Tidlig entreprenørinddragelse

En effektiv byggeproces begynder ikke kun med solid projektplanlægning, men også med tidlig inddragelse af entreprenører, en beslutningsparat og risikobevidst bygherre og en klar økonomisk ramme. Har alle i samarbejdet forberedt sig på at blive klogere i fællesskab, og forberedt sig på samarbejde i stedet for konflikt, er der mange fordele at høste ved den tidlige inddragelse. Her kan du finde gode råd til, hvilke overvejelser, man som bygherre bør gøre sig i forhold til tidlig entreprenørinddragelse, og gode råd.

Kan tidlig entreprenørinddragelse føre til bedre projekter?

En effektiv byggeproces begynder ikke kun med solid projektplanlægning, men også med tidlig inddragelse af entreprenører, en beslutningsparat og risikobevidst bygherre og en klar økonomisk ramme. Har alle i samarbejdet forberedt sig på at blive klogere i fællesskab, og forberedt sig på samarbejde i stedet for konflikt, er der mange fordele at høste ved den tidlige inddragelse. I denne artikel kan du finde gode råd til, hvilke overvejelser, man som bygherre bør gøre sig i forhold til tidlig entreprenørinddragelse, og gode råd.

Onsdag den 10. januar mødtes 35 aktører fra hele byggeriets værdikæde til en workshop i Samarbejdsløftet, der skulle gøre deltagerne klogere på tidlig entreprenørinddragelse. Her dykkede de bl.a. ned i en konkret case, nemlig hvordan Nationalbankens komplekse renoveringsprojekt på bedst mulig vis kan inddrage entreprenørerne tidligt i processen.

Der var bl.a. også oplæg fra DTU som bygherre, H+ som totalrådgiver og Intern A/S som hovedentreprenør, der kunne berette om, hvordan de ved brug af tidlig entreprenørinddragelse havde navigeret gennem en kompleks byggeproces med succes

Beslutningsparathed og risikobevidsthed

“Det handler om at forberede sig på, at processen vil føre til øget viden og klarhed om projektets parametre. I stedet for blot at sende prisforespørgsler til entreprenører, er det en mere involverende tilgang, der vægter samarbejde over konflikt” fortalte Rasmus Biener de Taije, project manager ved DTU.

En central komponent ved inddragende byggeri er den tidlige samarbejdsfase, hvor entreprenøren kommer ombord inden den egentlige byggeproces begynder. Denne tilgang skaber et forum for klar kommunikation og skaber relationer, der rækker ud over det rent professionelle. Det handler om at forstå hinandens behov og mål for projektet, forklarede Rasmus Biener de Taije.

Mennesker skaber processer, der fører til resultater

“Det er vigtigt, at vi ser hinanden som mennesker, ikke kun som ressourcer.” supplerede Rasmus Andersen, adm. direktør ved entreprenørvirksomheden Intern A/S. Ved at investere tid og indsats i at etablere et samarbejdende team, opnår man ikke kun bedre projektkvalitet, men også et arbejdsmiljø, hvor konflikter kan løses konstruktivt.

Også klare økonomiske rammer er afgørende. Budgettet skal kommunikeres åbent. Det er mere værdifuldt at holde sig inden for det fastlagte budget end at spare på omkostningerne. Har entreprenørerne en økonomisk platform at arbejde inden for, har de også en sikkerhed for, at de kan tjene penge.

Skriftlig dokumentation kan være konfliktoptrappende

Selv om dokumentation er vigtig, blev det understreget, at for meget skriftlig materiale kan skabe unødvendige konflikter. Og især på mindre projekter bør dokumentationen holdes skarp og enkel. Opstartsworkshops og direkte kommunikation er afgørende for at undgå misforståelser.

En vellykket byggeproces kræver mere end bare tekniske detaljer. Det handler om relationer, klare rammer og åben kommunikation. Ved at fokusere på samarbejde frem for konflikt og investere tid i den tidlige fase, kan byggeprojekter opnå bedre kvalitet, budgetoverholdelse og en mere effektiv proces.

Baseret på deres erfaringer med tidlig entreprenørinddragelse, kom Rasmus Biener de Taije og Rasmus Andersen med en håndfuld anbefalinger og råd til branchen:

 • Sæt det rigtige hold fra start
 • Book det store mødelokale
 • Forbered dig på at blive klogere
 • Forbered dig på at samarbejde – og ikke konflikt
 • Og grib knoglen i stedet for at sende mails i vildskab!

Samarbejde på projekt Nationalbanken: Noget andet end vi “plejer”

På workshoppen dykkede vi ned i Nationalbankens restaurerings- og renoveringsprojekt for at undersøge om en anderledes tilgang til samarbejde, kunne være løsningen på en del af de udfordringer som projektet indehold. Bo Schoppe, projekt- og byggechef, delte indsigter om de udfordringer, der var opstået, og hvordan tidlig entreprenørinddragelse nu overvejes som en løsning, selv på dette sene tidspunkt i processen.

Projektet, som er præget af sin størrelse og kompleksitet, har ført byggeteamet til erkendelse af nødvendigheden af en alternativ tilgang for at sikre den nødvendige kvalitet i alle leverancer. Da bygningen er fredet, er der særlige krav, der skal opfyldes, inklusive specialfremstillede materialer og produktudvikling. Den store kompleksitet og forskellige stadier af delprojekterne kræver en anderledes tilgang både i projekteringen og udførelsen. Alt dette i et langvarigt forløb med mange involverede aktører.

Workshoppen satte fokus på spørgsmålet om, hvorvidt tidlig entreprenørinddragelse kunne være nøglen til at tilføre bedre viden og styrke projektet. Kunne det hjælpe med at identificere potentielle udfordringer og optimere projektet? Og hvordan skulle det i givet fald implementeres?

Dette omdrejningspunktet for dagens workshop, hvor grupperne diskuterede og gav deres råd til håndtering af denne komplekse case. Dette var rådene fra workshoppens deltagere til Nationalbankens byggeteam:

  • Tidsfokus frarådes: Uvisheden om det ubekendte (25-30% af projektet) gør det alt for komplekst.
  • Traditionel udbudsmetode med tegninger og tilbudsliste er ineffektiv.
  • Hav klare aftaler om håndværkerpriser
  • Definer entreprenørens rolle tidligt i udbudsstrategien.
  • Fordele ved tidlig entreprenørinddragelse:
  • Forståelse for kompleksiteten tidligt
  • Udnyttelse af entreprenørens know-how,
  • Kvalitetsvurdering frem for prisfokus i tidlige stadier.
  • Tidlig identifikation af problemer og løsninger
  • Brug “åben bog” og incitamenter: Lav targetbudget, åben bog, og skab incitamentstruktur for samarbejde.
  • Brug belønning for samarbejde og skab incitament for samarbejde ved gevinstdeling mellem entreprenører.
  • Brug inddragende byggeri som konkurrenceparameter
  • Brug entreprenøren som en medprojekterende og opnå et bedre projekteringsmateriale.
  • Overvej evt. en betinget entreprisekontrakt i den projekterende fase, og brug traditionel entreprisekontrakt ved udførelse.

Fotokreditering: Jonathan Grevsen

LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.