Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

Om det cirkulære byggeri


Rapport kortlægger scenarier, trends og forretningsmodeller for cirkulært byggeri. 

Den cirkulære økonomi er en nødvendighed som følge af den øgede befolkningsvækst og velstand, der presser de ressourcer, verden har til rådighed. Som den største forbruger af råmaterialer på globalt plan spiller bygge- og anlægsbranchen en helt central rolle i den cirkulære økonomi; branchen forbruger 40 procent af verdens ressourcer og skaber en tredjedel af verdens affald. I Danmark genanvender bygge- og anlægsbranchen omkring 84 procent af affaldet fra byggepladser, men det sker på en sådan måde, at størstedelen af værdien i materialerne tages ud ved nedbrydning. Derfor er der – også her i landet – et stort potentiale i en øget omstilling til cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen. 

Foruden de miljømæssige effekter, er der også et stort økonomisk potentiale i den cirkulære økonomi. Beregninger fra Ellen MacArthur Foundation viser, at en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark vil kunne:

  • Øge Danmarks samlede BNP med 0,8 – 1,4 procent
  • Resultere i skabelsen af mellem 7.000 og 13.000 nye job
  • Øge Danmarks eksport med 3 – 6 procent

Såvel den miljømæssige nødvendighed som det økonomiske incitament er således til stede. Der er nu behov for handling fra virksomhedernes side. At omstille sin virksomhed til en cirkulær drift kan være en stor opgave, men det kan godt betale sig. Eksempler fra flere cirkulære aktører i både bygge- og anlægsbranchen og andre brancher viser, at det økonomiske potentiale – og ikke mindst vækstpotentiale – er ganske interessant.

Forholder man sig til branchens fremtid, eksisterer der tre realistiske scenarier for, hvordan bygge- og anlægsbranchen kan blive påvirket til en cirkulær omstilling: 

  • Lovgivning kan tvinge branchen til en omstilling
  • Nye cirkulære aktører kan true de etablerede aktører
  • Branchen kan omstille sig selv drevet af rentable business cases

Det mest sandsynlige scenarie må siges at være en kombination af de tre. En frivillig omstilling er dog langt at foretrække for virksomhederne, men det kræver, at den enkelte aktør i branchen får accelereret den cirkulære omstilling – og at det sker, før en ændret lovgivning tvinger branchen til en omstilling. En cirkulær bygge- og anlægsbranche medfører også en cirkulær værdikæde for industrien. Den væsentligste ændring i bevægelsen fra en lineær til en cirkulær værdikæde er, at adskillelsen af det brugte byggeri skal udgøre det sidste led i værdikæden, og på den måde binde den lineære værdikæde sammen til en cirkulær værdikæde. Den cirkulære værdikæde fordrer, at de nuværende roller i byggeriet gentænkes. Samtidig åbner den op for nye aktører på markedet – eksempelvis i forbindelse med adskillelse af byggeriet. 

Vigtigst af alt må den enkelte virksomhed forholde sig til, hvilken rolle den vil spille i den cirkulære bygge- og anlægsindustri. Fem generiske forretningsmodeller baseret på cirkulære principper kan give
inspiration til en cirkulær etablering eller omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Modellerne kan både stå for sig selv og kombineres, og det er muligt at tage fat i såvel en hel model som i udvalgte dele af
en model. Uanset hvordan den cirkulære omstilling gribes an, er der gode muligheder for at opnå økonomiske fordele ved det cirkulære byggeri. Det understreges af en række eksempler fra  virksomheder, der har foretaget en hel eller delvis cirkulær omstilling.

Som virksomhed er det vigtigt at vide, at det ikke er nødvendigt at omstille eller etablere virksomheden 100 procent cirkulært fra start. For de fleste virksomheder vil det være det mest overkommelige
at starte i det små og skalere efterfølgende. Det vigtigste er, at virksomhederne indser nødvendigheden af en cirkulær omstilling og begynder at handle på det!

Vi håber, at rapporten kan medvirke til at kvalificere diskussionerne og give inspiration til den videre udvikling.

Download rapporten Det cirkulære byggeri - Scenarier - Trends - Forretningsmodeller