Strategier er omdrejningspunktet for Samarbejdsløftets første workshop. På denne dag dykker vi ned i spørgsmålet om, hvad strategi betyder for samarbejdskultur.

Mange lægger vægt på godt samarbejde, men få arbejder med det som en del af deres strategi. Men godt samarbejde, både internt og eksternt, er et strategisk valg, som rækker langt ind i virksomhedens daglige arbejde og beslutninger, for det handler om kultur og menneskelige relationer. Derfor er det vigtigt at inddrage både medarbejdere og interessenter i strategiarbejdet, så ejerskabet bliver stærkt i alle led og dermed skaber en ny samarbejdsorienteret kultur.

På dagen vil Nikolaj Sveistrup, CEO i Urban Agenda, give dig indsigt i, hvorfor der er behov for at tænke strategi, når det handler om samarbejdskultur. Mød også Poul-Erik Olsen, bæredygtighedschef i CG Jensen, der vil fortælle om samarbejdsvinklen i CG Jensens nye bæredygtighedsstrategi og hør jurachef Thue Bay-Jørsel forklare om tankerne bag Byggeri Københavns nye udbudsstrategi.

Hvad er Samarbejdsløftets workshops?

Virksomheder og organisationer, der tiltræder Samarbejdsløftet, har mulighed for at sende deres repræsentanter eller selv tage med på en eller flere af de ti workshops, der bliver afholdt frem til foråret 2023. Her samles aktører på tværs af værdikæden i et rum, hvor man kan blive klogere på hinanden og på samarbejdet – det gode som det dårlige – belyst fra forskellige vinkler og gennem forskellige metoder.

Der er et begrænset antal pladser, og derfor er tilmelding efter først-til-mølle princippet.

OBS: denne workshop er gratis og deltagelse kræver at din virksomhed eller organisation har tilsluttet sig Samarbejdsløftet.

Tilmeldingsfrist er den 10. oktober kl. 12

Læs mere om Samarbejdsløftet og tilslutning

Se en oversigt over alle workshops

OBS: Hvis man som deltager, ikke dukker op på dagen og ikke har afmeldt sig arrangementet inden for 24 timer, pålægges der et no show gebyr på 500 kr.

Afmelding sker på info@fbsa.dk