Det skal du vide om EU's taksonomi


Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer, at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

EUs taxonomi

EU er i øjeblikket drivkraft bag omfattende ny lovgivning på bæredygtighedsområdet. Det gælder både for finansielle aktiviteter, for rapportering og for rettidig omhu for sociale og grønne løsninger i virksomheders internationale værdikæder.

Der er nok at tage fat på med mange nye krav og løsninger at forholde sig til. På dette seminar sætter vi fokus på EU’s nye taksonomiforordning, som for første gang sætter en standard for, hvordan bæredygtige investeringer skal defineres og implementeres i alle finansielle aktiviteter på europæisk plan. 

Forordningen kommer til at omfatte alle byggeriets aktører, lige fra bygherrer til materiale- og serviceleverandører, ligesom både eksisterende bygninger, enkeltstående tiltag, renoveringer og nybyggeri er underlagt reglerne.

Så hvordan finder vi rundt i de mange regler, og samtidigt formår at udnytte potentialet i den nye regulering, så nye investeringer i bygge- og anlægsbranchen kommer både klimaet og økonomien til gavn?

På dagen får du blandt andet svar på, hvad den nye forordning betyder for den danske byggebranche som hele, hvordan regelsættet kan udnyttes som driver til et grønnere byggeri, samt hvordan danske virksomheder arbejder med de nye grønne standarder. Dagen giver desuden input til, hvordan vi samtidigt sikrer, at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne.

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Tilmeld dig her

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Priser

Medlem af FBSA eller Bygherreforeningen: 3200 kr. 

Ikke-medlemmer: 4800 kr. 

Program følger.

Oplysninger


Tid 15. November 2023, kl.09:00-16:00 Sted Ukendt