Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

At have ordentlige arbejdsforhold handler både om egen arbejdskraft, arbejdskraft hos leverandører og om at bidrage til den kommende arbejdskraft gennem elevaftaler.

Hvordan ordentlige arbejdsforhold bestemmes er forskelligt. Ikke hele branchen arbejder f.eks. efter overenskomster. Ingeniørerne gør ikke. De følger typisk Funktionærloven eller anden lovgivning.

Princip 5 handler derfor ikke om, at alle skal arbejde efter overenskomster. Det handler om, at alle skal arbejde under ordentlige forhold. I dele af branchen er det ensbetydende med forhold, der er de samme som i overenskomsten og i andre dele ikke. Fælles er, at ordentlige arbejdsforhold i Danmark betyder danske løn- og arbejdsforhold. Dvs. at al arbejdskraft med arbejdssted i Danmark – både dansk og udenlandsk – behandles lige, når det gælder løn, ferie og afspadsering, når kompetencerne er de samme.

Samtidig kan ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold være et konkurrenceparameter. Virksomheder, der kan dokumentere, at byggeprojekter foregår i ordentlige og sikre omgivelser, og at der ansættes elever, tiltrækker kunder, der ønsker kvalitet. Ordentlige forhold er ikke nødvendigvis dyrere, da sygefraværet ofte vil være lavere og trivsel højere, rekrutteringen lettere – til gavn for effektivitet og kvalitet i byggeriet.