Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Nyt redskab til ensartet opgørelse af antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen


Der har været mange forskellige metoder til optælling af praktikpladser. Derfor har det været svært at sammenligne, hvor mange praktikpladser der bliver skabt hos forskellige bygherrer.

På foranledning af Region Hovedstaden har Kuben Management derfor udviklet en ny omregningsfaktor for uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsbranchen. Den nye formel er udarbejdet på baggrund af data om uddannelsesaftalers varighed, fag og aftaletype og omregner elevårsværk til et antal uddannelsesaftaler/praktikpladser. I den nye omregningsfaktor svarer 1 årsværk til 0,61 praktikplads/uddannelsesaftale.

Håb om mere videndeling

”For Region Hovedstaden har den nye omregningsfaktor betydet, at vi nu kan medregne lærlingeårsværk (timer) i regionens samlede praktikpladsoptælling, ved at de oversættes til praktikpladser (uddannelsesaftaler)” fortæller konsulent Annemaj Ree Bengtson-Jensen og fortsætter:

”Vi håber andre bygherrer tager omregningsmodellen til sig. Med en fælles omregningsfaktor, kan vi oversætte årsværk til praktikpladser. Men også sammenligne hvor mange praktikpladser, der bliver skabt på tværs af statslige, regionale, kommunale og private bygherrer. Derved kan vi få viden om, hvilke veje eller modeller der resulterer i flest praktikpladser.”

Læs Kuben Managements notat Omregningsfaktor for uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsbranchen

 

Relevante cases