Vurder systematisk egne projekter


Princip 1: Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i.

F.eks. ved:

  • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar.
  • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af
    virksomhedens samfundsansvar herunder charterets principper.
  • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper.

FN’s verdensmål åbner døre til kunderne


Selv om Rambøll er blandt branchens pionerer inden for bæredygtighed, har et grundigt arbejde med FN’s verdensmål givet virksomheden nye perspektiver og forretningsmuligheder.

            Rambøll case

Grafik: FBSA arkiv

I Rambøll har bæredygtighed og samfundsansvar været en integreret del af forretningen lige siden virksomhedens grundlæggelse i 1945. Virksomheden arbejder og rapporterer ud fra Global Compacts ti principper og har procedurer for dem alle ti godt integreret i organisationen. Da Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar blev dannet i 2014, meldte Rambøll sig ind som første ingeniørvirksomhed, og Group Sustainability Manager Stine Jeppesen sad i bestyrelsen de første to år.

Siden da har bæredygtighed og samfundsansvar for alvor slået rod i virksomheden, som på alle forretningsområder arbejder systematisk og indgående med FN’s 17 verdensmål og 169 undermål. Forklaringen på det store engagement er enkel: Verdensmålene åbner døre – både til kunder og internt i organisationen.

Verdensmålene forener Rambølls forretningsområder
Arbejdet med verdensmålene startede med den strategiske målsætning, at virksomhedens omsætning fra bæredygtige ydelser i 2020 skulle være vokset med 40 pct. Den første opgave var derfor at kortlægge, hvor stor en del af Rambølls eksisterende ydelser, der kan betegnes som bæredygtige. Verdensmålene blev rammen for denne opgørelse og det strategiske arbejde.

Det var koncernledelsen, der så muligheden i at bruge FN’s verdensmål som et nyt sprog for Rambølls arbejde med bæredygtighed. Rambøll igangsatte en proces, der langt fra er færdig, men som har begejstret Stine Jeppesen:

”Det har givet os en helt ny forståelse af, hvordan vi bidrager til bæredygtighed med det vi laver. Når vi bruger verdensmålene som perspektiv, hæver vi ligesom blikket lidt fra de konkrete opgaver og kan sammen med kunden sætte vores ydelser ind i en meget større sammenhæng,” forklarer hun.

Verdensmålene har også hjulpet de forskellige forretningsområder – byggeri, transport, energi, vand, management consulting, byplanlægning, miljø og sundhed – til at forstå hinandens bidrag til bæredygtigheden. Derfor er det blevet lettere at sælge hinanden ind på nye eller igangværende opgaver.

Et nyt fælles sprog for bæredygtighed
For Rambøll ligger verdensmålenes værdi først og fremmest i, at de giver en fælles forståelse af, hvad bæredygtighed er, og hvordan virksomheden kan bidrage positivt. De er derfor et godt afsæt for forretningsudvikling.

”Verdensmålene er relevante for vores rådgivning, og det er i forhold til vores serviceydelser, at de giver værdi for os. Når vi kigger på alle vores serviceydelser bidrager Rambøll 100% til et eller flere verdensmål direkte eller indirekte. Vi har forsøgt at beregne, hvor stor en del af vores omsætning, der kan siges at understøtte verdensmålene direkte, og det er knap 50 pct.,” forklarer hun, og understreger samtidig, at den slags opgørelser er vanskelige og kan være modsætningsfulde. Hvordan placerer man fx bygningen af en ny bro, der skaber nye job (verdensmål 8), men samtidig risikerer at reducere biodiversiteten (verdensmål 15).

”Vi er på en rejse, der kun lige er begyndt. Der er meget, der endnu ikke er færdigudviklet og fastlagt,” fortæller Stine Jeppesen.

Fra skyggefunktion til forretningsdynamo
Rambøll har nu arbejdet med verdensmålene i et år. Aktuelt er opgaven at få gjort målene relevante i forhold til de konkrete projekter, strategier og arbejdsgange i virksomhedens mange divisioner og afdelinger.

”Der er sket en markant udvikling, fra jeg startede i Rambøll for elleve år siden. I starten var det langt sværere at få organisationen i tale omkring mulighederne inden for bæredygtighed. For langt de fleste i virksomheden var bæredygtighed og samfundsansvar temmelig verdensfjernt. I dag har begge dele en stærk forretningsmæssig forankring,” forklarer Stine Jeppesen.

Et board med seks markeds- og landedirektører udgør den strategiske ledelse af Rambølls arbejde med bæredygtighed, og det har medført et afgørende skifte fra skyggefunktion til forretningsdynamo.

Det er svært at få armene ned for både Stine Jeppesen og hendes kollega Andreas Qvist Secher, der er arbejder med bæredygtighed i byggeri. De oplever begge, at Rambøll i arbejdet med verdensmålene har fået sat en lang række nye rådgivningsvarer på hylderne. Det er fx en direkte følge af det interne arbejde, at Management Consulting divisionen har udviklet et redskab til at hjælpe kunder med verdensmålene. Desuden er Andreas Qvist Sechers arbejde med certificeringssystemet DGNB nu bundet op på verdensmålene, så alle indikatorer direkte kan afspejles i disse. Det er kunderne meget begejstrede for, forklarer han.