| Cases

Projektchef i Nordstern: Vi ønsker at en lærlingeklausul bliver standard

På en renoveringssag i Bellahøj er man hos hovedentreprenøren Nordstern i gang med at gøre sig erfaringer med en systematisk indsats, der skal uddanne lærlinge på de byggepladser, de er hovedentreprenør på. Med sparring fra Bygherreforeningen, har de implementeret flere forskellige tiltag i lærlingeindsatsen, bl.a. en lærlingeplan og en Lærlinge Café.

På en renoveringssag i Bellahøj er man hos hovedentreprenøren Nordstern i gang med at gøre sig erfaringer med en systematisk indsats, der skal uddanne lærlinge på deres byggepladser. Det er senior projektchef Alexander Røjkjær Davidsen og projektassistent Kirsten Mejnholt, der står i spidsen for indsatsen på entreprenørsiden og de arbejder i samspil med deres bygherre, Boligselskabet AAB. Med sparring fra Bygherreforeningen, der har udviklet en systematisk metode og en række værktøjer, har de implementeret flere forskellige tiltag i lærlingeindsatsen, bl.a. brugen af en lærlingeplan og opstartsmøde for fagentreprenører om lærlingeindsatsen.

Alexander Røjkjær Davidsen er øverst ansvarlig for renoveringen af Bellahøjhusene for Boligselskabet AAB, afd. 40. Han har medarbejderansvar og overordnet ansvar for, at de projekter han er tilknyttet, forløber efter hensigten. I Nordstern har man på strategisk plan valgt at vægte social bæredygtighed højt. Det har bl.a. resulteret i et pilotprojekt, der skal tage særligt hånd om at uddanne lærlinge på udvalgte byggesager, heriblandt på Bellahøj.

Sammen med bygherren AAB, går indsatsen i sin helhed ud på at sikre, at fagentreprenørerne lever op til klausulen om 14 pct. lærlinge, at der bliver fulgt op på målene i lærlingeplanen og at sikre lærlingenes trivsel og tilknytning gennem deltagelse i ‘LærlingeCafé’.

Kirsten Mejnholt er projektassistent på Bellahøj og daglig koordinator på lærlingeindsatsen. Bygherreforeningen har understøttet indsatsen med værktøjer, metode og sparring.

Workshop, lærlingeplan og opfølgning

Pilotprojektet på Bellahøj begyndte med en opstartsworkshop, hvor bygherre, hovedentreprenør, en repræsentant fra Bygherreforeningen, fagentreprenører og en repræsentant fra erhvervsskolen NEXT var samlet. Formålet var at få startet dialogen om lærlinge og få alle ved bordet med på indsatsen.

”Et af de vigtigste elementer på opstartsmødet var at få afmystificeret lærlingeindsatsen og de forskellige elementer den indebærer. Vi begyndte med at gennemgå hvad lærlingeklausulen indebærer af krav til fagentreprenørerne. I starten kunne det virke voldsomt og nyt, men workshoppen skabte en god basis og forståelse. Der er stadig mange spørgsmål, men det er god læring for alle”, fortæller Alexander Røjkjær Davidsen.

”Vi har sat et krav, men det skal også være fair og en opgave, der skal være til at arbejde med for alle, uden at skulle bruge alt for mange ressourcer på det. Alle vores fagentreprenører har stort set lærlinge nu. De har fundet ud af, at lærlinge ikke koster meget, og at det ikke kræver ekstremt mange ressourcer. Den ugentlige opfølgning på byggemøderne virker også motiverende på fagentreprenørerne, både til at få lærlinge og til at få flere. Det er dem der skal være med til sikre fremtiden, og den er de helt med på”, siger han.

Lærlingeplan giver konkrete tal

En lærlingeplan er et nødvendigt værktøj der skal til for at understøtte, at man som minimum opnår det antal lærlinge, der er stillet krav om i lærlingeklausulen. Lærlingeplanen kan bruges til at få overblik over hvilke fag, det er muligt at få lærlinge fra, og hvornår lærlingene er på byggepladserne. Det giver bygherren og hovedentreprenøren mulighed for løbende at følge op og bevare fokus på indsatsen. Kravet om lærlingeplanen er en del af udbuddet og kontrakten, hvor fagentreprenøren skriver under på at levere tal ind til lærlingeplanen løbende.

En lærlingeplan består af to processer:

  1. Et udkast til lærlingeplan, der udarbejdes af total- eller hovedentreprenør i opstartsfasen af byggeprocessen. Lærlingeplanen godkendes af bygherren så det sikres, at måltallet fra udbuddet og kontrakten opfyldes.
  2. Løbende opdatering af lærlingeplanen på byggemøderne gennem hele renoveringssagens forløb.

”Hvis fagentreprenørerne finder det svært at finde lærlinge, hjælper vi dem gerne på vej ved at tage dialogen med dem om, hvor de kan skaffe lærlinge og deres muligheder for det. Vi har desuden sat bannere op på vores hegn på byggepladsen, hvor man som potentiel lærling, kan læse om nogle af erhvervsuddannelserne. Derudover opfordrer vi den enkelte fagentreprenør til at lave en åben rekruttering, hvor man slår en lærlingestilling op. På bannerne er der desuden en QR-kode til app’en Zeeker, der er en slags dating-app for lærlinge og virksomheder” fortæller Alexander Røjkjær Davidsen

Tager unge ind og prøver fag

Et andet tiltag, som Nordstern arbejder med, er noget de kalder ’TurnusByg’, hvor de i samarbejde med UU København (Ungdommens Uddannelsesvejledning) tager unge fra 8., 9. og 10. klasse ind som erhvervspraktikanter i 2-4 uger. Her kan de prøve forskellige fag i en kort praktikperiode.

”Her kan de unge få en smagsprøve på de forskellige fag i et trygt rum, hvor der er plads til at prøve fagene og finde ud af, hvad der er dem. UU København screener de unge og anviser dem til os. De er glade for samarbejdet og for at vi er villige til at tage de unge. Og heldigvis har vi stort set altid nogle fagentreprenører, der er villige til at tage dem ind”, fortæller Alexander Røjkjær Davidsen.

Der er ikke blevet evalueret på indsatsen endnu, men indtrykket er positivt, så planen er at udvide indsatsen til flere af Nordsterns byggepladser, det gælder både brugen af klausul, lærlingeplan og opfølgning.

LærlingeCafé skaber sammenhold på tværs

På renoveringssagen i Bellahøj har man desuden haft succes med at afholde en såkaldt lærlingecafé, der er et socialt og fagligt arrangement for lærlingene på tværs af fag og virksomheder på byggepladsen.

”De unge lærer hinanden at kende på tværs af fag og det giver både faglig viden og et stærkere tilhørsforhold til byggepladsen, som er med til at gøre, at lærlingene i højere grad bliver her. Det sociale er vigtigt for alle på en arbejdsplads”, siger Alexander Røjkjær Davidsen.

Lærlingecafeen er en del af Bygherreforeningens metode og konceptet er afprøvet på en række andre almene bygherreorganisationer. Lærlingecafeen kan skrives ind i klausulen og her kan også stå hvem der har ansvaret.

Positivitet og følelse af fællesånd

Alexander og Kirsten har gjort sig en del erfaringer gennem deres 1,5 år med indsatsen på Bellahøj. Bl.a. oplever de at blive mødt med positivitet og stor forståelse for indsatsen hos fagentreprenørerne, efter at indsatsen er blevet italesat på opstartsworkshoppen.

”Ved første møde om klausulerne, oplevede vi en skepsis fra fagentreprenørernes side. Sådan er det ofte med nye krav, der ikke tidligere har været tradition for. Men når først indsatsen blev italesat på opstartsworkshoppen og alle fik en forklaring på, hvorfor vi gør det, og hvad det bidrager med, var alle meget positive og motiverede”, siger Alexander Røjkjær Davidsen.

Lærlingeklausul bør blive standard

”Jeg håber, det bliver standard, at bygherrer skriver lærlingeklausuler ind i kontrakter. Det oplever vi ikke er tilfældet i dag. I bund og grund burde det være sådan, at alle i værdikæden er deres ansvar bevidst”, siger Alexander Røjkjær Davidsen og fortsætter:

”Vi har en god dialog med AAB i forhold til, hvad vi måler på. Vi har en åben og ærlig snak om det og fælles forståelse. Men det at uddanne lærlinge ikke er en strategisk prioritet for virksomheder i byggeriet, er det svært at holde branchen kørende.  Mange gange skal det gå hurtigt og det bliver ikke prioriteret. Det er vigtigt at få afmystificeret lærlingeindsatsen og få formidlet, at det ikke kræver enormt mange ressourcer. Benarbejdet bliver gjort i starten og så snart man har haft en god dialog ender det som en naturlig ting hos alle”, afslutter Alexander Røjkjær Davidsen.

Dette er en ud af en række cases, som du finder i Byggeriets Samfundsansvars online vidensunivers Fra Verdensmål til ESG. Her kan du finde værktøjer, der hjælper dig med at arbejde strategisk med udvalgte verdensmål i din virksomheds bæredygtighedsstrategi samt en guide til den bæredygtige markedsdialog og meget andet. 

Gå videre til vidensuniverset

Del på sociale medier
Linkedin
LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.