Et turbulent år med krig, prisstigninger, materialemangel er gået. Byggeriet er i transformation, men kriser skaber også gode muligheder for at gå nye veje, tænke anderledes end vi plejer og skabe nye forretningspotentialer.

Selv om verden er præget af usikkerhed, må vi ikke glemme de bæredygtige ambitioner. Det er vigtigt, at vi står sammen om de gode løsninger, og gennem dialog og samarbejde lægger fundamentet for en mere bæredygtig verden.

Samtidig kræver ny lovgivning, at bæredygtighedsfeltet professionaliseres i så høj en grad, at erhvervslivet har svært ved at følge med. Både international og national lovgivning sætter nye standarder for en bæredygtig byggebranche.

Kom til generalforsamling og årsmøde i Byggeriets Samfundsansvar

Få konkret viden og inspiration til, hvordan du kan indtænke bæredygtighed i din forretning, både internt i din virksomhed, men også på byggeprojekter.

Få indblik i, hvordan det er gået vores første deltagere på ESG- og bæredygtighedsforløbet ”Business Plan Earth”. Herudover lancerer vi dele af projektet ”Fra verdensmål til ESG”, der leverer en strategisk guide til den bæredygtige markedsdialog, et inspirationskatalog med konkrete værktøjer og tiltag målrettet udvalgte verdensmål, et case katalog samt en bæredygtighedsordbog, der skal sikre, at alle kan tale med, når vi snakker bæredygtighed – på tværs af den sociale, grønne og økonomiske bundlinje.

Program for dagen

Kl. 13:00-13:05 Velkomst 

Palle Adamsen, forperson i Byggeriets Samfundsansvar

Kl. 13.05-13.20 Om visionen for Grønttorvet og Plads 23

Hans Bo Hyldig, FB Gruppen 

Kl. 13.20-13.30 Om etableringen af Plads 23

Hakon Elliot Mogensen, Kulturens Selvstændige

Kl. 13:30-14:30 Generalforsamling 

  1. Dirigent og indkaldelse 
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Vedtagelse af hovedlinjer for foreningens arbejde i 2023
  4. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023
  5. Medlemsforslag
  6. Valg af bestyrelse 
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt 

 

14.30-14.45 Pause

 

14.45 Årsmøde

14.45-14.50 Velkomst

Palle Adamsen, forperson i Byggeriets Samfundsansvar

14.50-15.05 Fra verdensmål til ESG – bæredygtighed og dialog byggeriets aktører imellem

Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar

15.05-15.20 Bæredygtighedsstrategier, ESG og rapportering som driver til det bæredygtige byggeri 

Lotte Hansen, Hansen & Ersbøll Agenda 

15.20-15.35 Erfaringer fra Business Plan Earth og udvikling af bæredygtighedsstrategier 

Hør fra deltagerne i forløbet HK Byg og Tscherning, faciliteret af Lotte Hansen, Hansen & Ersbøll Agenda

15.35-15.55 Bygherres krav og forventninger til samarbejdspartnere om opfyldelse af ESG og bæredygtighedsmål

  1. Morten Leen, CSO i AP Pension

15.55-16.15 Debat og dialog med medlemmerne: Hvordan samarbejder vi om mere markedsdialog og vender bæredygtighed til nye forretningsmuligheder?

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar

16.15-16.30 Unge Advisory Board har ordet: Hvordan skubber de unge til branchen? 

  1. Ninna Singh Rence, CCO Arkitekter, Leonora Eberhardt, COWI og Martin Oddershede, JJW Arkitekter, repræsentanter for Unge Advisory Board

16.30-17.00 Drinks og netværk: Mød oplægsholderne, andre medlemmer, Unge Advisory Board og sekretariatet

17.00 Tak for i dag