| Nyhed

Online vidensunivers klæder virksomheder i byggeriet på til at indarbejde verdensmålene i deres strategi og på byggeprojekter

Byggeriets Samfundsansvar lancerer nu et nyt online vidensunivers ”Fra Verdensmål til ESG”, der skal hjælpe byggeriets virksomheder med at omsætte fire udvalgte verdensmål til konkrete handlinger i deres bæredygtighedsstrategi. Vidensuniverset indeholder bl.a. en guide til arbejdet med verdensmål og den bæredygtige markedsdialog, et dialogværktøj, konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med udvalgte verdensmål, samt cases med inspiration fra aktører i hele værdikæden.

”Fra Verdensmål til ESG” skal hjælpe bygherrer, rådgivere og entreprenører med at omsætte fire udvalgte verdensmål til konkrete handlinger i deres bæredygtighedsstrategi. Vidensuniverset samler nye og eksisterende værktøjer, der kan bruges til at arbejde med de udvalgte verdensmål. Derudover indeholder den en guide til arbejdet med verdensmål og den bæredygtige markedsdialog, et dialogværkøj til at danne overblik over målsætninger i de tidlige faser i byggeriet samt cases med inspiration til konkrete indsatser på de udvalgte verdensmål fra aktører i hele værdikæden. Vidensuniverset er udarbejdet med sparring og input fra med foreningens Arbejdsgruppe for Verdensmål. 

”Vi oplever, at verdensmålene kan virke som fine intentioner med flotte grafiske illustrationer til hjemmesiden, men mange finder dem abstrakte og har svært ved at finde ud af, hvordan man skal implementere dem i sin virksomhed. Vores vidensunivers giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med verdensmålene strategisk og giver samtidig bud på konkrete handlinger, man kan iværksætte i sin virksomhed og på sine projekter” siger Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar. 

FNs Verdensmål er fortsat relevante  

FNs Verdensmål lægger til grund for den nye EU lovgivning ”Green Deal”, der rammer store dele af byggeriet inden for de kommende år. Derfor har Byggeriets Samfundsansvar bygget vidensuniverset op om verdensmålene. 

”Selv om mange ikke taler så meget om verdensmålene mere, så er det unægteligt dem, der lægger til grund for den nye EU lovgivning, der rammer byggeriet inden for den nære fremtid. Verdensmålene er paraplyen og det fælles sprog for vores værdier, mens EU kravene i højere grad sætter fokus på benchmarks og data for bæredygtighed. Vi har brug for begge dele, så vi både har fokus på hvorfor og hvordan vi skaber en mere bæredygtig verden. Derfor har vi taget afsæt i fire udvalgte verdensmål, der kan danne en strategisk ramme for, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtighed” udtaler Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar.  

De udvalgte verdensmål er Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.  

Bæredygtighed på virksomhedsniveau er nødvendig 

En af tankerne bag vidensuniverset er også at understøtte, at byggeriets virksomheder i højere grad arbejder med bæredygtighed på virksomhedsniveau, fremfor primært at arbejde med det på projektniveau.  

”Vi oplever, at byggeriet primært har fokus på bæredygtigheden på projektniveau, og at bæredygtigheden ofte ikke tænkes sammen med virksomhedens egne tiltag og strategi for bæredygtighed. Når virksomheder skal begynde at rapportere på bæredygtighedstiltag, strategier og data i forbindelse med den nye EU lovgivning, giver den fragmenterede tilgang ikke længere mening. Der er behov for at organisere bæredygtighedstiltag på en ny måde, der i højere grad udspringer fra kerneforretningen fremfor udelukkende på projektniveau. Vores vidensunivers hjælper med at understøtte, at der er en synergi og sammenhæng mellem virksomheds- og projektniveauet” siger Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar. 

Under hvert af de fire udvalgte verdensmål finder man forslag til konkrete handlinger, der er målrettet hver aktør i værdikæden på virksomheds- og projektniveau, som bl.a. også kan anvendes i strategi- eller opstartsworkshops. 

Inspiration til at arbejde med bæredygtighed fra andre i branchen 

Vidensuniverset indeholder også en række cases, der skal give indblik i, hvordan andre aktører i branchen har arbejdet med verdensmålene. Det er eksempler på konkrete handlinger, man kan gå ud og gøre i sin virksomhed og på sine projekter. 

”Vi håber, at virksomhederne vil tage vidensuniverset til sig, og at vi kan inspirere endnu flere til aktivt at arbejde med at omsætte verdensmålene til konkrete handlinger i byggebranchen” udtaler Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar. 

Se vidensuniverset

Om Byggeriets Samfundsansvar

Byggeriets Samfundsansvar er en forening, der samler frontløberne på tværs af byggeriets værdikæde om at skabe værdi gennem samfundsansvar for både virksomheden og samfundet. Foreningen er baseret på et Charter for samfundsansvar og indsamler og formidler viden samt udvikler værktøjer inden for den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.