Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

Når man som bygherre, rådgiver eller entreprenør ønsker at arbejde med bæredygtighed i byggerier, skal man gøre sig helt klart, at man arbejder i et felt, der hele tiden bevæger sig.
Der kommer nye produkter, nye mærkninger, nye måleredskaber, nye byggemetoder og nye indsigter til hele tiden. 

Det handler derfor om at arbejde efter metoder, der bedst muligt medtænker bæredygtige løsninger, mere end det handler om at lægge sig fast på en bestemt løsning eller en bestemt standard.

For at imødekomme den konstante udvikling bør BYGHERRERNE udbyde de problemer, de ønsker løst, snarere end de løsninger, de forestiller sig. Løsningerne bør udvikles sammen med bygherrernes rådgivere og entreprenører.

RÅDGIVERNE bør opruste på kompetencerne, så de kender til mulige faglige løsninger og derfor kan bevare overblikket over eventuelle dilemmaer mellem eksempelvis energiforbrug og indeklima eller materialers æstetiske kvalitet og deres livscyklus.

ENTREPRENØRERNE bør også opruste på kompetencerne, så bæredygtige løsninger kan håndteres ligeværdigt med andre hensyn som eksempelvis økonomi, leveringssikkerhed, mv.

De redskaber, der henvises til i fjerde princip, kan bruges som tjekliste, hvad enten man er bygherre, rådgiver eller entreprenør. Redskaberne gør det muligt at vurdere de mange beslutninger, der træffes i et byggeri, ud fra et perspektiv, der medtænker bæredygtighed.

Se også et introduktions filmklip med Signe Kongebro fra Henning Larsens Architects nedenfor.

OIPOC5EQ9IP

  • Videoer om Circle House konceptet - om økonomi, klima, æstetik, bygherren, brugeren, samarbejde og partnercases.

  • Cirkulær økonomi er forretningskritisk for fremtidens byggesektor. Der er brug for en omstilling fra linært forbrug til genbrug og genanvendelse. Projekt Circle House har bedt den danske byggebranche hjælpe med at indsamle 101 bud på, hvad der skal til, for at omstillingen til en cirkulær byggeindustri kan ske.  Download og læs #101 handlinger

  • I forbindelse med nedrivning og miljøsanering er det et krav, at miljøfarlige stoffer kortlægges. Men retningslinjerne angiver ikke omfanget og indhold - man skal tage det nødvendige antal prøver og netop dette er ofte kilden til konflikter mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Derfor har vi udarbejdet en guide til hvad en miljøkortlægningsrapport bør indeholde, for at nedrivning- og miljøsaneringsprojekter kan gennemføres under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø og med færrest mulige konflikter.

  • Bliv klogere på, hvad det vil sige at bygge cirkulært. Hvordan boligerne i Circle House bliver anderledes og hvad det kommer til at betyde for bl.a. beboerne. 

  • Rapport kortlægger scenarier, trends og forretningsmodeller for cirkulært byggeri. 

  • DGNB er den danske byggebranches certificeringsordning. Systemet er hentet fra Tyskland og tilpasset danske forhold under Green Building Council Denmark.