Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Sådan kontrollerer du arbejdsforholdene hos dine leverandører


Vejledning og redskaber hjælper jer med at kontrollere, om de krav, der stilles i kontrakterne, fx i en arbejdsklausul, faktisk efterleves på byggepladserne.

Vejledningen bygger videre på de paradigmer for samfundsansvar, foreningen har udviklet, og på erfaringer fra en række bygherrer og entreprenører, der arbejder systematisk med at kontrollere leverandører og underleverandørers løn- og arbejdsvilkår

Vejledningerne ledsages af tre enkle værktøjer:

  • Et risikoskema, der hjælper jer med at afklare, hvem I især bør kontrollere.
  • Et spørgeskema, som viser, hvad kontrollen kan fokusere på.
  • En tjekliste til, hvordan den kan foregå i praksis.

Vejledning til bygherrer - Kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos leverandører(pdf)

Vejledning til entreprenører - Kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos underleverandører(pdf)

Vejledning til bygherrer - Kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos leverandører(word)

Vejledning til entreprenører - Kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos underleverandører(word)

Relevante cases