Ønsker du at arbejde med at skabe en kultur på din byggeplads, hvor der er plads til alle? Og vil du blive bedre i stand til at rekruttere bredere i din virksomhed, og dermed få flere kandidater til dine ledige stillinger?

På dette online morgenmøde kan du få en forsmag på, hvordan du kan gribe det an samt på de initiativer, vi tager fat på i det nye år.  Initiativerne er en del af en større indsats, der er støttet af Realdania, der arbejder for at skabe en mere inkluderende kultur i byggeriet.

Som en del af projektet vil FBSA besøge virksomheder og organisationer rundt omkring i landet, som ønsker at få indsigt i konkrete måder at arbejde med at fremme diversiteten i deres egne teams samt hvordan man kan arbejde på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Det er vigtigt, fordi det både kan nedsætte risikoen for ulykker, øge trivslen blandt medarbejderne, tiltrække ny arbejdskraft samt øge konkurrencedygtigheden på et marked, der i stigende grad sætter fokus på diversitet som parameter. Derudover vil det i ny EU-lovgivning på bæredygtighedsområdet også være et krav, at virksomheder begynder at skulle rapportere på sine indsatser, bl.a. for underrepræsenterede køn i ledelsen, og hvad deres aktivt gøres for at minimere ubalance.

Program

På dette onlinemøde kan du få en forsmag på de initiativer, vi har arbejdet på indtil videre samt en indføring på de dele af udviklingsprojektet, vi har på tegnebrættet.

Du kan bl.a. få indblik i:

  • Rapport: Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet
  • Rundspørge om initiativer i byggeriets virksomheder
  • 10 konkrete anbefalinger til at arbejde med diversitet i hverdagen
  • Indblik i de forskellige spor af udviklingsprojektet en Ny kultur for diversitet i byggeriet
  • Indblik i konkrete erfaringer fra kvinder i branchen gennem personlige fortællinger
  • Indblik i værktøj, lovgivning og certificeringsordninger, der findes på området