Mange nyuddannede og studerende oplever, at det er en udfordring at lande i det første job. Hvad er forventningerne, hvordan er arbejdsgangene og hvordan bliver man en del af fællesskabet på arbejdspladsen? 

For at finde en løsning på den udfordring, skyder Byggeriets Samfundsansvar nu et nyt forløb i gang, som vi kalder “Sambyggerne”. Her mødes unge (både nyuddannede og studerende/elever) fra hele byggeriets værdikæde og ledere i et workshopforløb og deler viden om, hvordan onboarding i byggebranchen kan gøres lettere. Forløbet begynder i foråret 2024, og består af tre workshops. 

OBS: Denne workshop er en del af forløbet Sambyggerne. Det er obligatorisk, at være tilsluttet forløbet for at deltage i workshoppen. Tilmeld dig Sambyggerne her

Workshop 2

Workshoppen sætter fokus på problematikker i branchen. Hvad oplever du som ung af udfordringer omkring onboarding og brobygning mellem dig og virksomhed? Hvad synes lederne i virksomhederne er svært ved at onboarde de unge?

Vi samler input til den gode guide til onboarding. Hvilke vigtige opmærksomheder skal med i den gode onboarding i byggebranchen, hvis den skal være bæredygtig (langtidsholdbar), social forsvarlig, og ressourcemæssig og effektiv?

Deltagere: De unge og ledelsesrepræsentant.

Afmelding sker på info@fbsa.dk