi i din virksomhed. Konkret finder du:

  • Viden om hvert verdensmål 5, 8, 12 og 17 der er målrettet hhv. bygherrer, rådgivere, entreprenører og materialeleverandører
  • Cases der viser, hvordan andre aktører i værdikæden arbejder med verdensmålet
  • En guide til den bæredygtige markedsdialog, som kan bruges til at vidensdele omkring mulighederne inden for bæredygtige løsninger i markedet
  • En introduktion til, hvordan Verdensmål og de mange nye EU-lovgivninger hænger sammen
  • Den helhedsorienterede bæredygtighedsordbog, hvor du kan læse om hvad alle forkortelserne og begreber inden for bæredygtighed dækker over.

Hvad er Verdensmålene?

Verdensmålene er en ambitiøs ramme for global bæredygtig udvikling. De 17 verdensmålene blev vedtaget i 2015 i FN og 193 medlemsland har forpligtet sig til at lave handleplaner for at levere på målene. Et af de lande er Danmark.

Verdensmålene sætter dermed en fælles global retning for bæredygtig udvikling og har til formål at målrette indsatser omkring komplekse udfordringer såsom fattigdom, ulighed, klimaændringer.

For hvert mål er der en række delmål – i alt 169 – der definerer hvilke indsatser der skal arbejdes med under hvert Verdensmål. Det er de enkelte landes ansvar at skabe handling for målene og afrapportere til FN, men for at nå i mål med indsatserne, er der også brug for at virksomheder arbejder med at levere løsninger på målene.

Nogle af de helt store globale udfordringer vi står overfor som verdens samfund er:

  • At blive klima-neutral: Inden for de næste 10 år skal vi halvere klodens CO2-udslip, og vi skal begrænse den globale opvarmning til ikke at stige mere end 1,5ºC. Hvis vi ingenting gør, vil den globale opvarmning stige mellem 2,8ºC og 3,2ºC inden for det nuværende århundrede.
  • At skabe en retfærdig og mere lige verden for alle: 700 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom, mens halvdelen af verdens befolkning, cirka 3,4 milliarder mennesker, kæmper for at opfylde basale behov.
  • At beskytte vores biodiversitet og naturressourcer: Omkring 1 million dyre- og plantearter er truet af udryddelse, og ifølge Verdensbanken vil det koste verden omkring 2,7 billioner dollars om året i 2030.

Hvordan arbejder man med Verdensmål i byggeriet?

Byggeriet har en stor rolle i at indfri ambitionerne i verdensmålene, og det har det på både den grønne og den sociale dagsorden. Optil flere undersøgelser viser at byggeriet står for ca. 1/3 af CO2 udledningen på verdensplan ligesom 35% af det affald, der produceres, kommer fra byggeriet.
Hent rapport fra BUILD, 2022

På samme måde er byggeriet et af det steder hvor der fortsat er udfordringer med social dumping og håndtering af arbejdsmiljø, særligt for migrantarbejdere.
Hent rapport fra BUILD, november 2023

Hent rapport fra Københavns Kommune, 2022

Byggeriet er generelt præget af en fragmenteret struktur, hvor aktører i høj grad arbejder med bæredygtighed som en del af projektløsninger fremfor som virksomhedsstrategi. Der er behov for, at man organiserer sine bæredygtighedstiltag på en ny måde, der i højere grad udspringer fra kerneforretningen fremfor udelukkende på projektniveau. Vidensuniverset fra ’Fra Verdensmål til ESG’ hjælper med at understøtte, at der er en synergi og sammenhæng mellem projektniveauet og virksomhedsniveauet.

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance. ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed i tre spor, og kommer oprindeligt fra den finansielle sektor. ESG er en bred betegnelse for virksomheders arbejde med miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige og etiske forhold.

Eksempler på ESG-indikatorer er CO2-regnskab (E), data på kønsfordeling i virksomheden (S) og data på ledelsessammensætning (G).
Læs mere om ESG hos danske revisorer

Charter for Samfundsansvar – en vej til at arbejde med ESG og Verdensmål i byggeriet

I Byggeriets Samfundsansvar arbejder vi med at skabe en bæredygtig bygge- og anlægsbranche. Vi har fokus på at omsætte FN’s 17 verdensmål til konkrete handlinger i branchen og vores charter for samfundsansvar dækker de tre bundlinjer – miljø og klima, mennesker og økonomi/ledelse.

I vidensuniverset ”fra Verdensmål til ESG” har vi zoomet ind på indsatser, der bidrager til fire af Verdensmålene.  De fire Verdensmål der er udvalgt, peger på indsatser indenfor nogle af de områder byggeriet har en særlig mulighed for at bidrage med løsninger til og som samtidig er koblet til charter for samfundsansvar

Målene er:

Verdensmål 5: Ligestilling og inklusion
Verdensmål 8: Ordentlige løn- og arbejdsvilkår
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 17: Partnerskaber for udvikling

Disse fire verdensmål kan være inspiration for at komme i gang medbæredygtighedsarbejdet i virksomheder.

Hvorfor arbejde med bæredygtighed udover lovgivning?

En strategisk og forretningsdrevet tilgang til bæredygtighed handler om at forstå omverdenens forventninger til virksomheden. Det handler om at forstå de reglernormer og trends, der påvirker din virksomheds evne til at nå sine forretningsmål, til at forstå hvor hurtigt de bevæger sig og til være i stand til at tilpasse sig en ny virkelighed.

Den bæredygtige markedsdialog

Markedsdialogen er vigtig, da byggeriets aktører har brug for at arbejde holistisk for bæredygtighed med afsæt i Verdensmål – både på tværs af virksomheder og projekter.

Grundet branchens fragmenterede natur, kan det være en udfordring at generere et fælles fundament og baseline for bæredygtighed. Det er vigtigt, at bygherrer har villighed til at prioritere langsigtede bæredygtige løsninger og samarbejde, men det er også afgørende at byggeriets øvrige aktører går i dialog med bygherrer om praksiserfaringer og implementering af løsninger. Det gælder både i design, udførsel og materialevalg.

Med en dialog på tværs af aktører, har bygherrer en langt større mulighed for at stille realistiske og samtidig ambitiøse krav i deres udbud.

Guide til den bæredygtige markedsdialog giver et oprids af, hvordan byggeriets aktører kan arbejde strategisk med bæredygtighedsindsatser før et projekt bliver udbudt. Guiden henvender sig primært til byggeriets små og mellemstore bygherrer, men den formidler også hvilke muligheder man som byggeriets øvrige aktører har for at gå i dialog med bygherrer omkring bæredygtighed forud for et udbud. Guiden kan primært bruges i de tidlige faser, og til at starte en starte en strategiproces for bæredygtighed op i den enkelte virksomhed.

Alle værktøjer

Samarbejdsløftet

På denne side kan du finde viden om Samarbejdsløftet, finde viden, inspiration og værktøjer til bedre samarbejde i byggeriet samt tilmelde dig gratis workshops om samarbejde.

CO2, LCA og LCC

Her kan du danne dig et overblik over, hvad CO2, LCA og LCC står for.

Cirkulært byggeri

Byggeriet forbruger enorme mængder ressourcer, og står for en fjerdedel af al affald på verdensplan. De mest bæredygtige kvadratmeter er dem, vi ikke bygger, men hvis vi så alligevel skal bygge, er det helt afgørende for planetens (og vores) fremtid, at vi tidligt i byggeprocessen tænker i at formindske spild.

Introduktion til EU’s Taksonomi, CSRD og CSDDD

Den nye regulering er så omfattende og gennemgribende, at det er svært at se for sig, hvordan vi inden for få år skal kunne være i stand til at efterleve den. Men det skal vi. Her kan du danne dig et overblik over, hvad EUs taksonomi er, og hvordan de hænger sammen med de andre bæredygtighedsdirektiver. 

Social beskæftigelse

Samtidig med at byggeriet mangler arbejdskraft står en stor gruppe borgere helt udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd stod 76.600 (7,6 %) af de 15-29-årige i 2020 uden arbejde eller igangværende uddannelse.

Den helhedsorienterede bæredygtighedsordbog

Er du ny i bæredygtighedsverdenen? Dette tillæg til fra Verdensmål til ESG er for dig, der har brug for et overblik og en forklaring på, hvad de forskellige forkortelser og elementer betyder. Vi har i Byggeriets samfundsansvar sammen med Strateginetværket for bæredygtigt byggeri indsamlet en række fundamentale termer og forkortelser til dig bredt fra branchen, så du kan blive godt klædt på til at tage diskussionen i din virksomhed.  

Charter for samfundsansvar

Charter for Samfundsansvar er en fælles hensigtserklæring, som alle medlemmer af Byggeriets Samfundsansvar underskriver ved indmeldelse. Medlemmer forventes ikke at være i mål, når de underskriver, men skal aktivt bestræbe sig på at arbejde med Charterets principper i sit ejendoms-, bygge- og anlægs virke.

Fra verdensmål til ESG i byggeriet

Vidensuniverset 'Fra Verdensmål til ESG' er et online vidensuivers der kan hjælpe byggeriets virksomheder med at omsætte fire udvalgte verdensmål til konkrete handlinger i deres bæredygtighedsstrategi. Vidensuniverset indeholder bl.a. en guide til den bæredygtige markedsdialog, et dialogværkøj, værktøjer til at arbejde med hvert enkelt verdensmål samt cases med inspiration fra aktører i hele værdikæden.

Paradigmer for samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har i samarbejde med advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun udviklet et sæt paradigmer, der kan hjælpe bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.

LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.