Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

DGNB certificering


DGNB er den danske byggebranches certificeringsordning. Systemet er hentet fra Tyskland og tilpasset danske forhold under Green Building Council Denmark (DK-GBC).


Udover DGNB finder også systemerne LEED og BREEAM anvendelse i Danmark og senest er Active House konceptet også kommet til Danmark.


DGNB bygger på en helhedstænkning, hvor både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter omkring et byggeri vurderes og pointgives. For at opnå guld i DGNB kræver det derfor højt pointniveau inden for både CO2-påvirkning, indeklima, adgangsforhold, rengøring og omkostninger. DGNB er bygget op omkring 40 kriterier og 213 underkriterier, der forsøger at balancere de mange hensyn, der gør et byggeri bæredygtigt for samfundet bredt forstået, for brugerne og for bygherren.

Læs mere om DGNB på DK-GBC's hjemmeside, hvor du også finder DGNB manualer og guides

Relevante cases