| Nyhed

Uddannelsesstederne har fokus på rollemodeller, men de ønsker ikke at stigmatisere ved at sætte fokus på kvinder

Når studerende starter på uddannelsen til bygningskonstruktør, kender de ikke uddannelsens slutdestination. Studerende som Sisse Mürer søger derfor vejledning hos uddannelsesstederne og tidligere dimittender, for at få kendskab til arbejdsdagen på bl.a. byggepladserne.

Som datter af en selvstændig el-installatør er byggebranchen ikke fremmed for studerende Sisse Mürer, der til sommer afslutter sin uddannelse til bygningskonstruktør. Men havde hun fulgt sin fars råd, var hun ikke endt i branchen.

”Min far advarede mig faktisk imod at gå ind i branchen som kvinde, også på grund af den hårde tone. Tonen er uanset kønnet mere direkte i branchen. Han opfordrede mig derfor til, at tænke mig godt om inden, jeg søgte ind. Især da jeg skulle vælge mellem projekterende og udførende på byggepladser. Tonen er meget mundtligt verbal på byggepladserne,” siger Sisse Mürer, studerende.

Ved VIA University College i Aarhus er de opmærksomme på branchens til tider hårde omgangstone. Studievejleder Steen Poulsen beskriver, at uddannelsesstedet gør en del ud af at beskrive, hvordan der opnås en professionel og ordentlig omgangstone på byggepladserne.

”Vi har fokus på studerende. Omtrent halvdelen kommer med en håndværksfaglig baggrund. De kommer ude fra byggepladserne, hvor de ikke lægger fingrene imellem når de siger noget. Vi bruger derfor tid på at få skabt en opmærksomhed på god kommunikation, så de tager det med retur på pladserne,” siger Steen Poulsen, studievejleder ved VIA i Aarhus.

Sisse Mürer, der læser på VIA University i Aarhus, bekræfter, at hun som studerende har modtaget undervisning i kommunikation på byggepladser, men at undervisningen som en del af Corona årgangen, har været begrænset.

”Undervisningen har været online og alle virksomhedsbesøg har været aflyst. Jeg har været på et digitalt byggepladsbesøg med en lærer, der var ude med et kamera. Det er nok omkring otte virksomhedsbesøg både på tegnestuer og byggepladser, samt oplæg fra virksomheder på skolen, der blev aflyst, siger Sisse Mürer.

Praktikanterne tænker på tonen i branchen

Sisse Mürer har valgt at gå efter en karriere på byggepladserne. Ved sidste omgang af Company Days, hjalp hun sin tidligere praktikvirksomhed med at svare på spørgsmål fra studerende som ønskede information om, hvordan arbejdsdagen på en byggeplads er.

”Jeg fik især spørgsmål om jargonen ude på byggepladserne og hvordan praktikanterne behandles ude på byggepladsen. Der var også kvindelige studerende, som spurgte ind til tonen og om de er dårligere stillet eller mødes med respekt,” siger Sisse Mürer.

Overfor de studerende har Sisse Mürer beskrevet, hvordan tonen på byggepladserne er anderledes, mere direkte og uden filter, men at hun kun minimalt har oplevet fordomme mod kvinder.

”Jeg har givet det budskab videre, at en praktikant er nødt til at sige fra, hvis ens grænser overtrædes. Hvis ikke det markeres fra starten, så er der en risiko for at det fortsætter fordi folk tror at det er okay,” siger Sisse Mürer.

Studievejleder Steen Poulsen der har været i branchen i 30 år siger, at kvinder oftest bliver taget bedre imod på byggepladserne end mændene og uddyber ”man er mere villig til at hjælpe og vejlede en kvinde, der kommer ud på pladsen. Ved mandlige praktikanter er der en ’det må du eddermame selv finde ud af’ holdning.

Uddannelsesstederne ønsker ikke stigmatisering

En rundspørge blandt landets ni uddannelsessteder for bygningskonstruktører viser at tilgangen til, hvordan de studerende introduceres til branchen, er forskellig. Fælles for stederne er, at de ikke ønsker at stigmatisere ved at fokusere på særlige grupper af studerende.

”Vi ønsker at give de studerende et så nuanceret billede af uddannelsen som muligt, uden at der lægges vægt på kønnet. Vi vægter jobbet og jobbeskrivelsen,” siger Steen Poulsen, studievejleder.

Studievejleder Pia S. Kristensen, siger at de også hos VIA i Holstebro arbejder på at finde en balance. Selv om kønnet ikke er i fokus anvender flere af uddannelsesstederne rollemodeller.

Tidligere studerende er rollemodeller

Flere af uddannelsesstederne har dimittender til at komme og holde oplæg på udvalgte karrieredage, men ved VIA University College i Holstebro går de skridtet videre. Her har studievejleder Pia S. Kristensen siden 2016 arrangeret BK-live, hvor tidligere studerende, to gange per semester, kommer ind og fortæller om arbejdslivet efter endt uddannelse. I takt med at der er flere kvinder som søger ind på studiet, har uddannelsesstedet også fokus på de kvindelige rollemodeller.

”Vi prøver at matche oplæggene i forhold til den sammensætning af studerende vi har og de studerendes ønsker,” siger Pia S. Kristensen, studievejleder ved VIA i Holstebro.

Det er tiltag som disse Sisse Mürer gerne ville have haft flere af.

”Vi ved som studerende ikke nødvendigvis, hvor vi ender når vi starter. Især de af os, der som jeg er ved at færdiggøre studiet. Nu handler det om at få en fod indenfor – så må vi se hvor jeg lander henne,” siger Sisse Mürer.

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.