Tværgående bæredygtighed

VIDEN & VÆRKTØJER

Her kan du finde viden, inspiration og værktøjer til indsatser, der går på tværs af den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Du finder bl.a. en bæredygtighedsordbog og et vidensunivers, der giver dig et helikopterperspektiv på de mange lovgivninger inden for bæredygtighed på tværs samt en konkretisering af, hvordan du agerer efter dem i praksis.