Uafhængighed og antikorruption


Princip 6: Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis.

F.eks. ved:

  • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag.
  • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter.

Virksomheder, der indgår prisaftaler, eller på anden måde aftaler at begrænse konkurrencen mellem andre virksomheder og dem selv, vil være i strid med dansk lovgivning og internationale retningslinjer. Det samme gælder ved korruption, dvs. misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld. Disse forhold er reguleret i bl.a. konkurrenceloven og i internationale retningslinjer for antikorruption.

En anti-korrupt praksis er en del af en virksomheds samfundsansvar, da korruption i alle dets former er krænkende for professionalisme, fairness og undergravende for en sund konkurrence – og er dermed skadelig for udviklingen af forretningslivet og samfundet.

Princip 6 er udtryk for, at virksomheder vedkender sig nødvendigheden af at have en veldefineret politik og praksis for antikorruption og for prisdannelse.

  • En uventet mistanke om kartelvirksomhed har kastet nedrivningsvirksomheden Kingo ud i en længere proces med at gennemgå tilbud, rense sig selv, stramme sine procedurer op og gå i dialog med kunderne, fortæller den administrerende direktør.

  • NCC Sverige fik i 2001 en kartelsag på halsen, der kostede syv chefer jobbet og en betragtelig bøde. Sagen blev et wakeupcall for ledelsen, der besluttede at ændre radikalt på kulturen for at undgå en lignende sag i fremtiden.