Interessebaseret samarbejdskultur

Interessebaseret samarbejdskultur er et nyt begreb, der bliver snakket mere og mere om på tværs af byggebranchen. Men hvad er det, og hvordan kan man arbejde med det? Her kan du finde branchens bud på, hvordan interessebaseret samarbejdskultur kan forstås, og anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med det i dine byggeprojekter.

Til Samarbejdsløftets 3. workshop udviklede deltagerne gode råd og anbefalinger til, hvordan man kan forstå og arbejde med interessebaseret samarbejdskultur, der er en alternativ måde at tænke samarbejde mellem parter i et byggeprojekt på. Her kan du få en kort opsummering af de tre oplægsholderes pointer og hente præsentationer og se videoer af deres oplæg

Vil du bare se en liste med råd og anbefalinger, så hent en opsamling her.

Henrik Mielke, adm. direktør i MT Højgaard Holding: ”Interessebaseret samarbejdskultur kan forenes med et rettighedsbaseret aftalegrundlag” 

Interessebaseret samarbejdskultur er et nyt begreb, der bliver snakket mere og mere om på tværs af byggebranchen. En af dem, der jævnligt bringer begrebet i spil, er Henrik Mielke, adm. direktør i MT Højgaard Holding, der var med på workshoppen. Han holdt også et indledende oplæg, hvor han forklarede, hvordan han opfatter interessebaseret samarbejdskultur. Henrik beskriver bl.a. interessebaseret samarbejdskultur i et byggeprojekt således:  

”En interessebaseret samarbejdskultur handler om at opbygge og opretholde relationer, der er baseret på tillid, åbenhed og fælles mål. Ved at fokusere på disse faktorer, kan man skabe en atmosfære, der fremmer samarbejde og bidrager til værdiskabelse”. 

Han mener desuden, at interessebaseret samarbejdskultur kan forenes med et rettighedsbaseret aftalegrundlag. Ved at alle parter fra start af er åbne om sine interesser og problemstillinger i forhold til bl.a. budget, leverancer og interesser, flytter man sine projekter fra et uoplyst til et oplyst grundlag. Det skaber værdi for projektet, fordi det det opbygger tillid, og det bliver i højere grad muligt at skabe en fælles retning og mål, samtidig med, at der er et uforløst potentiale for læring, udvikling og ny viden. Se Henrik Mielkes præsentation, og få indblik i hans tre bedste råd til, hvordan man arbejder med interessebaseret samarbejdskultur. 

Hent Henrik Mielkes præsentation 

Se en video af Henrik Mielkes præsentation

Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen: Læg alle interesserne på bordet fra start 

Lisa Sørensen, der er projektchef for Folketingets nye rammer i Bygningsstyrelsen, var også med på workshoppen og holdt oplæg om, hvordan de arbejder med interessebaseret samarbejdskultur i deres nye samarbejdsmodel, ’New Partnering’. Her arbejder de bl.a. med en aftale, der indeholder strukturer og incitamenter, så alle er i samme båd.  

De har bl.a. gennemført en klassisk opstartsworkshop, hvor de kortlagde alle parters interesser for bl.a. at opbygge en fælles forståelsesramme. De arbejder også med forskellige teoretiske modeller, såsom konflikt- og løsningstrappen, og en ’uenighedsprotokol’, der fastlægger de forskellige steps, de skal igennem under en konflikt, inden de går i ’retten’. Samarbejdsevalueringer er desuden en fast del af procedurerne, også når der ikke er konflikter. Se et eksempel på, hvordan de evaluerer i Bygningsstyrelsen og få Lisa Sørensens tre råd til at arbejde med interessebaseret samarbejdskultur.  

Hent Lisa Sørensens præsentation

Hent Bygningsstyrelsens skabelon til kortlægning af interesser

Hent Bygningsstyrelsens skabelon til uenighedsprotokollat

Jens Klostergaard, samarbejdsudvikler hos Enemærke & Petersen A/S: ”Gå altid tilbage til en fuser”
Jens Klostergaard, der er samarbejdsudvikler hos Enemærke & Petersen A/S, holdt også et oplæg på workshoppen. Han mener, at tillid og commitment er udgangspunktet for interessebaseret samarbejdskultur, og at vi har brug for værktøjer til at arbejde med det.  

Interessebaseret samarbejdskultur handler grundlæggende om at skabe en fælles bevidsthed om de forskellige parters interesser i form af bl.a. motivation, behov, drømme og frygtscenarier på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen. Jens Klostergaard forklarer desuden om rød og grøn zone, som er udgangspunktet for vores handlinger, og som har en enorm påvirkning på, om vi er succesfulde med vores samarbejde og byggeprojekt eller ej.  

At finde løsninger i fællesskab er nøglen til det hele, mener han, og så har han et ordsprog, som hedder ’gå altid tilbage til en fuser’, der handler om at gå ind i konflikterne og få dem løst. Hør, hvad Jens mener med dette og få hans tre gode råd til, hvordan man arbejder med interessebaseret samarbejdskultur i hans præsentation. 

Hent Jens Klostergaards præsentation (COPYRIGHT)

LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.