CO2, LCA og LCC

Byggeriet forbruger enorme mængder ressourcer, og står for en fjerdedel af al affald på verdensplan. De mest bæredygtige kvadratmeter er dem, vi ikke bygger, men hvis vi så alligevel skal bygge, er det helt afgørende for planetens (og vores) fremtid, at vi tidligt i byggeprocessen tænker i at formindske spild ved at plan- og kortlægge vores påtænkte ressourceforbrug samt at undersøge, hvor vi kan optimere vores proces for mere vedligehold, genanvendelse og upcycling af eksisterende bygninger, samt recirkulation og genbrug af materialer.  

LCA – Livscyklusanalyse

LCA er en vurdering af ressourceforbrug og klima- og miljøpåvirkning. LCA anvendes også til betragtning af klima- og miljøpåvirkningen på nybyggeri og renoveringer. LCA-metoden er baseret på DS/EN 15978:2012.

LCA ligger til grund for bygningsreglementets regulering af den tilladte CO2-ækv. udledning som må forekomme ved opførelsen af nybyggeri over 1000 m2 over en betragtet levetid på 50 år. LCA anvendes også som en del af certificeringsordningen DGNB ved Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

LCA betragter klima- og miljøpåvirkning afledt for understående:

  • Udvinding af ressourcer til byggematerialer,
  • Transport af materialer til produktionssted,
  • Produktion af materialer,
  • Drift- og vedligehold i form af energiforbrug og udskiftning af byggematerialer,
  • Affaldsbehandling og genanvendelse: Byggematerialer efter endt levetid (såkaldt end-of-life).

BUILD har udviklet LCAbyg, som et værktøj til at udføre disse beregninger. LCAbyg er tilgængeligt gratis.

Miljøvaredeklarationer/EPD’er

Beregning af byggeriets klima- og miljøpåvirkning fra materialer udføres ved at sammenholde den anvendte mængde i projektet med en miljøvaredeklaration.

En miljøvaredeklaration – også kaldet EPD’er – er en erklæring for et produkts klima- og miljøpåvirkning fra produktionen af materialet og hvordan materialet i fremtiden blive affaldsbehandlet.  Miljøvaredeklarationer udarbejdes hyppigst af brancheforeninger eller producenter i overensstemmelse med EN 15804.

Miljøvaredeklarationer for produkter på det danske marked, kan findes på https://www.epddanmark.dk/om-epd-danmark/

LCC – Analyse af totaløkonomi

LCC er en metode til udregning af en bygnings levetidsomkostninger. LCC sætter fokus på et byggeris totaløkonomi og ikke blot på, hvad det koster at opføre byggeriet. Formålet er at give bygherren mulighed for at træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag.

LCC omfatter en kortlægning af en bygnings levetidsomkostninger set over en tidsperiode på fx 50 år.

Følgende udgifter medregnes i LCC:

  • Konstruktioner og tekniske installationer (anlægsudgifter).
  • Engangsomkostninger.
  • Vedligeholds- og udskiftningsudgifter.
  • Udgifter til energiforbrug, vandforbrug og vandafledning. Ved egen el-produktion via solceller modregnes denne.
  • Udgifter til rengøring i bygningens levetid. Rengøringsudgifterne er typisk en meget væsentlig del af de samlede omkostninger.

Klimakompasset

Med Klimakompasset kan du få et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og få idéer til, hvordan du målrettet kan nedbringe din virksomheds klimaaftryk, både i Scope 1, 2 og 3.

LUK
Få den nyeste viden fra Byggeriets Samfundsansvar direkte i din indbakke

Det er gratis og helt uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.