Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Paradigmer for samfundsansvar


Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

Materialet er tilpasset forskellige indkøbsprocesser, og findes således i fire udgaver: Paradigme for EU-udbud, Paradigme for udbud omfattet af tilbudsloven, paradigme for udbud omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet og paradigme for private bygherrer.

Tryk på boksene for at downlade det ønskede dokument. 

bannerintro

eu UDBUD 21    tILBUDSLOVEN 1

forsyningsvirksomhedsdirektivet 1    PRIVATE BYGHERRER 1

Endvidere består paradigmerne af følgende dokumenter:

 klausulerya

overholdelseya

 euya

 
Paradigmerne anviser en vej til, hvordan samfundsansvar bedst indgår på tidligt tidspunkt i processen, så tilbudsgivere på forhånd er opmærksomme på, hvad der skal til for at leve op til bygherrens krav. Dermed kan samfundsansvar blive et dynamisk og forretningsmæssigt anliggende for entreprenører, rådgivere og andre leverandører til byggeriet.
 
Paradigmerne er blevet til efter ønske fra en bred kreds af foreningens medlemmer og er udarbejdet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun med støtte fra Realdania.
 
*Vi har præciseret brugen af arbejdsklausulen i FBSAs paradigmer den 3. oktober. Det betyder, at klausulen nu kan benyttes i to varianter, hvad angår kædeansvar: En variant hvor kædeansvaret gælder uanset entreprenørens beredskab til at modvirke social dumping, og en variant hvor entreprenører, der har udvist rettidig omhu, ikke underlægges kædeansvaret. Konkret er forskellen mellem de to modeller om klausulens stk. 4 benyttes, hvilket fremgår af teksten i kursiv, der ledsager arbejdsklausulen.
*Lærlingeklausulen er under opdatering efter revideringen af udbudsloven i 2022. Denne lanceres snarest.