Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

 • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
 • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
  udførelse af projekter.
 • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
 • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Hoffmann: Sikkerhed er et konkurrenceparameter


I 2013 vandt Hoffmann opgaven at bygge Microsofts hovedsæde nord for København. Hoffmann fik blandt andet opgaven på grund af virksomhedens fokus på arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø har været på dagsordenen hos Hoffmann gennem mange år. Da administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen kom til virksomheden i 2002, satte han sig for at ændre kulturen. Dengang var der 50–60 arbejdsulykker pr. en million arbejdstime. Målet var at nå ned på nul arbejdsskader.“I 2013 havde vi ingen alvorlige ulykker overhovedet. Desværre har vi haft fem skader blandt Hoffmanns egne medarbejdere i 2014,” forklarer Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmann uddanner ikke kun sine egne medarbejdere i arbejdsmiljø. Virksomheden stiller også krav til leverandører, samarbejdsparter og kunder, når de skal færdes på Hoffmanns byggepladser. Er man ikke uddannet inden for Hoffmanns arbejdsmiljø, skal man følges med én, der er.

HOF 460

Kørekort til sikkerhed

Hoffmann har haft over knap 4000 personer gennem deres halvdagskursus i arbejdsmiljø. Når man har gennemført kurset, får man et kørekort, som alle skal bære på sig, når de færdes på Hoffmanns byggepladser. Sløser man med sikkerheden, kan sikkerhedsledelsen eller byggeledelsen på den enkelte byggeplads give et klip i kørekortet. Alvorlige forseelser giver op til tre klip, og tre klip medfører bortvisning. Efter to år kan man tage kørekortet igen og få slettet sine klip.

“En god og sund virksomhed må nødvendigvis bygge på, at man ikke kommer til skade, når man er på arbejde. Det styrker arbejdsglæden, tiltrækker og fastholder gode medarbejdere, ligesom det bidrager direkte til virksomhedens indtjening. Sygefraværet hos Hoffmann er nede på 1,2%. I branchen som helhed ligger sygefraværet på 4,5%,” fortæller Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmann udvikler hele tiden sikkerheden på virksomhedens byggepladser. Virksomheden oplever, at deres arbejde med sikkerhed sætter gang i innovationen hos leverandører af sikkerhedsudstyr. Sidste skud på stammen er nye og bedre arbejdshandsker, der nu er blevet påbud hos Hoffmann.

 

Fire spørgsmål til Hoffmanns administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen

Hvad er de tre vigtigste faktorer, for at arbejdet med arbejdsmiljøkørekort lykkes?

 • Vilje i hele organisationen
 • Tålmodighed og vedholdenhed
 • Konstant fokus og involvering
 • Opbakning fra ledelsen og synliggørelse af resultater

Hvem i Hofffmann har primært drevet projektet frem?

 • Arbejdsmiljøledelsen
 • Medarbejderne

Er der nogen, der modarbejder arbejdsmiljøkørekortet?

 • Der har været skepsis i starten men ikke decideret modarbejdelse

Hvor starter en virksomhed, hvis den vil gå samme vej som Hoffmann?

 • Tag en fælles virksomhedsbeslutning
 • Nedsæt en projektgruppe og udvælg "drivere"
 • Involvér hele organisationen

Hoffmanns arbejde med udvikling af arbejdsmiljøkørekort er uddybet nedenfor:

I 2011 indførte Hoffmann arbejdsmiljøkørekortet i virksomheden. Kørekortet er en standard for, hvordan virksomheden ønsker at arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø.

Hoffmann tog følgende skridt på vejen til beslutningen om arbejdsmiljøkørekortet:

 • Den øverste ledelse skal mene det. Arbejdet med sikkerhed er i Hoffmann drevet frem af ikke mindst den administrerende direktør. Ledelsen har haft et klart ønske om en virksomhed uden arbejdsskader og ulykker. Ledelsen har både beskrevet og beregnet, hvad det betyder for medarbejdertilfredshed, sygefravær mv. Indsatsen med at nedbringe arbejdsskader og -ulykker er fra starten blevet blev beskrevet som afgørende for Hoffmanns selvforståelse og forretning.
 • Omverdenen skal vide det. Hoffmanns arbejde med sikkerhed indgår i alle virksomhedens tilbud, på hjemmesiden og spiller altid en rolle, når virksomheden skal præsenteres udadtil. Det gælder både mundtligt og skriftligt.
 • Man skal måle på indsatsen. Hoffmann har fra starten sat konkrete mål for arbejdsulykker og sygefravær for hele tiden at kunne følge med i, om virksomheden bevægede sig den rigtige retning og i det rigtige tempo.
 • Indsatsen skal være konkret. Det at udvikle et kørekort for arbejdsmiljø har hjulpet Hoffmann til præcist at definere, hvad der er en god sikkerhedskultur, og hvordan den kan gøres helt konkret. Kurset er bygget op omkring en række eksempler på, hvordan man bør handle i forskellige situationer, eksempler på årsager til ulykker samt især fokus på medarbejderens egen adfærd og indflydelse på at forebygge ulykker. Kurset afsluttes med en eksamen, der rummer 13 spørgsmål.
 • Det er ikke bare ord. Både medarbejdere og leverandører på Hoffmanns byggepladser skal bære kørekortet på sig. Hvis de handler uansvarligt, får de klip i kortet og kan i yderste konsekvens blive bortvist. Kortet er et krav for at færdes på byggepladserne. Kun besøgende kan færdes uden eget kort men altid sammen med én der har. Bygherrer og rådgivere har også kort og har gennemgået arbejdsmiljøkurset.
 • Kultur mere end Kontrol. Hoffmann ønsker, at arbejdsmiljøkørekortet giver anledning til at tale om sikkerhed og til at italesætte manglende sikkerhed, når man ser det. Målet er ikke at uddele klip. Målet er at skabe en kultur på byggepladserne, hvor man aldrig går på kompromis med sikkerheden. Hvordan kørekortet administreres på den enkelte byggeplads afgøres centralt. Det sker gennem en workshop ved arbejdets start.