Vurder systematisk egne projekter


Princip 1: Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i.

F.eks. ved:

 • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar.
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af
  virksomhedens samfundsansvar herunder charterets principper.
 • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper.

 

Vurder systematisk egne projekter

Mange virksomheder har motivationen til at indgå i en samfundsansvarlig praksis, men de står samtidigt over for en stor udfordring med at formulere en strategi for samfundsansvar, som endvidere skal implementeres i virksomhedens dagligdag og kultur. 

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er et af de værktøjer, du kan bruge til at kortlægge og udforme en strategisk retning for din virksomhed, som understøtter bæredygtighed. 

I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sætter vi en ære i at generere viden og udvikle værktøjer i samarbejde med vores medlemmer på baggrund af de 17 mål. Ved at blive medlem, får du adgang til banebrydende viden og redskaber, som er skræddersyet til den danske bygge- og anlægsbranche.

Her på siden kan du finde forskellige redskaber til at udforme en strategi ved at vurdere dine egne projekter i forhold til allerede etablerede benchmark-indikatorer på området, ligesom cases beskriver praktiske udfordringer og muligheder ved at implementere samfundsansvar i virksomheder. 

 

 • Selv om Rambøll er blandt branchens pionerer inden for bæredygtighed, har et grundigt arbejde med FN’s verdensmål givet virksomheden nye perspektiver og forretningsmuligheder.

 • Verdensmålskompasset beskriver, hvordan Verdensmålene påvirker jeres virksomhed. Kompasset giver jer værktøjer og viden, der gør det muligt at gøre bæredygtighed til et stærkt kerneelement i virksomhedens strategi.

 • Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige såvel som private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

 • Drejebogen er en praktisk guide til en forholdsvis enkel strategiproces. Den hjælper mindre virksomheder til at komme i gang og komme videre med at arbejde med samfundsansvar på en systematisk måde. Fokus er at skabe værdi for både samfundet og virksomhedens bundlinje.

 • Arkitektvirksomheders samfundsansvar er udviklet af DANSKE ARK og Erhvervsstyrelsen. Redskabet omsætter Global Compacts 10 principper til spørgsmål, som arkitekter (og andre rådgivere), der ønsker at arbejde samfundsansvarligt, bør stille sig selv i et byggeprojekts forskellige faser: Fra akkvisition, design, projektering til byggeledelse.

 • CSR-kompasset er udviklet af Dansk Industri og Erhvervs- og Vækstministeriet. Værktøjet kan bruges af virksomheder, som gerne vil i gang med at udvikle deres samfundsansvar især med fokus på ansvarlig leverandørstyring.

 • Global Compact Self Assessment Tool kan bruges af alle virksomheder uanset størrelse og sektor. Redskabet hjælper virksomhederne til at vurdere, om de overholder Global Compacts principper og andre internationale standarder for samfundsansvar.