Arrangementer


08. February 2023

Online morgenmøde: Få en forsmag på, hvordan du kan arbejde med diversitet i din virksomhed

Ønsker du at arbejde med at skabe en kultur på din arbejdsplads, hvor der er plads til alle, uanset køn og etnicitet? Og vil du være i stand til at rekruttere bredere i din virksomhed, og dermed få flere kandidater til dine ledige stillinger?


23. February 2023

ONLINE MORGENMØDE: INTRODUKTION TIL FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR

Er du nyt medlem i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, overvejer du at melde dig ind, men mangler et overblik over, hvad vi kan tilbyde, eller er du allerede medlem og ønsker at byde ind til foreningens udvikling? Kom til morgenmøde, hvor du bl. a. kan få en introduktion til foreningens arbejdsgrupper, projekter og tilgængelige værktøjer og samtidigt få en stemme i foreningens fremtidige retning.


21. March 2023

KURSUS: BLIV KLÆDT PÅ TIL AT ARBEJDE MED DE NYE LCA-KRAV

På dette kursus bliver du klædt på til at arbejde med de nye LCA-krav, der gælder fra nybyggeri fra 2023. Du vil få en grundforståelse, der gør dig i stand til at arbejde med det i praksis i de forskellige led af byggeriets værdikæde.


18. April 2023

Det skal du vide om EU's taksonomi - Aarhus

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer, at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.


27. April 2023

Antikorruption i byggeriet

Danmark opfattes ifølge Transparency International som et af de mindst korrupte lande i verden. Alligevel ser vi jævnligt uheldige sager, hvor virksomheder, indgår i forskellige former for ulovlige transaktioner. Vær med, når Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sætter fokus på, hvordan du arbejder aktivt med at forebygge korruption i din virksomhed og i samarbejde med dine leverandører.


09. May 2023

Dokumenteret bæredygtighed – fra ambition til effekt

Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år. Der er flere tilgange til bæredygtighed at vælge mellem, herunder krav til dokumentation, som i sidste ende afspejler organisationens bæredygtighedsambitioner. Hvilke effekter vil I opnå og, ikke mindst, hvordan vil I dokumentere? På dette kursus får du et godt indblik i, hvor langt man kan nå med den frivillige bæredygtighedsklasse samt en introduktion til to af tidens mest anvendte certificeringer, DGNB og Svanemærket. Kurset ...


16. May 2023

Generalforsamling og årsmøde

Sæt kryds i kalenderen til årets genralforsamling og årsmøde, hvor vi bl. a. vil sætte fokus på bæredygtighedsstrategier og markedsdialog, hvordan de udarbejdes, og hvordan de kan bruges til at sætte konkrete mål for sin indsats. 


22. June 2023

Få FBSA på besøg i din virksomhed til et oplæg om kultur og diversitet

Nu kan du få FBSA på besøg i din virksomhed, og få indsigt i, hvordan din virksomhed kan arbejde med diversitet på forskellige måder. Hvad er diversitet, og hvordan kan det gribes an i hverdagen? Hvordan kan diversitet bidrage til en god kultur i jeres virksomhed? Hvordan kan vi fremme diversitet?

 


04. October 2023

Bæredygtige udbud

Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.


24. October 2023

Bæredygtige udbud - Aarhus

Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen. 


31. October 2023

Få styr på ”S” i ESG med sociale risikovurderinger

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i ...


15. November 2023

Det skal du vide om EU's taksonomi

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer, at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.


07. December 2023

Bæredygtige byggematerialer

Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver dig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. Seminaret udbydes i samarbejde med ...