Ændringer til krav om oplæring i udbudsloven gav i 2022 anledning til en del forvirring om kravstillelse til lærlinge på byggeprojekter. Byggeriets Samfundsansvar lancerer nu en ny og opdateret lærlingeklausul, der med bidrag fra Bygherreforeningen viser vejen for at bygherre kan stille krav til lærlinge i udbud.

I juni 2022 trådte ændringer af udbudsloven i kraft og der er indført et bredt krav om oplæring. Det har skabt tvivl og forvirring om hvilke krav bygherre kan stille specifikt om lærlinge, så de ikke bliver overtaget af andre typer af oplæring som f.eks. universitetspraktikanter, bygningskonstruktører eller lignende. Men hvad er bygherre forpligtet til med det nye oplæringskrav, og hvad kan man som bygherre stille af krav for at sikre flere lærlinge på sit byggeprojekt?

På dette webinar lancerer Byggeriets Samfundsansvar et forslag til en lærlingeklausul, der er justeret til den nye udbudslov. På webinaret kan du få indblik i de dilemmaer, bygherrer har stået overfor samt løsninger på, hvordan vi kan stille krav til lærlinge på byggeprojekterne fremadrettet. Vi vil også få indblik i erfaringer fra Bygherreforeningen indsats Bygherre skaber lærepladser, som arbejder med at hjælpe bygherrer til at stille lærlingekrav på deres projekter samt opfølgning.

Bygherreforeningen har bidraget til justering af klausulen med erfaringer fra indsatsen Bygherre skaber lærepladser.

Program

8:30 – 8:40 Velkommen og introduktion til programmet

Christina Schultz, Sekretariatsleder, Byggeriets Samfundsansvar

8:40 – 8:55: Ny udbudslov: Bygherrens juridiske overvejelser ved krav om lærlinge

Om oplæringskravet i den nye udbuds- og indkøbslov. Hvad skal og må bygherre indskrive af uddannelseskrav i udbud?

Mikael Kenno Fogde, advokat og ekstern jurist for Bygherreforeningen

8:55 – 9:10: Lærlingeklausulen

Hvorfor ser den ud som den gør? Hvad skal bygherre være opmærksom på, når der stilles krav om lærlinge i udbud og kontrakter?

Andreas Christensen, advokat og partner, Horten Advokatpartnerskab.

9:10 –9:15 Pause

9:15 – 9:30: Case: Bygherres arbejde med klausuler

Hvilke overvejelser har kommunen gjort sig om oplæringskravet i den nye udbudslov? Og hvordan vil de fremadrettet arbejde med krav om lærlinge?

Cecilie Schwartz Førby, Udbuds- og kontraktchef, Odense kommune

9:30 – 9:45: Case:  Entreprenørs arbejde med plan og opfølgning på krav

Hvordan griber entreprenøren opgaven an og hvilke erfaringer har de med dialog om opfølgning på krav om lærlinge?

Kirsten Mejnholt, Projektassistent, Nordstern

9:45 – 9:55: Hvordan skaber vi de gode lærepladser?

Løbende opfølgning på lærlingeklausul, opstartsworkshop, lærlingecafe, trivsel og fastholdelse.

Mette Kristensen, Seniorprojektleder, Bygherreforening

9:55 – 10:00: Opsummering og spørgsmål