Indgå i dialog


Princip 3: Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter.

F.eks. ved:

 • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om
  danske løn- og arbejdsforhold.
 • at reagere på den viden man har, hvis man erfarer, at charterets principper ikke efterleves hos samarbejdspartnere og leverandører.
 • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl.
 • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence.

Fagbevægelsen er væsentlig interessent på byggeprojekter


De dele af fagbevægelsen, der repræsenterer byggearbejdere (BAT), er væsentlige interessenter for både bygherrer og entreprenører, samt for rådgivere, når de repræsenterer bygherrer.

Den danske model betyder, at BAT og arbejdsgiverorganisationerne inden for byggeriet ofte spiller en aktiv rolle i forbindelse med større byggesager. Derfor vil det altid være væsentligt at indgå dialog med de organisationer, der repræsenterer byggearbejderne på bygherrens/entreprenørens byggeplads.

BAT 460

Selvom fagbevægelsen ofte opfattes som modpart, kan der være samme interesser hos fagbevægelsen og bygherre/entreprenør. Fagbevægelsen har eksempelvis selv interesse i at indgå dialog, så nogle af de udfordringer, bevægelsen arbejder for at løse, kan tackles før at de ender i konflikt.

BAT har følgende råd om en eksemplarisk dialog til bygherre og entreprenør:

 1. Tag kontakt til de lokale byggefag i BAT inden byggeriet går i gang (3F, Dansk EL-forbund, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet eller BAT/Byggefagenes Samvirke).
 2. Indbyd til samarbejde og dialog om det kommende byggeprojekt. Det er også i fagbevægelsens interesse at rydde eventuelle problemer af vejen i en tidlig proces, inden de udvikler sig.
 3. Overvej hjælp til at screene entreprenører og underentreprenører. Fagbevægelsen kan ligge inde med viden, som kan være vigtig for bygherren/hoved- eller totalentreprenøren.
 4. Inviter de relevante faglige organisationer til at informere udenlandske virksomheder og medarbejdere om den danske model, overenskomsten og dens betydning for virksomhed og medarbejdere. Fagbevægelsen påtager sig gerne at vejlede udenlandske aktører om arbejdsmarkedsforholdene og lovgivningen i Danmark.
 5. Informér alle aktører i projektet om, at det er en naturlig del af den danske model, at fagbevægelsens folk har adgang til byggepladsen og ret til dialog med virksomheder og dem, der udfører arbejdet.
 6. Vedligehold den gode dialog – tag hellere kontakt én gang for meget end én gang for lidt. Relevante emner i samarbejdet er:
  a. Sikring af den danske model
  b. Rekruttering af arbejdskraft
  c. Indkvarteringsforhold
  d. Arbejdsmiljø
  e. Uddannelse