Kan evaluering føre til bedre byggevaner?

Vi ved det jo godt, at det her med at bygge, det gør man ikke alene.

Byggeriet er kendetegnet ved mange forskellige fagligheder. Forskellige interesser. Forskellige kulturer og ovenikøbet er produktionsformen speciel. Man starter op på forskellige lokationer med forskellige materialer og metoder og med rigtig mange grænseflader, der gør det rigtig, rigtig svært. Og lægger man så de komplekse krav og regler oveni, er der ikke noget at sige til, at der er rigtig mange eksempler på, at det det går galt.

Fokus på den gode planlægning, forventningsafstemning, byggestyring, koordinering, kommunikation og gensidig forståelse er helt oplagt vigtige ingredienser til at få samarbejdet til at glide – vi ved jo godt, hvad der skal til. Det er bare ikke nemt. Det kommer ikke af sig selv. Det er noget vi skal træne – og derfor skal vi se evaluering som et helt essentielt værktøj.

Sådan indledte Morten Frihagen, direktør for Dansk Håndværk, som ved Samarbejdsløftets workshop om evaluering i byggeriet blev flankeret af udviklingskonsulent Mads Okking, Dansk Håndværk og Morten Skaarup Jensen fra Værdibyg / Lean Construction-DK netværket.

Ved workshoppen dykkede vi bl.a. ned i Dansk Håndværks Kort & Godt metode, et værktøj, som kan hjælpe med at skabe afklaring før man går i gang med en opgave, grundlag for evaluering af opgaven, så viden og erfaring kan indsamles og ikke mindst et bedre grundlag for overlevering, så næste skridt og led i byggeprocessen tænkes ind. Vi fik ved workshoppen også lejlighed til at drøfte, hvordan evalueringer foretages i praksis og ikke mindst med hvilket formål.

For uden mål og mening med evalueringen, er det spild af skønne kræfter. Er der til gengæld tænkt over enkle spørgsmål som: hvorfor, hvad, hvornår og hvordan har evalueringerne et kæmpe gevinstpotentiale. Her kan du finde en opsamling på workshoppen.

Gør evaluering til en god byggevane

Vi skal lære vores fejl, så vi ikke gentager dem i næste projekt. Vi skal gentage det, som virker, og vi skal forebygge og undgå det, som ikke virker. Så enkelt kan det siges. Men hvis det er så enkelt, hvorfor gør alle det så ikke bare?

Morten Frihagen indledte dagens workshop med at sætte tal på det økonomiske potentiale i at lære af sine fejl: I 2021 udarbejdede Build en størrre analyse, hvor man kortlagde spild i byggeriet. Konklusionen af analysen var, at 10-30 % af omsætningen i byggeriet er spild. Et vanvittigt beløb i størrelsesordenen 28-84 mia. kr. om året, som viser et kæmpe potentiale for at få en bedre økonomi for alle parter, hvis der arbejdes systematisk i retning af at minimere spildet.

Imidlertid er det ikke så nemt at skille sig af med de dårlige byggevaner, og slet ikke, hvis de dårlige byggevaner er et resultat af mesterlærings-kulturen, som jo er rigtig god, hvis dem som skal lære fra sig laver kvalitetsarbejde, men knap så godt, hvis det ikke er tilfældet.

Så hvordan gør vi så?

Dansk Håndværks svar på dette er træning af de gode byggevaner. Tager man fat i de små dårlige vaner, som skaber problemer efterfølgende, kan man få bugt med meget, men vanens magt er som bekendt stærk, og det kræver træning at blive de dårlige vaner kvit.

Af den årsag har Dansk Håndværk udarbejdet Kort & Godt metoden – en metode som egentlig er udviklet til folk under uddannelse, men i princippet kan bruges af alle.

Metoden går ud på:

 • At stoppe op og tænke sig om før og efter en opgave,
 • At være nysgerrig og undersøgende på sin opgave, og hvordan den ”passer ind” i en større helhed,
 • At fremme en kultur af kontinuerlig forbedring,
 • At forbedre tværfagligt samarbejde ved at opmuntre til kommunikation og vidensdeling mellem de forskellige faggrupper.

Metoden kan illustreres som en sløjfe bygget op om, at der skal afklares nogle forhold, inden man går i gang med opgaven. Derefter skal der evalueres på udførelsen – hvad gik godt, hvad gik mindre godt, hvad kan bruges og hvad skal undgås fremadrettet. Og så er det her, overleveringen kommer ind. For når du har gjort det du skal gøre, så skal det gives videre til næste faggruppe med en gennemgang af det som er udført, sammen med den der skal overtage opgaven.

En anden ting – som kan lyde banalt, men bestemt ikke er det – er stillingtagen til materialer og værktøj. Når vi skal ud på en opgave, skal vi stille os det helt enkle spørgsmål: Har vi de materialer vi skal bruge? Og har vi de rigtige værktøj? Vi skal jo ikke ligge op og køre rundt til byggehandlere og til byggemarkeder når vi skal bruge tiden på at løse opgaven.

Det er kort sagt det Kort & Godt metoden går ud på. At underbygge de gode byggevaner.

Kort & Godt metoden beskrives nærmere på Dansk Håndværks hjemmeside, hvor man også kan man finde undervisningsmateriale, introduktionsvideoer mv. Link til Kort & Godt

Se præsentationen fra Dansk Håndværk.

Hvordan sikrer man, at de gode erfaringer ikke går tabt?

Evaluering af byggeri er ikke nyt og mange af byggeriets aktører har allerede gjort sig erfaringer. Der evalueres på nøgletal, på interessenttilfredshed, og på om projektets udførelse svarer til det forventede og til det aftalte. Men skal der evalueres, må man have gjort sig overvejelser om, hvad det er man vil have ud af evalueringen. I hvert fald hvis det står til Morten Skaarup Jensen, senior projektleder i Værdibyg og Lean Construction-dk netværket. Morten har beskæftiget sig med evaluering i byggeriet siden 2006 og indledte sit oplæg med en kort håndsoprækningsøvelse:

“Tænk på et igangværende samarbejde og når jeg har talt ned fra tre, rækker du hånden i vejret og viser, hvordan du synes samarbejdet går. Fem fingre er et super samarbejde – og en finger er det værste.

Tre – to – en – nu

Wow – jeg tror vi fik hele skalaen i spil.”

Det er en ret simpel øvelse, hvor man lige kan samle op på, hvordan det går med samarbejdet…
Eller kan man?

For nogle af os vil fem fingre betyde det absolut bedste, det ypperste – 100 %. For andre, betyder 5 fingre måske 80 og 100 %  på samarbejdet? Og for nogle vil det at man sidder sammen og alle skal stikke hånden i vejret samtidig, måske betyde, at man viser lidt flere fingre end man egentlig mener.

For hvad betyder bedømmelsen egentlig og hvad vil man have ud af evalueringen? Hvad er formålet?

Et formål kan være, at man vil legitimere en indsats. Et andet formål kan være, at man ønsker at kontrollere, om man nu lever op til det og det krav. Og et helt tredje formål kan være, at man ønsker en øget forståelse for at skabe en forandring – for at korrigere eller ændre en uønsket adfærd. Hvad formålet er, skal man have gjort sig klar på forhånd og kommunikeret på forhånd.

Man får hvad man måler

Hvornår man sætter ind med evalueringen har også betydning. Evaluerer man undervejs – formativ evaluering – har man mulighed for at korrigere undervejs, i modsætning til den summative evaluering – den afsluttende og bedømmende evaluering, som giver et billede af slutresultatet.

Evaluerer man på om man er blevet bedre til at holde tiden ved møderne – ja, så er det det man får svar på, men kun det. Ikke om møderne er blevet bedre eller mere effektive. Man får hvad man måler, og derfor er det også vigtigt at tænke nøje over, hvad man ønsker at evaluere på. Hvad vil man have med videre? Hvilken effekt har indsatsen gjort osv.

Vi har en masse opfattelser af, hvad et bedre samarbejde medfører. Det giver en større glæde ved at gå på arbejde. En større glæde ved at gå på arbejde giver måske en lavere sygefravær. Måske giver det også en øget effektivitet. Måske afleverer vi projekterne før tid, men vi skal ret langt ned i analysen, før man kan sige med sikkerhed, at det er en eller anden specifik indsats, der har gjort, at det her projekt kunne afleveres til tiden, eller kunne have en så og så stor indtjening overhovedet i budgettet, forklarer Morten Skaarup Jensen.

Derfor er det også interessant at kigge på, hvem der har ansvaret for evalueringen. Er det kun i bygherres interesse? Og hvem skal stå for det? Skal det være faciliteret internt eller skal man have en ekstern facilitator på, som ingen aktier har i det specifikke projekt. Og hvad er egentlig handlingsplanen, hvis man får et “dårligt” resultat?

Der er ingen facitliste, men der findes naturligvis flere eksterne konsulenter, som er dygtige til at rådgive om den slags, og Værdibyg har også udarbejdet en vejledning, hvor der kan hentes inspiration til, hvordan man kan evaluere på samarbejdet.

Og jo mere man har gjort sig klart, hvad man skal bruge det til og hvordan det skal gøres, des bedre. Tag det gerne op ved en opsatsworkshop. Tag stilling til, hvordan er det vi vil samarbejde på projektet her. Og hvordan vil vi måle på det? Skal vi evaluere overhovedet? Skal det være en håndsoprækning? Eller hvordan vil vi behandle og arbejde med evaluering af samarbejdet?

Vigtigst af alt er dog at få taget stilling til, hvordan man får. videreformidlet erfaringerne til det næste projekt. Mange af jer, har garanteret været med til at evaluere på projekter, men jeg har ikke hørt om mange, der lige læser evalueringerne igennem, når de skal i gang med et projekt, sluttede Morten meget sigende af.

Mortens tre anbefalinger:

 • Opstartsworkshop om samarbejdet
  Hvordan vil vi samarbejde på dette projekt? Formål, målinger, ressourcer
 • Beslut hvem der skal facilitere og drive evalueringen
  Hvem har mandat/ressourcer? Hvilke muligheder har vi for at reagere ved udfordringer?
 • Saml op på erfaringerne
  Hvad tager vi med videre til næste projekt – og til egne organisationer?
  Og hvordan gør vi det?

Se præsentationen fra Morten Skaarup Jensen, Værdibyg her

Værdibygs vejledning om etablering af samarbejde kan hentes her.

Workshop – Hvordan gør vi så?

Vanen tro gav oplægsholdernes indlæg anledning til livlig debat blandt deltagerne. Nedenstående er udpluk af deltagernes bidrag til debatten:

Parterne skal betale i fællesskab – det er jo i alles interesse

En ekstern facilitator er godt – i hvert fald til at starte med, til man har fået processen ind under huden.  

Interne facilitatorer kan godt bruges, men det kræver, at der er tillid til personen.

Det er vigtigt at vise, at evalueringerne bliver brugt til noget – ellers gider folk ikke være med

Framingen er vigtig, så folk ikke tror, at evalueringen skal bruges til at slå hinanden i hovedet. Hvis folk forstår det så får evalueringen den opmærksomhed som den fortjener.

Det skal fremgå af udbuddet, at evaluering er et krav fra bygherres side: “Det her er en proces vi insisterer på.”

På de store projekter, kan ansvaret for evalueringen ligge hos den person, der havde ansvaret for det gode samarbejde – på de mindre projekter, er det mere problematisk. Her kan sådan noget som dette her initiativ (Samarbejdsløftet) være en hjælp.

Der er også det her med at bringe folk sammen. Hvis man sidder hver for sig og ikke taler sammen, så spreder viden sig ikke.

Vi er jo nok præget af, at når vi når til slutevalueringen, så er vi mentalt videre. Så timingen af evalueringen er vigtig.  

Evaluering er måske et forkert udtryk og måske ligger det på det forkerte tidspunkt. Det bør nok være en proces undervejs. Hvor man vidensopsamler og vidensdeler. Altså, at man indarbejder det som en rutine undervejs.

Som ung projektleder skulle jeg stå for evalueringer, og fandt hurtigt ud af, at de ældre kollegaer ligesom sivede, når det sidste punkt med evalueringen var på dagsordenen. Så gik jeg over til at lægge det midt i mødet, eller først, og for at fremme min troværdighed og få deres tillid, sørgede jeg for at tage det op igen på næste møde, så de kunne se, at det her var noget, som man faktisk rigtig gerne ville bruge til at gøre tingene bedre. Det hjalp.

Det kan lynhurtigt blive sådan et pseudosystem, der kører med en armslængde til virkeligheden.

Det er vigtigt, at byggeledelsen er trænet til at kunne tage ansvar og sige, hvad har vi erfaringer med tidligere. Og allerede fra start får etableret en projektkultur, hvor man evner at analysere, og hvor man evner at kigge både langsigtet og kortsigtet på én gang.

Det er bare så vigtigt, at man kigger på de mennesker, der er involveret, og de relationer, der er i projektet. At man tillægger deres erfaringer værdi, fordi man også har en interesse i at lykkes med fællesskabet. Det kan dog være svært, når meget af byggeriet er skruet sammen på den måde, og hvor det tit er forretning frem for samarbejde, der styrer.

LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.