Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

  • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
  • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
    produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

Bog: Circle House — Danmarks første cirkulære boligbyggeri


Foreningen for Samfundsansvar har sammen med knap 30 virksomheder og eksperter fra byggebranchen samlet værdifuld viden om det at bygge og lave forretning efter den cirkulære økonomis principper. Det er foregået i regi af projekt Circle House, der nu udgiver en bog, hvor de vigtigste resultater er samlet.

Download bogen Circle House — Danmarks første cirkulære boligbyggeri