Konference: Hvordan køber vi bæredygtige solceller?


Høje klimaambitioner betyder, at der er fokus på køb af vedvarende energi og opstilling af solceller. Solceller og udvindingen af råmaterialer brugt til deres produktion er i høj risiko for at være produceret med brug af tvangsarbejde. Samtidig viser undersøgelser, at de miljømæssige effekter fra produktionen af solceller kan være problematiske, herunder at klimaaftrykket, når der regnes på solcellernes samlede levetid,- i nogle tilfælde er højere end forventet . Kom til konference og bliv klogere på, hvad vi som danske indkøbere kan gøre for at købe solceller, der giver mening på tværs af både den grønne, sociale og økonomiske bundlinje.

solceller

Billede: Marcel Strauss

Danske solceller og udvindingen af råmaterialer brugt til deres produktion er i høj risiko for at være produceret med brug af tvangsarbejde. TV2 og DanWatch afslørede i dokumentarserien ”Operation X: Solcellernes skyggeside” i juli 2022, at det etniske mindretal, Uighurerne, bliver tvunget til at arbejde under slavelignende forhold i produktionen af solcellepaneler samt udvindingen og forarbejdningen af polysilicium, der er en af hovedingredienserne i solcelleproduktion.

Samtidig peger en undersøgelse fra Aalborg Universitet på, at halvdelen af solpanelerne kan være mere sorte end grønne. Det skyldes, at klimaaftrykket fra produktionen kan være større end den besparelse, de kan nå at give i løbet af deres livstid.

Når vi i Danmark køber solceller er det ofte svært at gennemskue under hvilke forhold de er produceret på grund af manglende sporbarhed og uigennemsigtige leverandørkæder, der strækker sig over mange lande og flere kontinenter. Ikke desto mindre har offentlige og private aktører et ansvar for at sikre, at de ikke overtræder eller tilsidesætter menneskerettigheder eller miljø- og klimahensyn, når varer indkøbes.

På den baggrund sætter Københavns Kommune, Odense Kommune, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Etisk Handel Danmark nu spot på solcellernes oprindelse, og hvad offentlige indkøbere, byggebranchen, developere, og andre der arbejder med solceller, kan gøre for at sikre, at solcellerne er produceret under forhold, der reelt bidrager til en grøn omstilling med respekt for menneskerettigheder.

Konferencen holdes den 30. november 10:00 – 15:00 på Odense Rådhus.

Målgruppe: Konferencen er målrettet private og offentlige indkøbere, kommuner, regioner og staten, importører af solceller, entreprenører, developere, samt videns- og interesseorganisationer.

Program

9:30 – 10:00 Ankomst med croissanter og kaffe

10.00-10.20 Velkomst og introduktion

Det offentlige har høje klimaambitioner og forventer at opstille mange solceller de kommende år. Så hvad kan vi gøre for at købe solceller, der er bæredygtige når sociale, grønne og økonomiske faktorer regnes ind.

Lars Aagaard, forh. direktør Dansk Energi, David Salomonsen, chef for CSR og Indkøbsjura Københavns Kommune og bestyrelsesmedlem Etisk Handel Danmark, Cecilie Schwartz Førby, Udbuds- & Kontraktchef Odense Kommune og bestyrelsesmedlem Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

10.20-10.45 Præsentation af rapporten In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains

Rapporten danner baggrund for Operation X-dokumentaren tvangsarbejde i solcelleindustrien i Kinas. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

v. Laura Murphy, forfatter bag rapporten In Broad Daylight og Professor of Human Rights and Contemporary Slavery ved Sheffield Hallam University

10:45 – 11:10 Præsentation af forskning om solcellers C02-aftryk i et livscyklusperspektiv.

v. Ivan Katic, senior specialist i solcelleteknologi på Teknologisk Institut.

11.10 -12.00 Krav til bæredygtige solceller – hvad bør og må indkøbere?

  • Andreas Christensen, specialist i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. partner i Horten, 
  • Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
  • Sarah Dieckmann, rådgiver etisk handel, Etisk Handel Danmark

Hvilke rammer sætter udbudsretten for at efterspørge bæredygtighed i offentlige indkøb? Hvordan reflekteres krav ned i leverandørkæden i byggeri? Hvilke forventninger er der fra politisk side til indkøbere om at tage ansvar for etikken i værdikæden?

Faciliteret af Lars Aagard.

12.00-12:45 Frokost

12.45 - 13.15 Case: European Energy

Hvordan arbejder European Energy med deres leverandører, hvilke krav stiller de og hvordan foregår dialog og opfølgning med leverandører. Hvordan udvikler man en mere ansvarlig tilgang til indkøb fra områder med stor risiko for menneskerettighedskrænkelser?

v. Jan Vedde, Senior Project Manager, European Energy.

13:15 – 14:30 Workshops

Deltagerne drøfter hvad solcelle-producenter/importører, entreprenører og bygherrer bør gøre for at dansk sourcing og indkøb af solceller bidrager til den grønne omstilling med respekt for miljø, klima, menneske- og arbejdstagerrettigheder i værdikæden?

Anbefalinger fra workshoppen bliver taget med til et opfølgningsmøde i januar, hvor vi drøfter næste skridt i form af aktiviteter og samarbejder.

14:30 – 15:00 Præsentation af konklusioner og anbefalinger fra workshop-grupperne og opsummering på dagen. Nedsættelse af tværgående arbejdsgruppe.

15.00 Tak for i dag

Oplysninger


Tid 30. November 2022, kl.09:30-15:00 Sted Odense Rådhus
Flakhaven 2
5000 Odense C
Tilmeldingsfrist 28. November 2022 Tilmeldingsfristen er overskredet