Uafhængighed og antikorruption


Princip 6: Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis.

F.eks. ved:

  • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag.
  • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter.

Kingo har styrket interne regler efter kartelmistanke


En uventet mistanke om kartelvirksomhed har kastet nedrivningsvirksomheden Kingo ud i en længere proces med at gennemgå tilbud, rense sig selv, stramme sine procedurer op og gå i dialog med kunderne, fortæller den administrerende direktør.

Kingo fik i 2015 og 2016 to uanmeldte besøg af Konkurrencestyrelsen. Umiddelbart efter modtog adm. dir. Thomas Kingo Karlsen til sin overraskelse et brev om, at Kingo var mistænkt for kartelvirksomhed. Brevet satte ham i gang med at endevende de mange tilbud, virksomheden har afgivet gennem de sidste fem år.

Grab Kingo 460 pxl

”Vi giver cirka 1.500 tilbud om året, så det er et meget omfattende materiale at gennemgå." siger Thomas Kingo Karlsen, der er tredje generation i spidsen for den virksomhed, hans farfar stiftede i 1955.

Direktøren mener ud fra egne undersøgelser at have identificeret en eller to sager, hvor virksomheden er i tvivl om, at der kan være sket fejl, men direktøren forklarer, at der på ingen måde har været nogen hensigt om at snyde eller på anden måde stille nogen i en dårligere situation. ”Derfor var det første vi gjorde også at igangsætte en intern undersøgelse af vores mange sager.” siger han.

Intern audit
Virksomheden har igangsat en række initiativer for at sikre at den overholder alle regler i forbindelse med tilbudsgivning. Allerede i 2015 blev der udarbejdet en Code of Conduct om konkurrenceforhold, hvor medarbejderne ved ansættelsen skriver under på, at de overholder denne ligesom alle eksisterende medarbejdere tiltrådte dette kontrakttillæg. Efterfølgende er der ligeledes iværksat interne kurser og prøver, hvor man tester forståelsen af den tiltrådte Code of Conduct.

”Vi er certificeret inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, og vi går meget op i at have orden i butikken. Vi kan derfor ikke bruge nok ressourcer på at sikre, at vi overholder de gældende regler.” siger Thomas Kingo Karlsen.

Positive kundereaktioner, men ...
”Vi har kommunikeret til alle vores faste kunder og forklaret sagen og de tiltag vi har igangsat.” forklarer direktøren. En række kunder har efterfølgende inviteret Kingo til møde, hvor de kunne stille spørgsmål, og virksomheden fik mulighed for at forklare sagen.

”Det har været en meget positiv oplevelse. Vi har ikke oplevet at blive udelukket fra opgaver, og dem vi har talt med, har vist forståelse for vores tilgang til sagen.” fortæller Thomas Kingo Karlsen. Han understreger dog samtidig, at det er utrolig skadende for en virksomheds image at være involveret i en sag som denne.

”Vi er som udgangspunkt i en forsvarsposition, og skal forsvare og forklare, at vi ikke har deltaget i planlagte prisaftaler med det formål at styre markedet.” siger Thomas Kingo Karlsen.

Han vil langt hellere have brugt kræfterne på at forklare, hvordan virksomheden positivt påvirker den branche, som den er en del af. "Men det må blive i en anden sammenhæng." erkender direktøren.