Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar


Foreningens formål

Foreningen arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning [god governance] til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

Vi arbejder ud fra, at samfundsansvar er en kilde til at skabe mere værdi i den enkelte virksomhed ved at bringe forretningen på forkant med kundernes og samfundets forventninger. Det skærper virksomhedernes innovationsevne og konkurrencekraft – og gør dem mere robuste, hvis de kommer i kritisk søgelys.

Kravene til samfundsansvar er mangfoldige og udvikler sig hele tiden. Det kan være krævende for den enkelte virksomhed at holde sig ajour med risici, muligheder, metoder og best pratice på feltet. Via foreningen løser medlemmerne dette nødvendige arbejde bedre og billigere, fordi vi indsamler og formidler relevant viden, udvikler nye værktøjer og understøtter udvekslingen af gode erfaringer.

Charter for samfundsansvar

Foreningens afsæt er et charter, der i seks principper oversætter internationale retningslinjer for samfundsansvar til den danske bygge- og anlægssektor.

Foreningens målsætning er at udbrede charteret i branchen, inspirere til god praksis og udvikle relevante redskaber.
Foreningen afholder hvert år en række workshops, møder og seminarer, hvor god praksis udvikles og diskuteres inden for aktuelle emner som f.eks. kontrol og dialog med leverandører, bæredygtighed, arbejdsmiljø, afrapporteringsformater og screeningsmetoder. Resultaterne beskrives som cases og udmøntes i konkrete redskaber og paradigmer, der alt sammen lægges på foreningens hjemmeside til fri afbenyttelse i branchen.

En virksomhed kan blive medlem af foreningen ved at underskrive charteret , indscanne det og sende det til info@fbsa.dk.