Uafhængighed og antikorruption


Princip 6: Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis.

F.eks. ved:

  • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag.
  • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter.

Bygherreforeningens vejviser til bygherrer med anbefalinger om håndtering af karteller


Det er vanskeligt for bygherrerne at vurdere, hvordan de skal agere, hvis de er ramt af karteldannelse, eller hvis tilbudsgiver er blevet pålagt en bøde eller har modtaget en dom. Derfor har Bygherreforeningen udarbejdet en vejviser med en række grundregler, som skal gøre det nemmere for bygherrerne at tage stilling i den konkrete situation, og som også skal sikre mindre tilfældighed i håndteringen af kartelsager. Forhåbningen er at undgå unødigt bureaukrati og besvær.

Download vejviseren