Spørgsmål og svar


Hvorfor har byggebranchen brug for den her forening?
Mange virksomheder arbejder allerede aktivt og ambitiøst med samfundsansvar. Men der er brug for, at vi koordinerer dette arbejde, da det vil spare kræfter og ressourcer i alle dele af branchen. I foreningen kan vi sammen udvikle modeller, metoder og paradigmer til at håndtere samfundsansvar.

Hvad er foreningens formål?
Foreningen arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning [god governance] til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.
Vi arbejder ud fra, at samfundsansvar er en kilde til at skabe mere værdi i den enkelte virksomhed ved at bringe forretningen på forkant med kundernes og samfundets forventninger. Det skærper virksomhedernes innovationsevne og konkurrencekraft – og gør dem mere robuste, hvis de kommer i kritisk søgelys.
Kravene til samfundsansvar er mangfoldige og udvikler sig hele tiden. Det kan være krævende for den enkelte virksomhed at holde sig ajour med risici, muligheder, metoder og best pratice på feltet. Via foreningen løser medlemmerne dette nødvendige arbejde bedre og billigere, fordi vi indsamler og formidler relevant viden, udvikler nye værktøjer og understøtter udvekslingen af gode erfaringer.

Hvad er fordelene ved charteret?
Med charteret sætter vi samfundsansvar på dagsordenen – i branchen og over for offentligheden. Ligesom vi konkretiserer, hvad samfundsansvar bør omfatte gennem de seks principper.

Hvem skal håndhæve overholdelsen af charteret?
Virksomhederne håndhæver selv at charter overholdes. Charteret er ikke et juridisk bindende dokument. I tilfælde af grove overtrædelser har bestyrelsen mulighed for ekskludere et medlem.

Hvad er målsætningen for foreningen de næste år?
Målet er, at vi sammen har fundet fælles svar på nogle af de svære spørgsmål som branchen arbejder med. F.eks. hvordan man kan have en konstruktiv og effektiv dialog med leverandører med henblik på at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Skal virksomheder tegne overenskomst for at overholde charteret?
Virksomhederne forpligter sig ikke til at tegne overenskomst gennem et medlemskab af foreningen. Men man forpligter sig til at sikre ordentlige arbejdsforhold. Eksempelvis har rådgivende ingeniørvirksomheder ikke tradition for overenskomster, men lader typisk deres ansættelser regulere af funktionærloven og anden gældende lovgivning.

Skal alle interessekonflikter kortlægges og kommunikeres over for kunder og samarbejdspartnere?
Nej, kun væsentlige interessekonflikter. Og kun der, hvor man med rimelighed kan forventes at være opmærksom på konflikter ud fra det sagsstyringssystem, man benytter.

Hvorfor er charteret ikke mere ambitiøst?
Det har fra starten været vigtigt, både at være ambitiøse på branchens vegne og samtidig få så mange virksomheder som muligt til at underskrive. Charteret er udtryk for denne balance.

Hvorfor ikke bruge allerede eksisterende retningslinjer på området, som FN’s Global Compact?
FN’s Global Compact indeholder meget brede retningslinjer, og byggebranchen har ikke ret meget til fælles med produktions- og industrivirksomheder. Derfor har vi med charteret oversat Global Compacts principper til den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche.

Gælder charterets principper uden for Danmark?
Charterets principper gælder kun for bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Virksomheder, der tilslutter sig charteret, er således kun forpligtede til at overholde eller kommunikere principperne på bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Medarbejdere med arbejdssted uden for landets grænser er ikke omfattet.

Ønsker du at teste din virksomheds beredskab og kommunikation inden for samfundsansvar og charters seks principper?
De medlemmer, der gerne vil godt i gang med samfundsansvar, kan kontakte Responsible Assets, der kan hjælpe med at få testet virksomhedens beredskab og kommunikation. "Vi oplevede test-mødet værdifuldt. Vi fik testet de CSR indsatser, som Freja ejendomme allerede arbejder med, og vi fik identificeret de områder, som vi med fordel kan styrke og kommunikere mere præcist til vores samarbejdsparter" siger Lisbeth Nørskov Poulsen, Projektleder i Freja Ejendomme om testen.