| Nyhed

Den danske byggebranche kan lære meget af USA, når det kommer til diversitet

I december 2023 var Christina Schultz og Karin Parbst fra Byggeriets Samfundsansvar taget til Washington DC for at deltage i Tradeswomen Building Nations årlige internationale konference. Formålet var at opsamle internationale erfaringer med at skabe større kønsdiversitet i byggeriet i en kontekst, der på flere måder kan sammenlignes med Danmark. Bl.a. spiller bygherren i USA en markant rolle i at skabe mere diversitet, og der er også fokus på store udfordringer med kultur og tone, der gør det svært at være kvinde og minoritet i branchen.

Direktør Christina Schultz og seniorkonsulent Karin Parbst fra Byggeriets Samfundsansvar var i november 2023 taget til Washington DC, hvor Tradeswomen Building Nations årlige konference fandt sted. Her var knap 4.000 kvinder fra hele USA samlet for at mødes og styrke deres netværk, dele erfaringer og arbejde for at skabe bedre vilkår for kvinder i den amerikanske byggebranche, så flere vælger branchen til.  

En brændende platform  

Ifølge Christina Schultz, direktør i Byggeriets Samfundsansvar, er det relevant for den danske bygge- og anlægsbranche at kigge på tendenserne i USA.  

”Den amerikanske byggebranche er på mange måder interessant at sammenligne os med i forhold til diversitetsdagsordenen. Mange af de samme tendenser og udfordringer vi ser i USA, gør sig nemlig også gældende i Danmark. Bl.a. er procentdelen af håndværkerkvinder i branchen den samme, i USA er 3,9 pct. kvinder, og i Danmark er det ca. 4 pct., fortæller hun og peger samtidig på nogle tendenser i branchen og markedet: 

”USA står overfor nogle enorme infrastrukturprojekter, hvor der er et stort behov for arbejdskraft. Derfor er branchen tvunget ud i at gøre store tiltag for at rekruttere fra flere grupper i samfundet. Prognoser viser, at denne tendens også vil gøre sig gældende i Danmark. I USA får vi indsigt i, hvad de gør for at skabe muligheder for flere”.

Bygherren er nøgleaktør 

En af de indsigter, som den danske byggebranche kan lade sig inspirere af, er bygherren som den drivende kraft på at højne diversiteten. Fx har Energiministeriet i USA besluttet, at 40% af deres store projekter skal understøtte jobmuligheder til underrepræsenterede grupper, og de har et mål om at nå over 6,9% kvinder på deres byggeprojekter. De arbejder desuden også med at få mennesker med handicap og tidligere straffede ind i arbejde og har en længere tradition for at arbejde med diversitet og inklusion.  

”I USA er der flere af de store offentlige bygherrer, der har sat ind i forhold til at skabe mere diversitet og dermed en større pulje af medarbejdere at kunne rekruttere fra. Det er dem, der i sidste ende betaler prisen for ikke at kunne finde nok kvalificeret arbejdskraft, og her kan man tydeligt se, at det bliver taget alvorligt. Det er en intention, som de italesætter og understøtter med konkrete handlinger”, fortæller hun.  

For at få det til at lykkes, arbejder ministeriet med lokale aktører, der kan hjælpe dem med at understøtte indsatsen. Transportministeriet har desuden udviklet best practice, som de er i gang med at implementere. Det inkluderer bl.a. udvikling og opfølgning på data om minoriteter på arbejdspladsen, samt at sætte konkrete mål i forbindelse med ansættelse og rekruttering, der giver fortrinsret til minoriteter. Derudover arbejder de med træning i at undgå krænkelser og særlige støtteindsatser til lærlinge, der er mest udsat.  

Der var godt gang i diskussionerne rundt omkring bordene på konferencens anden dag.

”Death by a 1.000 papercuts” 

En af de udfordringer, der blev italesat i mange af oplæggene på konferencen, var kulturen med diskriminerende adfærd i form af sexisme, racisme og anden form for grænseoverskridende adfærd. En repræsentant fra Women’s Bureau – US Department of Labour, fortalte i et oplæg, at kulturen får flere kvinder til at forlade branchen:  

”Kvinderne rammes af ’death by 1.000 papercuts’, som er en analogi, de bruger til at beskrive mindre hverdagshændelser i form af sexisme og grænseoverskridende adfærd. Får man tilstrækkeligt mange papercuts, altså små sår fra at blive skåret på et papir, får man til sidst et blødende sår, og så får man nok. Kvinderne forlader simpelthen branchen og kommer ikke igen” fortæller Christina Schultz.  

Udfordringer med kultur 

I flere af oplæggene blev der peget på forskellige løsninger, bl.a. nul-tolerance over for krænkende adfærd, nedsættelse af interne styregrupper, hvor kvinder og andre minoriteter selv er repræsenterede, understøttelse af en ’speak up’ kultur, data på både rekruttering, tilknytning og episoder med grænseoverskridende adfærd, samt mobilisering af mandlige allierede og mentorer i hver virksomhed, der på forskellig måde giver rygstøtte til kvinderne.  

Udfordringerne omkring kultur og tone er også noget, der gør sig gældende i Danmark.  

”Det er interessant at se, hvordan mange af de samme udfordringer med kultur og tone, der kan afskrække kvinderne, også gør sig gældende i Danmark. I USA er byggebranchen attraktiv, fordi den giver adgang til bl.a. en gratis uddannelse, sundhedsforsikring, feriepenge, pension og generelt en stabil indkomst og lav arbejdsløshed. Ved at arbejde i byggebranchen, har man mulighed for at bevæge sig ud af fattigdom. På trods af de mange fordele, oplever de også kvinder, som forlader branchen på grund af den kamp, som mange tager som minoritet på arbejdspladsen. Så der ligger et stort potentiale i at skabe en bedre kultur, hvor alle kan trives” siger Christina Schultz.  

Følelserne var ude på tøjet, da kvinderne marcherede igennem Washingtons gade.

På Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts afholder Byggeriets Samfundsansvar et arrangement sammen med en række andre brancheorganisationer. Her vil der bl.a. være et indslag omkring erfaringerne fra USA med videohilsner fra nogle af kvinderne fra den amerikanske byggebranche. Derudover vil Byggeriets Samfundsansvar lancere korte videoer på vores hjemmeside, der giver indblik i nogle af udfordringerne og løsningerne, der er blevet identificeret.  

Se videoerne

Find viden og værktøjer til at arbejde med diversitet

Tilmeld dig arrangementet her (OBS: fysisk tilstedeværelse udsolgt, men du kan deltage online) 

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.