Vurder leverandører og samarbejdspartnere


Princip 2: Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar.
 
F.eks. ved:

  • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant.
  • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar.
  • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter.
  • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter.

Billedresultat for verdensmål 17

Når vi arbejder med samfundsansvar i forhold til verdensmålene i den danske byggebranche, er der mange faktorer at overveje. 

En af dem er hvorvidt ens samarbejdspartnere lever op til charterets principper. Bygherrer, rådgivere og entreprenører bør i den forbindelse screene samarbejdspartnere og leverandører.
Der vil være forskellige muligheder for at stille krav om samfundsansvar afhængig af, om ordregiver er offentlig/offentligt støttet eller privat. Hvor private ordregivere frit kan udvælge samarbejdspartnere og leverandører samt stille de krav, som ordregiver måtte ønske, så har de offentlige/offentlige støttede ordregivere en række begrænsninger, der kan henføres til udbudslovgivningen.

I dette princip arbejder vi med en bred palette af verdensmål. Her må ordregiver specificere sine prioriteter i forhold til, hvilke krav, der skal stilles til leverandører og samarbejdspartnere. 

Læs meget mere om udfordringer og muligheder i de forskellige aktørers roller her på siden.  

 

 

Der er pt. ikke nogle cases under dette princip.