Vurder leverandører og samarbejdspartnere


Princip 2: Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar.
 
F.eks. ved:

  • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant.
  • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar.
  • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter.
  • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter.

Suppler din arbejdsklausul med krav om sikkerhed


Langt de fleste offentlige bygherrer indskriver arbejdsklausuler i udbud og kontrakter for B&A-projekter. Bygherrerne henviser typisk til ILO-konvention nr. 94 og fokuserer ved brugen af klausulen på, at udenlandsk arbejdskraft sikres ordentlige lønforhold. Stå ved dit ansvar som arbejdsgiver og suppler din klausul med sikkerhedsmæssige krav.

Værktøjet rummer forslag til supplerende sikkerhedsmæssige krav, der er lige så specifikke, præcise og målbare, som de krav der allerede anføres i arbejdsklausulen om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Ved brug af værktøjet præsenteres tilbudsgivere for bygherrens sikkerhedsmæssige krav på samme sted i udbudsmaterialet – nemlig i arbejdsklausulen. Det giver et klart tilbudsgrundlag, gør det nemt at formidle kravene videre til underentreprenører samt præciserer, hvad entreprenøren skal sikre i kontraktperioden, og hvad bygherren skal følge op på.

Kopi af HVORFOR SAMFUNDSANSVAR 2    Kopi af Kopi af HVORFOR SAMFUNDSANSVAR     Kopi af Kopi af HVORFOR SAMFUNDSANSVAR 1

Værktøjet er udarbejdet af et projektteam hos COWI A/S med økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.