| Cases

Udviklingschef i Center for Ejendomme, Region Hovedstaden: Bygherren skaber rammen om det gode samarbejde

Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø er noget, som flere og flere store aktører på tværs af byggeriet er begyndt at have et stort fokus på. En af dem er Region Hovedstadens bygherreenhed Center for Ejendomme. Her sidder udviklingschef Mie Andersen, som en af dem, i spidsen for indsatsen, der handler om at få indarbejdet forebyggende indsatser såsom at få samarbejdsmodeller med tidlig inddragelse af entreprenører ind i kommende udbud. Derudover er hun ude på forskellige igangværende byggesager og arbejde med konkrete indsatser for at styrke samarbejdet og trivslen.

Mie Andersen er oprindelig uddannet bygningskonstruktør, hun har arbejdet i byggebranchen i mere end 20 år, og har i 2022 afsluttet en master i konfliktmægling. Hun arbejder nu som udviklingschef for relationelle samarbejder i Center for Ejendomme, hvor hendes rolle er at drive udviklingen af kompetencer for bygherren inden for samarbejde og konfliktforebyggelse. Og så er hun med til at udvikle en ny samarbejdsmodel, der skal implementeres i kommende udbud som en konfliktforebyggende faktor. Til dagligt er hun bl.a. ude og deltage i møder på de forskellige byggesager for at arbejde med indsatser i forhold til psykologisk tryghed og relationer.

”Jeg kommer med en anden vinkel end en klassisk projektchef gør. Samtidig kommer jeg udefra og kan se udfordringerne med nye øjne. Jeg har fokus på relationerne mellem menneskerne på byggesagen, og det er egentlig mindst lige så vigtigt for at komme i mål med et byggeri som økonomi, tid og kvalitet”, siger Mie Andersen.

En konfliktforebyggende bygherre

I enheden Større Byggerier i Center for Ejendomme, er man i fuld gang med en intern kulturforandring, der skal skabe mere psykologisk tryghed på deres byggesager. Det er en del af den overordnede strategi, der nu skal implementeres på alle større byggesager og på sigt i resten af organisationen.

”Først og fremmest arbejder vi som bygherre med vores egen rolle og kultur, adfærd og mindset omkring konflikter, samarbejde og psykologisk tryghed. Det er et stort arbejde og en nødvendig kulturforandring. Psykologisk tryghed, der handler om at skabe et arbejdsmiljø, hvor man fx tør at sige ting højt uden at frygte at blive nedgjort, udstødt eller udskammet, er en forudsætning for, at alle kan holde ud at være her og en forudsætning for at vi får vellykkede byggerier”, fortæller Mie Andersen og fortsætter:

”Med det følger der et behov for en opmærksomhed på-, viden om og retningslinjer for, hvordan vi som bygherre forebygger og håndterer konflikter og krænkende adfærd. Der er også et behov for konkrete initiativer til forebyggelse, fx uddannelse af ledere og medarbejdere. Vi ønsker at være en proaktiv og ansvarlig bygherre, der forebygger frem for skulle være brandslukker.”

Se Center for Ejendommes præsentation om deres tilgange til konflikt

Samarbejdet starter i udbuddet

Ifølge Mie Andersen er det Region Hovedstaden som bygherre, der har det primære ansvar for at skabe rammerne for et godt samarbejde. Og det starter allerede i udbudsprocessen:

”Det er os som bygherre, der har ansvaret for at samarbejdet bliver prioriteret, og det starter i udbuddet. Fremadrettet i vores udbud vil det sædvanlige juridiske grundlag blive suppleret med en samarbejdsaftale. Her er rammerne definerede, men der er fleksibilitet og åbenhed overfor at den entreprenør, der kommer med på projektet, kan være med til at udvikle aftalen”

Hun forklarer, at de laver samarbejdsaftalen færdig sammen med den vindende entreprenør.

“Vi vil have dem med til at skabe det, og derfor lægger vi det ikke ned som en masse færdige krav i udbuddet. Vi vil have dem med på ideen, så de også får ejerskab og vi kan nå i mål med det sammen”, fortæller Mie Andersen.

Fremover vil vores byggesager efter kontraktindgåelsen starte med en on-boarding proces, som bygherrer initierer og faciliterer. On-boarding processen består af en række forskellige spor, som samlet set skal være med til at klæde parterne bedst muligt på til at indgå i et konstruktivt og frugtbart samarbejde mod det fælles mål om et fantastisk byggeri.

“Her har vi bl.a. et spor, der handler om det relationelle. Hvordan agerer vi, når vi ender i en konflikt? Hvordan skaber vi en arbejdsplads, hvor der er psykologisk tryghed for alle? Hvordan kan vi arbejde med vores værdier for samarbejde?” fortæller Mie Andersen.

Samarbejdsaftalen bliver implementeret i det kommende udbud af Nordstjernen, der bliver et nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk hospital. Allerede nu har man en lignende samarbejdsaftale på Nyt Hospital Nordsjælland, hvor der også bliver arbejdet med on-boarding. Og initiativer, der skal understøtte en god tone og psykisk arbejdsmiljø er også implementeret i flere af deres andre større byggerier.

Interviewet blev foretaget i efteråret 2023

Dette er en ud af en række cases, som du finder i Byggeriets Samfundsansvars online vidensunivers Fra Verdensmål til ESG. Her kan du finde værktøjer, der hjælper dig med at arbejde strategisk med udvalgte verdensmål i din virksomheds bæredygtighedsstrategi samt en guide til den bæredygtige markedsdialog og meget andet. 

Gå videre til vidensuniverset

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.