Ansættelses- og arbejdsforhold


Princip 5: Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

F.eks. ved:

  • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold  – både hos sig selv og underleverandører.
  • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og
    udførelse af projekter.
  • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark.
  • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

Arkil satser ambitøst på at uddanne lærlinge


Hos Arkil skal hver tiende faglærte medarbejder være under uddannelse. Strategien giver dobbelt gevinst, da den gavner både rekruttering og image. Virksomheden profilerer sig aktivt over for nye lærlinge blandt andet på Facebook og folkeskoler.

Arkil, en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, rekrutterer selv lærlinge med stor succes – blandt andet via annoncering og stor aktivitet på sociale medier. Virksomheden, der tæller 2.000 ansatte i Danmark, har som mål, at 10 pct. af de faglærte medarbejderede skal være lærlinge.

”Det er vigtigt for vores fremtid som virksomhed at uddanne ny arbejdskraft, og det er vigtigt for vores image og selvforståelse, at vi tager del i at skabe de praktikpladser, branchen har brug for” siger administrerende direktør Jesper Arkil.

Mange af Arkils konkurrenter rekrutterer deres lærlinge gennem medarbejdernes netværk og via erhvervsskoler og praktikcentre. Arkil bruger også disse kanaler, men besluttede for flere år siden at professionalisere virksomhedens rekruttering.

”Vi indså, at hvis vi skulle have de bedste lærlinge, så var vi nødt til at gøre et større stykke arbejde selv; vi kunne ikke basere hele vores rekruttering på de sædvanlige kanaler” siger Helle Juhl, HR-chef i Arkil.

Arkil 460 px

Rekrutterer via Facebook
For at vække de unges interesse for faget besluttede Arkil at annoncere, bruge Facebook og være aktive ude på folkeskolerne. Derudover har virksomheden oprettet en særlig lærlingeportal, www.arkil-elev.dk, hvor interesserede kan få information om, hvordan det er at være lærling hos Arkil.

Arkils lærlingside på Facebook er fyldt med lærlingenes egne billeder fra særlige begivenheder og kommentarer om livet i virksomheden.

”Det er en stor styrke for vores fællesskab, at vi har Facebook til at skabe historier sammen. Jeg er sikker på, at det har stor betydning for mulige lærlinge, at de her kan se, hvad det vil sige at arbejde i Arkil” siger Helle Juhl.

Lærlingansvarlige og erfarne mentorer
Ud over rekrutteringsarbejdet har Arkil fokus på uddannelsen af lærlinge. Virksomheden har skabt en mentorordning for alle lærlinge og lærlingeansvarlige for de forskellige fag og afdelinger.
”Vi ønsker at styrke udvælgelsesprocessen og strukturen for vores uddannelser, så vi får gode, selvstændige og glade medarbejdere. Og det er min oplevelse, at det virker rigtig godt” forklarer Helle Juhl.

De lærlingeansvarlige skal deltage i det overordnede arbejde, der vedrører Arkils lærlinge, og sikre, at der er struktur, faglighed og ensartethed i uddannelsesforløbene. Desuden skal de udgøre bindeleddet mellem virksomheden og de mentorer, lærlingerne får tilknyttet. En mentor er en erfaren medarbejder, der kender virksomhedens historie og kultur, og som kan hjælpe lærlingen med at føle sig tilpas og forklare reglerne i virksomheden. En mentor har mellem en og tre lærlinge ad gangen.

Vi har en ambition om at være blandt de allerbedste til at uddanne unge inden for de fag, vi arbejder med” forklarer Helle Juhl og fortsætter: "Det sikrer ikke blot virksomheden god arbejdskraft, men er også med til at give Arkil et image, medarbejderne er stolte af. Desuden kræver stadig flere kunder, at entreprenøren har en struktureret og ansvarlig politik i forhold til uddannelse af lærlinge – i visse tilfælde tillægges det decideret konkurrenceværdi. Jeg er overbevist om, at en stor virksomhed som vores må fremstå ansvarlig og kunne dokumentere det over for sine kunder."

Syv spørgsmål til HR-chef hos Arkil, Helle Juhl

Hvorfor har I valgt at bruge kanaler som Facebook?
For at få kontakt til lærlingene i det univers, de er i. De sociale medier er utrolig gode til at nå de unge direkte. Ved at gøre os synlige på de sociale medier tiltrækker vi ikke bare fremtidige lærlinge, men sørger også for, at de nuværende er opdateret om, hvad der foregår i virksomhedens andre afdelinger med lærlinge. Det delagtiggør dem i hverdagen og giver dem mulighed for at skabe relationer og dele erfaringer på tværs af virksomheden.

Hvad giver det Arkil som virksomhed?
Vi er stolte af at kunne give lærlingene et solidt fundament i form af en god uddannelse, de kan bruge resten af livet. For os er det en win-win situation. Dels uddanner vi ansatte til et højt fagligt niveau, vi selv kan stå inde for. Dels viser vi vores kunder og omverdenen, at en ordentlig, ansvarlig og struktureret lærlingepolitik er noget, vi tager meget seriøst.

Hvad kunne du ønske dig fra bygherrernes side?
At flere bygherrer havde fokus på, at alle deres leverandører har en uddannelsespolitik, som de reelt fører ud i livet. Det ville både medføre en mere ensartet konkurrence – også i forhold til udenlandske virksomheder i Danmark – og give flere praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen; noget vi alle vil nyde godt af.

Har I en konkurrencefordel ved at have mange lærlinge?
Ja. Det var fx tilfældet i forbindelse med udbuddet af en 6-årig rammeaftale for vand og kloakarbejde, som vi blandt andet vandt, fordi bygherren vurderede, at vi løfter det sociale ansvar omkring uddannelse. Vi oplever, at bygherrerne kender os for blandt entreprenører at være førende inden for uddannelse.

Hvad er bedst uddannelsesklausuler eller frivillige aftaler?
Vi oplever ikke, at det er hensigtsmæssigt at kræve et bestemt antal lærlinge på konkrete opgaver. Det vigtige er jo, at virksomhederne har en ambitiøs uddannelsespolitik – ikke hvilke projekter lærlingerne er på. Nogle gange fejlvurderer bygherrer i hvor høj grad en opgave har praktikrelevant arbejde. Når det er sagt, har vi sjældent problemer med at opfylde bygherrers uddannelsesklausuler, fordi vi har så mange lærlinge i virksomheden.

Hvad har været den vigtigste forudsætning for succes?
Det har været altafgørende, at ledelsen i Arkil tog en beslutning om at ville have en ambitiøs strategi for uddannelse og rekruttering af lærlinge. Vi skal leve af at rekruttere og uddanne de rigtige. De er Arkils fremtid!

Hvad skal andre gøre, som vil det samme?
Det er vigtigt at have en klar politik på lærlingeområdet, som ledelsen aktivt bakker op. Man skal også have en fast struktur og nogle initiativer, der kører og er godt forankret i organisationen, som fx vores mentorordning og facebookgrupper. Sidst men ikke mindst er man nødt til at være vedholdende i sit uddannelsesarbejde.

Læs mere på arkil.dk og arkil-elev.dk