Indgå i dialog


Princip 3: Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter.

F.eks. ved:

  • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om
    danske løn- og arbejdsforhold.
  • at reagere på den viden man har, hvis man erfarer, at charterets principper ikke efterleves hos samarbejdspartnere og leverandører.
  • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl.
  • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence.

Helt grundlæggende handler samfundsansvar om, at en virksomhed er i dialog med sin omverden for at forstå og imødekomme interessenternes legitime ønsker og krav.

Der findes ikke en facitliste over, hvilke ønsker og krav der er legitime, og som virksomheden derfor bør følge ud over lovgivningen. Dog vil virksomheder, der løbende er i dialog med deres interessenter, hurtigere og bedre kunne forstå nye krav og ønsker og reagere på dem. Dialogen øger muligheden for at bidrage positivt til omgivelserne og afværge mulige problemer for virksomheden selv.

Alle virksomheder har nære interessenter i form af medarbejdere, kunder, ejere og myndigheder. Ud over de nære interessenter har virksomhederne en række andre interessenter. Hvem de er, afhænger af, HVAD virksomheden laver, og HVEM den engagerer. For byggevirksomheder i Danmark fagbevægelsen for eksempel direkte eller indirekte være en interessent, ligesom forskellige miljø- og lokalsamfundsorganisationer ofte vil være relevante i forbindelse med de konkrete byggeprojekter.

Charterets tredje princip handler om at være i løbende dialog med disse interessenter.

Der er pt. ikke nogle redskaber under dette princip.