Hvorfor samfundsansvar?


Samfundsansvar - For en bæredygtig fremtid

hvadersamfansvaribyggeiret

Samfundsansvar handler om at skabe værdi til både samfundet og til virksomheden. Omend der diskuteres et økonomisk, socialt eller grønt perspektiv på samfundsansvar, handler det om at skabe fundamentet for en bæredygtig fremtid - både for virksomheden, for mennesket og for kloden. Derfor er samfundsansvar et perspektiv, der handler om at forstå hvordan de forskellige bæredygtighedsmekanismer hænger sammen og interagerer i virksomhedens påvirkning af det omkringliggende miljø.

At drive en virksomhed med øje for dens samfundsansvar, er derfor ikke noget man kan gøre som tillæg til forretningen. For de fleste virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, er det en naturlig del af selvforståelsen. For andre er det et  spørgsmål om risikohåndtering og rettidig omhu.           

 Samfundsansvar betaler sig

Flere undersøgelser viser, at der er økonomi i at være en samfundsansvarlig organisation. Men det kan være en stor udfordring at forme sin virksomhed på en måde, som giver mening for både ejer, ansatte og for det omkringliggende samfund. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er et af de værktøjer, du kan bruge til at kortlægge og udforme en strategisk retning for din virksomhed, som understøtter bæredygtighed. 

I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sætter vi en ære i at generere viden og udvikle værktøjer i samarbejde med vores medlemmer på baggrund af de 17 mål. Ved at blive medlem, får du adgang til banebrydende viden og redskaber, som er skræddersyet til den danske bygge- og anlægsbranche. 

Få merværdi gennem partnerskaber 

Billedresultat for verdensmål 17

Vi er som forening forankret i FN's verdensmål 17: Partnerskaber for handling. I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar samler vi nemlig branchens frontløbere inden for samfundsansvar - fra hele værdikæden. Du får derfor et mere tværgående indblik i branchen som helhed og har dermed mulighed for at yde en reel indflydelse på branchens udvikling på området.

I filmklippet nedenfor giver Mads Øvlisen, tidligere administrerende direktør i Novo Nordisk og medlem af bestyrelsen for FN's Global Compact, sit bud på, hvorfor der er god forretning i at opføre sig samfundsansvarligt.


    Klik på ikonet for at starte videoen

OIPOC5EQ9IP