VIDEN & VÆRKTØJER

hej

Økonomisk bæredygtighed

hej

Her kan du finde viden, værktøjer og inspiration til at arbejde med den økonomiske bæredygtighed. Det handler bl.a. om at agere forretnings- og samfundsmæssigt forsvarligt i forhold til ens værdikæde, og om at have et ledelsessystem med procedurer for antikorruption, skatteforhold, konkurrence og menneske- og arbejdstagerrettigheder.