Find vej til dokumenteret bæredygtighed


Dokumenteret bæredygtighed Photo Daniel Lorentze

Det kan være svært at komme godt fra start, på trods af de bedste intentioner om at bygge mere bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB, Svanemærket, Cradle to Cradle og den frivillige bæredygtighedsklasse. Du bliver klædt på til at arbejde kvalificeret med forskellige former for bæredygtighed, som passer til netop jeres projekt og bæredygtighedsambitioner. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen. 

Der er mange forskellige måder at dokumentere på. Men hvor ligger værdien i det, hvilke effekter kan det skabe og sidst, men ikke mindst, hvordan vil vi dokumentere?

Dette kursus giver dig en indføring i en række udvalgte bæredygtighedsklasser, – mærkninger og –certificeringer, deres fokuspunkter, styrker og svagheder. 

Dagen er bygget op omkring løbende debatter, der giver en god platform for sammenligning af de forskellige tilgange og giver dig mulighed for at indhente vigtig læring om arbejdet med de forskellige metoder, fra forskellige aktører på tværs branchen. 

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

OBS: Arrangementet er flyttet til d. 21. november 2022. 

Tilmeld dig her

Priser for dagen:

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 2900 kr.

Ikke medlemmer: 4200 kr. 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

09:30-09:45 Velkomst
Hvorfor skal vi dokumentere bæredygtigheden i vores byggerier? Står værdien af dokumentationen mål med indsatsen? Hvad opnår vi af effekterne og hvad kan vi bruge dokumentationen til? Bygherreforeningen åbner dagens program og rammesætter dagens tema. 

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen  

09:45-10:05 FBSA – Charter og Roadmap
I kraft af samspillet med godt 100 bygherrer, rådgivere og entreprenører fungerer Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar som en væsentlig brobygger mellem branchens forskellige aktører. Når man som nyt medlem underskriver foreningens Charter for samfundsansvar, skriver man under på, at man fremadrettet vil bestræbe sig på at arbejde aktivt med Charterets principper – med den hensigt at skabe bæredygtige byggerier. Det giver ikke et bæredygtighedsstempel, men er en hensigtserklæring overfor såvel samarbejdspartnere, som ansatte, fremtidige brugere og samfundet som helhed.  

Hør Christina Schultz’s bud på, hvorfor hensigtserklæringen også bør have en plads i diskussionen om at ville det bæredygtige byggeri og hvordan FBSA støtter branchen i at løfte den udfordring. 

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)  

10:05-10:35 Den frivillige bæredygtighedsklasse
I dag, over et år inde i forsøgsordningen med den frivillige bæredygtighedsklasse, bliver der mere og mere opmærksomhed om ordningens muligheder frem mod dens mulige implementering i bygningsreglementet i 2023. I dette oplæg skal vi en tur bagom FBK og høre om læringer og opmærksomhedspunkter fra ordningen og ikke mindst fremtidsperspektiverne for den frivillige bæredygtighedsklasse.

Louise Meyer Uldall, projektleder, Bolig- og Planstyrelsen  

10:35-10:50 Formiddagspause og netværk

10:50-11:20 Level(s)
Level(s) er den nye fælleseuropæiske forståelsesramme for bæredygtigt byggeri – et open source værktøj, tilgængeligt for alle. Men hvordan er det gået siden den officielle udgave af Level(s) blev lanceret i oktober 2020, og hvordan kan vi få det mest mulige ud af Level(s) som værktøj?

Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder 

11:20-11:40 Debat: Giver disse officielle initiativer potentielt mere bæredygtighed i en dansk kontekst?
Ordet er dit, når de to oplægsholdere står klar til at besvare spørgsmål om Den frivillige bæredygtighedsklasse og Level(s).

Louise Meyer Uldall, projektleder, Bolig- og Planstyrelsen & Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder 

11:40-12:40 Frokost

12:40-13:10 Cradle to Cradle
Hvis målet ikke nødvendigvis er at opnå en certificering, hvad kan vi da gøre for at stille krav til de materialer, vi bruger i byggeriet? Cradle to Cradle er en metode til udvikling af produkter og en produktstandard, som produkter kan certificeres efter. Troldtekts forretningsstrategi har siden 2012 været baseret på Cradle to Cradle-konceptet. Oplægsholder Tina Snedker Kristensen giver et bud på, hvordan man kan forholde sig kvalificeret til bæredygtighed i valget af Cradle to Cradle som bærende element i dokumentation af bæredygtighed i byggeriet og hvor langt man nå, når man taler Cradle to Cradle i forhold til hele byggerier.  

Tina Kristensen, kommunikations- og marketingchef, Troldtekt 

13:10-13:40 Active House
Active House er en klassificering af bæredygtigt byggeri, som imødekommer fremtidens krav til energieffektivt byggeri, men med stærkt fokus på indeklima, adgang til dagslys samt sundhed og komfort generelt. Med dette non-profit værktøj arbejdes der med et bredt spektrum af tilgange, lige fra high tech løsninger og principper inden for rumdesign – alt sammen med fokus på at skabe energieffektive byggerier, der samtidig skaber værdi og trivsel for den fremtidige bruger. Dette indlæg giver indblik i, hvilke parametre Active House udmærker sig på, og hvordan klassificeringen kan udgøre et alternativ/tillæg til en egentlig certificering. 

Lone Feifer, director, sustainable buildings, VELUX Group 

13:40-14:00 Debat: Cradle to Cradle og Active House – vitaminer til din opfattelse af bæredygtighed?
Ordet er dit, når de to oplægsholdere står klar til at besvare spørgsmål om Cradle to Cradle og Active House. 

Tina Kristensen, kommunikations- og marketingchef, Troldtekt & Lone Feifer, directorsustainable buildings, VELUX Group 

14:00-14:15 Eftermiddagskaffe og netværk

14:15-14:45 DGNB
Mange bygherrer vælger at benytte den etablerede DGNB-certificering, når de skal dokumentere bæredygtigheden i deres byggerier. I Danmark findes der på nuværende tidspunkt en hel del erfaringer med certificeringsordningen, hvor byggerier eller hele byområder evalueres ud fra de seks hovedområder; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Dette indlæg giver indsigt i nogle af de erfaringer, man har gjort sig i brugen af certificeringsordningen. 

Klaus Kellerman, bygherrerådgiver og bæredygtighedsarkitekt, Roskilde Kommune 

14:45-15:15 Svanemærket
Totalentreprenøren Scandi Byg tog for nogle år tilbage en beslutning om at få deres byggesystem svanemærket, hvilket betyder, at de i dag leverer svanemærkede boliger som standard. Hvorfor valget faldt på netop Svanemærket og hvad denne beslutning har ført med sig af læring og opmærksomhedspunkter, skal vi høre meget mere om i dette indlæg.  

Mads Skalborg Simonsen, udviklingschef, Scandi Byg  

15:15-15:45 Debat: Er Svanemærket og DGNB nu så etablerede, at de er nemme at kommunikere til beslutningstagerne og brugerne?
Ordet er dit, når de to oplægsholdere står klar til at besvare spørgsmål DGNB og Svanemærket.

Klaus Kellerman, bygherrerådgiver og bæredygtighedsarkitekt, Roskilde Kommune & Mads Skalborg Simonsen, udviklingschef, Scandi Byg  

15:45-16:00 Opsamling  

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen 

16:00 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes

Oplysninger


Tid 21. November 2022, kl.09:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K