Unge Advisory Board udfordrer byggeriet – vil du være med?

Bliv en del af et aktivt netværk af yngre professionelle, der skubber til ‘business as usual’ i bygge- og anlægsbranchen. I Unge Advisory Board sidder otte ildsjæle fra forskellige dele af byggeriets værdikæde, der ønsker at udfordre det traditionelle og gængse måde at agere på.

Ideen bag Unge Advisory board er, at de skal agere brobyggere mellem generationer samt sikre nytænkning af bæredygtige løsninger i foreningens bestyrelsesarbejde.

Du kan læse mere om boardets arbejde i deres Formålsprogram.

Eksempler på boardets arbejde er følgende:

  • Give fagligt input til foreningsaktiviteter, fx medlemsundersøgelse, arrangementer mm.
  • Revidering og udvikling af værktøjer, fx Charter for samfundsansvar, fra verdensmål til ESG i byggeriet mm.
  • Blog og kommunikation: Skubbe på bæredygtige dagsordener i byggeriet gennem blogindlæg og andre kommunikationsindsatser

Læs bloggen her.

Optagelse i Unge Advisory Board

Ønsker du at sidde med om bordet, når de unge skubber til fremtidens byggebranche?

Vi er altid åbne overfor indstillinger til boardet – du kan indstille dig selv eller en kollega ved at sende CV og en kort beskrivelse af interessefelter og motivation for at indgå  i boardets arbejde til info@byggerietssamfundsansvar.dk. Indstillinger drøftes altid med boardet selv inden optagelse.

Vi mødes ca. fire gange årligt til eftermiddagsmøder á ca 3 timer, som afsluttes med et socialt element. Nogle gange drikker vi en øl efter mødet, andre gange tager vi ud og spiser.

Medlemmer er under 35 år og repræsenterer forskellige dele af byggeriets værdikæde. Vi søger at skabe en så divers gruppe som muligt, både inden for køn, etnicitet, uddannelse og funktion i byggeriet.

Det er gratis at deltage for foreningens medlemmer.

Ninna Singh Rence

Bygningskonstruktør, Christensen & Co Arkitekter

Ninna er uddannet bygningskonstruktør og arbejder hos Christensen & Co Arkitekter. Her har hun været med til at udvikle virksomhedens diversitets- og sexismepolitikker, og hun var også en af de fem modige fortællere på FBSA’s forestilling Stemmer fra Byggebranchen, der blev opført på Kvindernes Kampdag d. 8. marts. Om sin deltagelse i UAB siger hun: ” Undersøgelser viser, at det kan ses direkte på bundlinjen, når en virksomhed er mangfoldig. Alligevel er det kun 9 % af alle medarbejdere i byggebranchen der er kvinder, og sådan har det været de sidste 20 år. Det er tankevækkende.

Mere diversitet i branchen handler ikke kun om ligestilling mellem køn, men om alle minoriteter. Det handler om at skabe en kultur der inkluderer alle.

Med min deltagelse i UAB håber jeg, at jeg kan være med til at holde samtalen om diversitet i gang – for vi er langt fra færdige.”

Leonora Charlotte Malabi Eberhardt

Green Lead, COWI

Leonora er uddannet bygningsingeniør ved DTU. Hun startede i 2017 op i et 3-årigt erhvervs Ph.d.-forløb hos MT Højgaard med hovedfokus på Cirkulær Økonomi, som hun færdiggjorde i 2020. Leonora vil med sin deltagelse i gruppen trække på sin viden fra forskningen: “Jeg arbejder for at udvikle design- og dokumentationsværktøjer, der skal hjælpe byggebranchen med at arbejde mere målrettet med konceptet i praksis for at mindske bygningernes CO2-udledning,” fortæller hun.

Martin Oddershede

Bæredygtighedschef, JJW Arkitekter

Martin er uddannet diplomingeniør i bygningsdesign fra DTU specialiseret i bæredygtighed og arbejder hos JJW ARKITEKTER. Her varetager han opgaver inden for LCA, certificering, dagslys og udvikling af interne screenings- og rapporteringsværktøjer. Han er, som en del af JJW, ligeledes med i KAB’s strategiske byggepartnerskab &os og engageret i B Corps B the future og Sustainable Change Makers: “For mig er bæredygtighed lig med ansvarlighed. For at sikre en bæredygtig udvikling er vi nødt til at have en ansvarlig fremgang. Den eksisterende bygningsmasse i Danmark vægter energimæssigt rigtig tungt i klimaskålen, og jeg håber at kunne bidrage til, at forbedre situationen for denne samt sikre at byggebranchen udvikles i en mere cirkulær retning,” siger han.

Maria Preilev Hansen

EPD/LCA-beregner og konsulent, Teknologisk Institut

Som ingeniør i miljøteknologi fra DTU – Technical University of Denmark bidrager Maria til boardet med inputs om state-of-the-art metoder og teknisk viden indenfor klimatilpasninger- og effekter samt andre miljøtekniske processer. Hun arbejder nu som EPD/LCA-beregner og konsulent ved Teknologisk Institut. Om sin deltagelse i boardet siger hun: “Jeg vil, skal og må forlænge levetiden af bygninger for at mindske begrænsede ressourcer og reducere produktionen af nye materialer samt mængden af byggeaffald. Som medlem af UAB håber jeg at kunne bidrage til min egen målsætning om bedre affaldshåndtering, ved at være bindeleddet mellem nedrivningssektoren og resten af byggebranchen.”

Magnus Dalsgaard Smith

Bæredygtighedsingeniør, Sweco

Magnus er uddannet civilingeniør med speciale i arkitektur og arbejder som bæredygtighedsingeniør ved Sweco, og har før været under det strategiske partnerskab ByK med TRUST. Derudover har Magnus været involveret i Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg, hvor han arbejdede aktivt for indførelsen af regulering af indlejret klimapåvirkning som et obligatorisk krav i bygningsreglementet. ”Det essentielle for mig ved min deltagelse i Unge Advisory Board er at påvirke byggebranchens konkurrencevilkår, så vi bidrager med at neddrosle klimaet-, miljøet- og biodiversitetens- præapokalyptiske situation,” siger han.

Mai Cermeño-Schultz

Bæredygtighedskonsulent, Sund & Bælt Holding

Mai arbejder som bæredygtighedskonsulent hos Sund & Bælt Holding, og arbejder til dagligt med udvikling af emnespecifikke bæredygtighedsstrategier og bæredygtighedsrapportering for Femern-projektet. Derudover er Mai uddannet cand.merc.int i diversitet og forandringsledelse fra CBS med en minor i Sustainable Business.

”I takt med et øget fokus på bæredygtighed i byggebranchen, mener jeg, at det er essentielt at vi på tværs af virksomheder arbejder sammen for at være forberedte, strategiske og ambitiøse i fremtidig beslutningstagen på bæredygtighedsområdet. Ved min deltagelse i UAB, håber jeg på at kunne være med til at præge branchen i en positiv retning med innovative idéer, som udfordrer nuværende normer og standarder, i samarbejde med andre garvede professionelle.”

Troels Frey Andersen

Projektleder i Realdania By & Byg

Troels er uddannet bygningsingeniør ved DTU med speciale i energibesparelser og arbejder i dag som projektleder i Realdania By & Byg. Hans arbejde fokuserer på, hvordan vi kan bygge mere effektivt, minimere ressourcespild og anvende de mest CO2-udledningsvenlige materialer på markedet. Desuden arbejder han på at øge branchens og befolkningens opmærksomhed på de miljømæssige gevinster, der ligger i at restaurere og transformere bygninger i stedet for at nedrive og opføre nyt.

” Min motivation for at være en del af det Unge Advisory Board er muligheden for at påvirke hele branchen, især bygherrerne, da det er dem, der i sidste ende skal betale og bestille det, der bliver bygget. Det handler især om at gøre dem opmærksomme på de gevinster, der også ligger i at tænke mere bæredygtigt i projekterne.”

Ditte Perge Sørensen

EGS Controller i Give Steel A/S

Ditte er uddannet i Business and Development Studies fra CBS, og arbejder nu i Give Steel som ESG Controller, hvor hun sammen med sit team driver virksomhedens bæredygtighedsrapportering samt planlægger og udfører virksomhedens due diligence processer inden for ESG. Det er helt afgørende for Ditte, at ESG ses som et værktøj til at blive bedre og skabe bæredygtig forretningsudvikling, fremfor en kedelig skrivebordsøvelse.

“Jeg mener, at byggeriet har et ansvar for at kigge meget mere ind i, om de materialer, der bruges til at bygge, er ansvarligt produceret. Hvor kommer de fra, og bygger vi rent faktisk på bekostning af mennesker eller miljø længere nede i værdikæden? Det er spørgsmål enhver bygherre, rådgiver, entreprenør og materialeleverandør bør stille sig, når vi opstarter nye projekter. Ingen er perfekte, men kontinuerlig dialog og uddannelse kan opklare rigtigt mange dilemmaer og hjælpe en til at tage det oplyste valg. Jeg deltager i Unge Advisory Board, fordi vi som branche har et ansvar for at bruge vores respektive ekspertiser til at agere forandringsagenter, og skabe et oplyst grundlag for dialog på tværs.”

LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.