Få FBSA på besøg i din virksomhed til et oplæg om kultur og diversitet


Nu kan du få FBSA på besøg i din virksomhed, og få indsigt i, hvordan din virksomhed kan arbejde med diversitet på forskellige måder. Hvad er diversitet, og hvordan kan det gribes an i hverdagen? Hvordan kan diversitet bidrage til en god kultur i jeres virksomhed? Hvordan kan vi fremme diversitet?

diversitet

I organisationsforskningen er det blevet slået fast, at teams med stor diversitet performer bedre på en lang række parametre, der har direkte indflydelse på en virksomheds bundlinje. Homogene teams tager simpelthen dårligere beslutninger og er ringere rustet til at håndtere kriser og træffe langsigtede beslutninger. Ikke desto mindre er der stadig en skæv kønsbalance i store dele af byggeriet. Ønsker man at forberede sin virksomhed på de udfordringer vi står overfor, bør man interessere sig for diversitet.

Derudover vil det i al ny EU-lovgivning på bæredygtighedsområdet også være et krav, at virksomheder begynder at skulle rapportere på sine indsatser, bl. a. for underrepræsenterede køn i ledelsen og hvad deres aktivt gøres for at minimere ubalance.

Nu kan du få FBSA på besøg i din virksomhed og få et oplæg med inspiration til, hvordan du kan arbejde med diversitet i din virksomhed samt et indblik i, hvordan det står til med diversiteten i byggebranchen generelt på nuværende tidspunkt.

Du får bl. a.:

  • Rapport: Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet
  • Rundspørge om initiativer i byggeriets virksomheder
  • 10 konkrete anbefalinger til at arbejde med diversitet i hverdagen
  • Indblik i de forskellige spor af udviklingsprojektet en Ny kultur for diversitet i byggeriet
  • Indblik i konkrete erfaringer fra kvinder i branchen gennem personlige fortællinger
  • Indblik i værktøj, lovgivning og certificeringsordninger, der findes på området

Det praktiske

Dato og tidspunkt er ikke fastlagt, og I kan derfor tilrettelægge hvad der passer bedst ind i jeres kalender. Tilmeld dig her på siden, så kontakter vi dig for at aftale nærmere. 

Pris: Et roadshow er gratis og indgår som led i vores projekt Ny kultur for diversitet i byggeriet. 

Oplysninger


Tid 22. June 2023, kl.15:39-15:37 Sted Ukendt Tilmeldingsfrist 01. July 2023 Tilmeld