Vurder leverandører og samarbejdspartnere


Princip 2: Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar.
 
F.eks. ved:

  • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant.
  • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar.
  • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter.
  • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter.

Offentlig eller privat aktør? Se dine muligheder her


Der vil være forskellige muligheder for at stille krav om samfundsansvar afhængig af, om ordregiver er offentlig/offentligt støttet eller privat. Hvor private ordregivere frit kan udvælge samarbejdspartnere og leverandører samt stille de krav, som ordregiver måtte ønske, så har de offentlige/offentlige støttede ordregivere en række begrænsninger, der kan henføres til udbudslovgivningen.

Self publishing your book