Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Copenhagen Metro: What do companies need to know about the Danish labour market?


Metroselskabet with Hovedstadens Letbane – one of the largest property developers in Denmark – has developed a guideline for its foreign contractors. The objective of the manual is to help ensure that everyone who works at the construction sites of the company complies with relevant collective labour agreements and Danish legislation.

In four short videos, the Danish Association for Responsible Construction (Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar) shows how an Italian contractor applies the guideline in practice.

You can find the full manual here.

Video 1: Metroselskabet and Hovedstadens Letbane have developed a guideline for foreign companies working in Denmark to ensure they follow Danish rules.
See in English. See in German. See in Polish.

Video 2: An Italian construction company working on the extension of the Copenhagen Metro has established a payroll and HR function to guide employees.
See in English. See in German. See in Polish.

Video 3: Companies can avoid problems by supporting employees from outside Denmark when they arrive.
See in English. See in German. See in Polish.

Video 4: Helping employees from outside Denmark during their stay in Denmark is good for business.
See in English. See in German. See in Polish.